30/12/2021
547
Suy niệm Lễ Hiển Linh - Năm C_Lm Trầm Phúc


 

GỢI Ý SUY NIỆM LỜI CHÚA

Lễ Hiển Linh

Lời Chúa: Mt 2,1-12

 

Ba nhà đạo sĩ từ đông phương đi tìm Chúa mới giáng sinh. Ba nhà đạo sĩ này thật can trường. Họ chỉ thấy có một ngôi sao lạ mà lại dám lên đường, không ngại những nguy hiểm. Họ nghĩ rằng ngôi sao đó báo tin một vị vua cao cả mới xuất hiện. Họ ra đi từ ba phương trời khác nhau và họ đã gặp nhau và cùng nhau đi tìm. Chúng ta hãy cùng với ba nhà chiêm tinh đi tìm Chúa mới sinh.

Khi đến Giêrusalem, ngôi sao biến mất. Ba nhà chiêm tinh tưởng rằng đã tới nơi. Họ hỏi những người dân gần đó, nhưng cũng chẳng ai biết điều gì vì họ bảo rằng: “Vua Do Thái mới sinh, hiện đang ở đâu? Chúng tôi đã thấy ngôi sao của Người xuất hiện bên phương đông, nên chúng tôi đến bái lạy Người”. Nghe nói đến một vua Do Thái mới sinh, mọi người đều ngỡ ngàng. Ba nhà đạo sĩ đến gặp vua Hêrôđê. Nghe tin này vua xôn xao lo sợ. Vua nào mới sinh ra? Chỉ có ta là vua ở đây, vậy là gì? Vua Hêrôđê là người Do Thái, ông đã biết Kinh thánh, vì thế ông cần biết rõ hơn về vị vua này. Ông cho vời các thượng tế và kinh sư đến để hỏi xem Đức Kitô mới sinh ở đâu? Họ cho biết là ở Bêlem, vì sách tiên tri đã chép rằng: Phần ngươi, hỡi Bêlem… ngươi không phải là phần đất nhỏ nhất của Giuđa, vì ngươi là nơi vị lãnh tụ chăn dắt Israel dân Ta sẽ ra đời.”

Sau khi biết được Đấng Cứu Thế đã sinh ra, Hêrôđê ân cần hỏi cặn kẽ về ngày giờ ngôi sao xuất hiện và căn dặn các đạo sĩ: “Xin quý ngài hãy đi dò hỏi tường tận về Hài Nhi, và khi đã tìm thấy, xin báo lại cho tôi, để tôi cũng đến bái lạy Người”. Phải, Hêrôđê rất ân cần và chúng ta biết sự ân cần đó như thế nào.

Ba đạo sĩ vui mừng ra đi và đã tìm thấy Chúa Hài Nhi. Thánh sử nói rõ: “Họ sấp mình bái lạy Người. Rồi mở bảo tráp, lấy vàng, nhũ hương và mộc dược mà dâng tiến”. Chúng ta thường xem những món quà này có ý nghĩa đặc biệt, nhưng thực ra đây là những món quà thông thường, là sản phẩm của mỗi địa phương mang tặng mà thôi.

Việc ba nhà đạo sĩ từ nhiều nơi đến thờ lạy Chúa, chứng tỏ rằng, Chúa đến trần gian không chỉ cho dân Do Thái mà thôi mà cho toàn thể các dân tộc. Qua hình ảnh ba nhà đạo sĩ, các dân tộc trên thế giới đều được mời gọi đến với Chúa. Chúng ta cũng được mời gọi hưởng nhờ tình thương của Chúa. Chúng ta hãy ra đi như các nhà đạo sĩ. Thiên Chúa vẫn là một Thiên Chúa ẩn mình. Chúng ta phải ra đi khám phá tình yêu của Ngài. Nhiều người tưởng rằng tôi đã biết Chúa, đã thờ phương Chúa từ lâu, cần chi phải tìm kiếm? Đó là một sai lầm lớn. Tình yêu luôn là một tìm kiếm. Chúng ta không thể bằng lòng với một vài điều đã học từ nhỏ hay với một vài việc đạo đức. Chúng ta có hai ngôi sao chỉ đường cho chúng ta: đó là Lời Chúa và Giáo Hội. Hãy tìm Chúa, hãy đi theo ánh sáng lời Chúa. Mấy người trong chúng ta dám đọc lời Chúa? Chúng ta mất rất nhiều thì giờ để xem những điều nhảm nhí trên truyền hình hay youtube mà không nghĩ phải đi sâu vào lời Chúa. Hãy tìm Chúa qua những gì Giáo Hội dạy. Chúa Giêsu đã nói: “Hãy tìm thì sẽ gặp”. Chúng ta phải nên thánh. Và chúng ta chỉ nên thánh khi chúng ta thấm nhập lời Chúa vào cuộc sống chúng ta. Chúng ta chỉ nên thánh khi chúng ta đi theo những huấn giới của Giáo Hội. Phải can đảm cầm quyển sách Lời Chúa và nuôi dưỡng tâm hồn chúng ta bằng Lời hằng sống. Kinh Thánh đã nói: “Khi xưa, nhiều lần nhiều cách, Thiên Chúa đã phán dạy cha ông chúng ta qua các ngôn sứ; nhưng vào thời sau hết này, Thiên Chúa đã phán dạy chúng ta qua Thánh Tử”. Chính Chúa Giêsu là Lời hằng sống. Lời ban sự sống đã thân hành đến với chúng ta, chúng ta không đón nhận Ngài thì chúng ta sẽ đi với ai? Chỉ có Thầy mới có những lời ban sự sống đời đời. Chúng ta chỉ có sự sống khi chúng ta đón nhận Chúa.

Sự sống thật là đây, là tấm bánh nhỏ Chúa dùng để đến với chúng ta, là Mình Máu Ngài đổ ra cho thế gian được sống. Hãy ra đi khỏi vùng tối tăm của chúng ta để tìm về nguồn sống bất diệt là ăn lấy Chúa chúng ta, cùng một nhịp tim với Ngài, cùng một ước muốn như Ngài. Đó là nguồn hạnh phúc cao cả mà chúng ta không để ý đến.

Hôm nay, Chúa mời gọi chúng ta như đã mời gọi ba nhà đạo sĩ phương đông. Tình yêu Chúa đang thôi thúc chúng ta. Hãy đứng lên và ra đi tìm Chúa trong cuộc sống hôm nay. Tìm Chúa trong những người anh em, tìm Chúa trong mọi hoàn cảnh sống cơ cực hay bận rộn của chúng ta. Chúng ta sẽ thấy Chúa thân tình với chúng ta, thấy tình yêu của Ngài trên mọi nẻo đường.

Lm Trầm Phúc

Gp. Mỹ Tho