13/08/2019
306
Suy niệm Lễ Đức Mẹ lên trời_Lm Trầm Phúc 

GỢI Ý SUY NIỆM LỜI CHÚA

Đức Mẹ lên trời

Lời Chúa: Lc 1,39-56

 

Hôm nay Giáo Hội hướng nhìn về Mẹ Maria vinh hiển, người nữ, mình khoác áo mặt trời, chân đạp mặt trăng, và đầu đội triều thiên mười hai ngôi sao…” để ngợi khen và cám tạ ơn Chúa vì đã cho Mẹ được vinh hiển bên Chúa như thế. Vì vinh quang của Mẹ là vinh quang của chúng ta, vì Mẹ là Mẹ chúng ta. Chúng ta hãy cùng với Mẹ ngợi khen Chúa: “Linh hồn tôi ngợi khen Chúa, thần trí tôi hớn hở vui mừng vì Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi”.

Mẹ được vinh quang vì Mẹ là Mẹ Thiên Chúa. Đó là điều hiển nhiên, nhưng không chỉ có bao nhiêu đó. Mẹ được vinh hiển vì Mẹ đã đi qua cuộc đời trần thế trong tin yêu và vâng phục theo thánh ý Chúa, hoàn toàn sống cho Chúa. Từ khi nói tiếng nói “xin vâng”, Mẹ đã hoàn toàn thuộc về Chúa cho đến hơi thở cuối cùng.

Con đường Mẹ đã đi cũng như con đường của chúng ta, đầy gian khổ. Mẹ chỉ là một cô gái nghèo nàn ở Nadaret. Sau khi được thiên sứ báo tin Mẹ sẽ là mẹ Con Đấng Tối Cao, Mẹ đã chấp nhận. Tiếng “xin vâng” của Mẹ đã biến Mẹ thành một người mẹ, liên kết Mẹ với Chúa Con, nhưng không miễn trừ Mẹ khỏi những khốn khổ trên đời. Mẹ cũng như chúng ta, phải đối mặt với mọi khó khăn của đời sống, phải vất vả nhọc mệt từng ngày vì miếng cơm, và còn nhiều việc bất ngờ làm chúng ta điên đảo.

Mẹ hay tin người chị họ là Êlisabet đã được Chúa thương, ban cho một con trai trong tuổi già, Mẹ đã tất tả lên đường đi thăm và ở lại giúp đỡ chị trong những ngày nặng nề thai nghén. Nhưng khi trở về lại gặp phải một tai nạn ngoài dự tính: Giuse khám phá bạn mình đã có thai. Maria im lặng. Làm sao giải thích được và ai sẽ hiểu cho? Mẹ phải mang một mình bí mật thần linh đó. Chúng ta có thể hiểu được nỗi đau của Mẹ không? Nhưng Chúa đã cất gánh nặng đó và đã cho Giuse biết mọi sự.

Khi sinh con, chúng ta biết thế nào là sinh ra một đứa con, người mẹ phải đau đớn như thế nào. Mẹ lại sinh con trong một hang đá giữa mùa đông giá lạnh, không ai giúp đỡ. Nhưng trong mọi sự, Mẹ đã xin vâng, chấp nhận tất cả mà không than phiền. Không bao lâu, phải bồng bế con chạy tản cư trước sự bạo tàn của vua Hêrôđê. Và cuối cùng, Mẹ đứng dưới chân thập giá nhìn con Mẹ hấp hối trong đau đớn không cùng. Mẹ đã nói tiếng “xin vâng” và Mẹ đã sống suốt đời trong vâng phục.

Niềm vui của Mẹ, hạnh phúc của Mẹ, sự sống của Mẹ là Giêsu. Chỉ cần Giêsu thôi. Săn sóc và dưỡng nuôi Chúa Giêsu, Mẹ đã là đầy tớ khiêm hạ của Chúa Cha. Mẹ chỉ sống cho một mình Chúa Giêsu. Vì Mẹ đã trở nên nhỏ bé và khiêm hạ, Chúa đã ban cho Mẹ vinh quang cao cả: Người đã đoái nhìn phận hèn tớ nữ”… “Chúa đã hạ bệ những ai quyền thế, và nâng cao mọi kẻ khiêm nhường”.

Niềm vui của chúng ta ở đâu? Hạnh phúc chúng ta đặt ở nơi nào? Chúng ta có cảm thấy rằng mọi sự đều qua, Chúa còn và Chúa là Tình Yêu? Chúng ta hãy bước vào con đường của Mẹ, con đường khiêm nhu tự hạ và chỉ tìm thấy niềm vui và hạnh phúc nơi Chúa thôi. Lúc đó chúng ta mới nếm được niềm vui của cuộc sống, niềm vui đó là cho đi. Mẹ Maria đã cho đi tất cả, trước hết là cho Giêsu con Mẹ, sau đó là cho chúng ta. Ngày nào chúng ta dám liều mất tất cả, cho đi tất cả, chúng ta sẽ thấy cuộc sống nhẹ nhàng và bình an của Chúa là một sự thật.

Chúa Giêsu cũng là cho đi. Ngài chỉ sống cho mọi người, chết cho mọi người. Ngài đã gánh lấy thân phận con người như chúng ta, làm thân nô lệ, vâng lời cho đến chết và chết trên thập giá. Chúng ta sẽ đi con đường nào? Ngày nào chúng ta chưa dám dấn thân vào con đường Chúa Giêsu và Mẹ đã đi, chúng ta sẽ không thể vươn cao và những ham muốn trần gian sẽ trở nên một chướng ngại không cho chúng ta đạt đến niềm vui trong sáng của tình yêu. Hằng ngày, chúng ta vẫn được Chúa cho chúng ta nếm lấy thịt máu Ngài để chúng ta cùng sống với Ngài, đi vào con đường cho đi của Ngài. Đó mới chính là con đường hạnh phúc mà đã dọn sẵn cho chúng ta. Đó là con đường thăng thiên hằng ngày của chúng ta. Mẹ Maria đã được vinh hiển vì Mẹ đã cùng với Con Mẹ, hiến dâng tất cả. Cầu xin cho chúng ta, từng ngày, dám bước theo Mẹ trên con đường khiêm nhu và tin cậy để được cùng Mẹ hưởng hạnh phúc mà Chúa đã dành cho những ai dám bền tâm theo Mẹ.

Lm. Trầm Phúc

Gp. Mỹ Tho