09/06/2022
741
Tâm tình Chúa Nhật Chúa Ba Ngôi - Năm C_Lm. Phêrô Khương

 

TÂM TÌNH ĐỌC TIN MỪNG CHÚA NHẬT XI THƯỜNG NIÊN C

CHÚA BA NGÔI

Ga 16,12-15

CON KHÔNG TÌM HIỂU ĐỂ TIN, NHƯNG CON TIN ĐỂ HIỂU

 

Hiểu để sống đức tin tốt hơn. Điều này thật chí lý, vẫn đang thực hiện rộng rãi trong Hội thánh nơi hoạt động dạy giáo lý, luân lý, giải thích các giáo huấn, kinh thánh và thần học.

Tuy nhiên, với mầu nhiệm Một Chúa Ba Ngôi, thiết nghĩ cần đọc lại câu nói của thánh Enselmô: Con không tìm hiểu để tin, nhưng con tin để hiểu. Không chỉ là mầu nhiệm Một Chúa Ba Ngôi, nhưng là với tất cả các mầu nhiệm, chỉ cúi đầu khiêm nhường và nói: Lạy Chúa! Con tin, xin ban thêm đức tin cho con.

Bởi vì, càng dùng lý trí để tìm hiểu, chỉ thêm rối rắm, nghi ngờ và đi vào ngõ cụt, rơi vào vòng lý luận luẩn quẩn của trí não. Vì là mầu nhiệm, cho nên trí khôn con người không thể thấu đáo cách tường tận, chỉ có thể nhờ mạc khải mà hiểu được phần nhỏ nào đó của mầu nhiệm, phần lớn còn lại phải trong cậy vào ơn đức tin Chúa ban, để có thể đón nhận mầu nhiệm cách khiêm nhường.

Một khi đã tin, hoàn toàn có thể sống cách mạnh mẽ điều mình tin. Minh chứng cụ thể cho điều này là gương sáng của các thánh tử đạo, gương lành đạo đức của các thánh hiển tu. Các ngài đã dùng chính mạng sống của mình để minh chứng đức tin, cũng như hy sinh trọn tuổi thanh xuân để phụng thờ Chúa, rèn luyện đức hạnh trở nên thánh thiện mỗi ngày.

Bạn có thể đặt câu hỏi: Vậy tôi phải làm gì để sống đức tin Một Chúa Ba Ngôi? Có thể nêu đặc tính của Ba Ngôi để gợi ý sống cho bạn chẳng hạn như: Hiệp nhất, yêu thương.

Tuy nhiên, sống đức tin Một Chúa Ba Ngôi không chỉ là những khoảnh khắc yêu thương hay hiệp nhất, nhưng là cả một hành trình dài của cuộc sống không ngừng diễn tả đức tin của bạn vào Thiên Chúa.

Tư tưởng, lời nói, việc làm, dự tính, kế hoạch, hạnh phúc, khổ đau, thất bại, thành công… Tất cả phải được đặt dưới nhãn quan đức tin: Cuộc sống này, là cơ hội một lần duy nhất, để đầu tư xây dựng, vun đắp cho tương lai hạnh phúc đời sau của tôi. Sống cho những điều mình tin, thì quan trọng hơn là suy nghĩ về những điều mình tin.

Một khi đời sống được đặt dưới ánh sáng đức tin như vậy, trí khôn sẽ dần dần hiểu được những mầu nhiệm: Sự chết, sự sống, sự sáng tạo, sự phục sinh, các thánh thông công. Và đặc biệt là cảm nhận tâm linh được mầu nhiệm Một Chúa Ba Ngôi, mầu nhiệm Thánh Thể, mầu nhiệm Đức Mẹ trọn đời đồng trinh.

Không thể dùng ngôn ngữ để diễn tả cảm nhận tâm linh về các mầu nhiệm, đó là kinh nghiệm đức tin của mỗi người. Chỉ còn biết thinh lặng, tạ ơn Chúa, chúc tụng Chúa, ngợi khen Chúa mà thôi.

Muốn hiểu biết phần nào đó về các mầu nhiệm. Muốn cảm nhận tâm linh về các mầu nhiệm. Muốn có những kinh nghiệm đức tin. Chỉ có cách duy nhất: Tin trước đã, rồi dần dần sẽ hiểu.

Có thể áp dụng phương thức này vào cuộc sống sinh hoạt hằng ngày, đó là: Sống để suy nghĩ và tiếp tục sống để suy nghĩ, thì tốt hơn là suy nghĩ để sống. Bởi vì, nếu mọi việc cứ phải suy nghĩ chỉ đưa con người vào đường cùng, vào ngõ cụt, trở nên mệt mỏi và chết trong chính suy nghĩ của mình.

Còn một khi, sống trước đã, suy nghĩ theo sau, suy nghĩ về các vấn đề cuộc sống tính sau. Làm được vậy, kinh nghiệm sẽ dạy cho suy nghĩ trở nên sâu lắng hơn. Cũng giống như sống đức tin, thì tốt hơn là nói về đức tin.

Lạy Chúa Ba Ngôi, xin ban thêm đức tin cho chúng con, để chúng con hiểu.

Lm. Phêrô Trần Trọng Khương

Giáo phận Mỹ Tho