03/10/2020
243
Suy niệm Lễ Đức Mẹ Mân Côi - Năm A_Lm Trầm Phúc


 

GỢI Ý SUY NIỆM LỜI CHÚA

Chúa Nhật 27 Thường Niên năm A

Kính trọng thể Đức Mẹ Mân Côi

Lời Chúa: Lc 1, 26-38

 

Mừng Lễ Mẹ Mân Côi là dịp tốt để chúng ta nhìn về Mẹ chúng ta và tôn vinh Mẹ. Giáo Hội luôn khuyến khích con cái mình tôn kính Mẹ để nhờ Mẹ đến với Chúa, nhờ Mẹ yêu mến Chúa. Từ xa xưa nhất là từ thế kỷ thứ 4, Giáo Hội đã tôn kính Mẹ bằng tràng chuỗi Mân Côi, nhưng chỉ mới phôi thai và dần dần chuỗi Mân Côi đã được thiết lập như chúng ta quen đọc ngày nay, và Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan-Phalô II đã thêm vào năm sự sáng.

Chúng ta đến với Mẹ Maria không phải vì Mẹ mà thôi, mà nhờ Mẹ chúng ta đến với Chúa Giêsu, Con Mẹ. Mẹ đã đón nhận chúng ta trên đỉnh núi thống khổ Canvê, và Mẹ biết chúng ta đang sống trong thế giới nào, một thế giới mà Chúa bị loại bỏ như đồ phế thải. Chúng ta bám vào Mẹ như một trẻ thơ vào mẹ mình, để mang Chúa Giêsu vào thế giới, vào cuộc sống gian nan khốn khổ của chúng ta.

Lần chuỗi Mân Côi, chúng ta không làm gì hơn là lặp lại những lời thiên thần Gabrien chào Mẹ, báo tin cho Mẹ tin vui Chúa đến. Và cùng với Mẹ, chúng ta đi vào mầu nhiệm của Chúa Giêsu trong trần gian nầy, từ khi đến trong cung lòng Mẹ đến ngày sống lại vinh hiển.

Đây là ý muốn của Mẹ. Mẹ muốn chúng ta sống với Chúa như Mẹ đã sống. Những lần hiện ra tại Lộ Đức, Fatima hay mới đây tại Mễ Du, Mẹ vẫn bảo chúng ta lần chuỗi. Các Đức Giáo Hoàng vẫn không thôi khuyên bảo giáo dân lần chuỗi. Đó là ý muốn của Giáo Hội. Đức Piô XI đã gọi “Chuỗi Mân Côi là sách nguyện của giáo dân”. Đức Gioan-Phaolô II đã khuyến khích giáo dân lần chuỗi Mân Côi với thông điệp Chuỗi Mân Côi của Đức Trinh Nữ.

Khi lần chuỗi Mân Côi, chúng ta lặp đi lặp lại lời chào của thiên thần Gabrien báo tin cho Mẹ lãnh nhận Đấng Cứu Thế, và lời chúc mừng của bà thánh Êlisabet gọi Mẹ là Mẹ Thiên Chúa. Và lời kinh đó như một điệp khúc lặp đi lặp lại trong khi chúng ta cùng với Mẹ bước vào các mầu nhiệm của cuộc đời trần thế của Chúa, từ khi nhập thể đến lúc khải hoàn sống lại. Như thế, chúng ta cùng với Mẹ sống lại với Chúa những biến cố vui buồn và chiến thắng của Chúa. Phải chăng đó là một nguồn vui thâm thúy của những người con của Mẹ?

Chuỗi Mân Côi là một hành trình tâm linh đưa chúng ta vào hiệp thông với Mẹ và với Chúa Giêsu con Mẹ. Chúng ta cùng nói tiếng xin vâng với Mẹ, cùng đi trên đoạn đường Canvê thống khổ, cùng sống lại với Chúa trong cuộc sống hôm nay. 

Chuỗi Mân Côi là hiện tại hóa những biến cố nhiệm mầu sinh ơn cứu độ, làm cho chúng ta cảm thấy gần gũi với Mẹ, với Chúa hơn, cảm thấy Mẹ luôn hiện diện trong cuộc sống chúng ta. Không có gì an ủi hơn trong những lúc chúng ta gặp đau khổ mà thấy Mẹ cận kề yêu thương.

Đừng ngần ngại cầm lấy tràng chuỗi Mân Côi, để nối kết cuộc sống chúng ta với cuộc sống của Mẹ và Chúa Giêsu. Hãy hy sinh một chút thời giờ để đến bên Mẹ, tỏ tình con thảo với Mẹ và để nương nhờ vào Mẹ và cầu nguyện cho biết bao nhiêu người anh em chúng ta đang đau khổ. Và hãy xin Mẹ trao Chúa Giêsu cho chúng ta như khi xưa Mẹ đã sinh ra Ngài cho chúng ta. Nếu có Mẹ thì chúng ta vững tâm vì một lời nói của Mẹ có thể khiến Chúa Giêsu phải tuân theo. Và chắc Mẹ sẽ không bao giờ từ chối cứu giúp chúng ta mỗi khi chúng ta kêu cầu Mẹ.

Lm. Trầm Phúc

Gp. Mỹ Tho