06/12/2018
387
Suy niệm Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội_Lm. Trầm Phúc 

GỢI Ý SUY NIỆM LỜI CHÚA

ĐỨC MẸ VÔ NHIỄM NGUYÊN TỘI

Lời Chúa: Lc 1,26-38

 

Mừng Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội là mừng một thành công tuyệt vời của Tình Yêu Chúa. Mẹ là tuyệt tác của tình yêu Chúa. Tất cả là do Chúa Giêsu, Con Một của Chúa Cha, Đấng được sai đến trần gian để chuộc tội cho chúng ta, vì nguyên tổ của chúng ta đã phản bội. Chúng ta đã nghe sách Sáng Thế tường thuật biến cố đó như thế nào. Thiên Chúa không thể bỏ con người trong tội, Ngài đã yêu trần gian đến nỗi ban Con Một cho trần gian. Ngài quyết định cứu thoát con người bằng cách đưa Con Một của Ngài đến trần gian, mang thân tôi đòi, sống như người trần thế… Để có thể thực hiện điều đó, Ngài đã làm nên tuyệt tác là chọn một người nữ để làm mẹ con mình. Người nữ ấy phải như thế nào?

Chúng ta đã biết rồi và chúng ta đang vui mừng tạ ơn Chúa đây. Người nữ đó phải vô nhiễm nguyên tội, nghĩa là không thể nào dưới quyền của ma quỷ ngay từ giây phút đầu tiên có mặt trên trần gian. Người nữ đó là Maria, một tạo vật như chúng ta nhưng sẽ là Mẹ của Con Thiên Chúa và là Mẹ chúng ta. Chúng ta vui mừng cảm tạ Chúa vì Chúa đã thương cho chúng ta một người mẹ tuyệt vời như thế. Tất cả đều do tình yêu và tình yêu đó thể hiện qua người Con duy nhất của Chúa Cha.

Thiên Chúa không ở trong thời gian như chúng ta. Ý định yêu thương của Ngài đã có từ đời đời. Vì thế Mẹ được hồng ân vô nhiễm nguyên tội là nhờ công ơn cứu chuộc của Chúa Kitô, Con Mẹ, vì không ai có thể được cứu khỏi tội lỗi nếu không nhờ công ơn của Chúa Giêsu. Đức Giáo Hoàng Piô XI, năm 1854, đã không sai lầm khi tuyên tín Mẹ Maria là Đấng Vô Nhiễm Nguyên Tội, vì sau đó bốn năm, năm 1858, khi hiện ra ở Lộ Đức với thánh nữ Bênađêta, Mẹ đã xác nhận: “Ta là Đấng Vô Nhiễm Nguyên Tội”. Chúng ta cần bằng chứng nào rõ rệt hơn?

Tôn vinh Mẹ là tôn vinh Chúa Giêsu, vì mọi sự đều do Ngài và cho Ngài, và cho cả chúng ta. Nhờ Mẹ, Chúa Giêsu đến với chúng ta, trở nên một người anh em của chúng ta, cứu thoát chúng ta khỏi án phạt đời đời và mang đến cho chúng ta nguồn tình yêu vô tận của Chúa Cha. Hạnh phúc cho chúng ta biết bao khi chúng ta chỉ là những con người tội lỗi nhơ hèn, Chúa đã cho chúng ta một người mẹ trong sáng vinh quang như thế! “Hãy vui lên trong Chúa. Tôi nói lại anh em hãy vui lên vì Chúa đã đến gần… vì nơi đâu tội lỗi ngập tràn, nơi đó ơn Chúa càng sung mãn hơn”. Đừng sợ gì cả, đừng mặc cảm vì mình tội lỗi. Mẹ đủ quyền thế để cứu giúp chúng ta. Chúng ta có Mẹ, chúng ta cũng có Chúa Giêsu. Chúng ta hãy nhìn Mẹ và cầu nguyện như văn hào người Pháp Paul Claudel: “Lạy Mẹ Chúa Giêsu Kitô. Con không đến để cầu nguyện. Con không có gì để dâng và không có gì để cầu xin. Con chỉ đến, thưa Mẹ, để nhìn Mẹ, nhìn Mẹ, rơi lệ vì hạnh phúc, con biết một điều: Biết rằng con là con của Mẹ và Mẹ đang ở đây”.

Ôi! Mẹ đẹp! Mẹ đẹp vô cùng! Ôi Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội! Cho con nhìn ngắm Mẹ không thôi và cho con nép mình vào tà áo Mẹ để cảm thấy rằng con được yêu.

Mẹ thật cao cả! Thiên thần Chúa đến báo tin cho Mẹ và chào Mẹ bằng một lời cung kính lạ lùng: “Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ơn sủng. Đức Chúa ở cùng Bà”. Đầy ân sủng là gì nếu không là vẹn tuyền trong trắng, là không vươn vấn tội tình? Và Mẹ đã đáp lời mời gọi của Thiên Chúa bằng gì? Bằng sự vâng phục tuyệt đối: “Con đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa thực hiện nơi con như lời sứ thần nói”. Con cũng thế, con muốn vâng theo ý Chúa như Mẹ, hoàn toàn thuộc về Chúa như Mẹ.

Giữa cảnh đời đầy tội lỗi và khốn khổ, Mẹ như một tiếng gọi vươn cao. Hình ảnh trong sáng của Mẹ làm cho chúng ta tin cậy, vì nơi đâu có sự khốn khổ, nơi đó có niềm cậy trông. Nơi đâu có hận thù độc ác, nơi đó có bàn tay ủi an. Mẹ được gìn giữ vẹn toàn là để mang đến cho chúng ta Chúa Giêsu, Con Mẹ. Và hôm nay, nơi bàn thánh, Mẹ sẽ luôn túc trực để ban Chúa Giêsu cho chúng ta. Hãy đến ăn lấy Người Con yêu quý của Mẹ để nên một với Ngài, để cùng Ngài yêu mến Mẹ như Ngài. Vì yêu mến Ngài, chúng ta sẽ cố hết sức tẩy trừ những gì hoen ố trong chúng ta để nên đền thờ của Ngài, tôn thờ Ngài với cả con tim nhỏ bé của chúng ta.

Lm. Trầm Phúc

Gp. Mỹ Tho