30/10/2021
339
Suy niệm Lễ Các thánh nam nữ_Lm Trầm Phúc


 

GỢI Ý SUY NIỆM LỜI CHÚA

Các thánh nam nữ

Lời Chúa: Mt 5,1-12a

 

Hôm nay là ngày họp mặt gia đình Giáo Hội, ngày vui lớn của Giáo Hội và của chúng ta. Chúng ta mừng chung tất cả các thánh nam nữ, những người đã đi trước chúng ta vào hạnh phúc của Chúa, những người đang tạ ơn và chúc tụng Chúa. Chúng ta cùng chung tiếng với các ngài, ca mừng, tạ ơn và chúc tụng tình thương của Chúa. Chúng ta sẽ nhìn thấy đủ mọi hạng người, đủ mọi thành phần dân Chúa, từ những vị vua trần thế đến những người ăn xin, những người thánh thiện và cả những người tội lỗi ăn năn sám hối trở về với Chúa. Chúng ta hãy vui mừng và hãnh diện ví chúng ta cũng là thành phần của gia đình lớn lao này và chúng ta cũng đang tiến về hạnh phúc Chúa đã dành cho chúng ta.

Hôm nay chúng ta gặp lại các thánh mà chúng ta không mấy khi nghĩ đến như thánh trộm lành, thánh Magarita Corton, một cô gái làng chơi trở về và nên thánh và những thân nhân của chúng ta đang hưởng hạnh phúc với Chúa. Chúng ta gặp lại đủ các thành phần dân Chúa đã được vinh quang vì đã yêu mến Chúa, dù vào giờ chót. Chúng ta có thể gọi các ngài là các thánh vô danh. Các ngài là một tiếng gọi liên lỉ bảo chúng ta cố gắng để chỉ yêu một mình Chúa thôi.

Hôm nay Giáo Hội mời gọi chúng ta nhìn về con đường Chúa Giêsu đã vạch ra cho chúng ta để đi vào hạnh phúc với Ngài, đó là tám con đường hạnh phúc, tám mối phúc thật, hay đúng hơn, đó là hiến chương Nước Trời. Đó cũng là chân dung muôn thuở của Chúa Giêsu. Đọc lại hiến chương đó, chúng ta thấy khuôn mặt của Ngài hiện rõ trước mắt chúng ta.

Nghèo khó? Ai trong chúng ta được sinh ra trong một hang đá?

“Con chim có tổ, con chồn có hang, Con Người không có nơi tựa đầu”. Ai trong chúng ta chịu chết treo trần trụi trên cây thập giá?

    Hiền lành: “Hãy học cùng Ta vì Ta hiền lành và khiêm nhượng thật trong lòng”.

Sầu khổ: Có ai sầu khổ hơn Ngài? “Nếu được thì xin Cha cho con khỏi uống chén này”. Mồ hôi Ngài nhỏ xuống đất như những giọt máu”.

Đói khát điều công chính: “Nhà Cha Ta là nhà cầu nguyện, các ngươi đã biến thành hang trộm cướp”.

Thương xót người: Ngài chính là lòng thương xót sống động: “Ta thương xót đám dân này. Họ như bầy chiên không có chủ chăn”.Ngài chữa lành mọi bệnh hoạn tật nguyền trong dân”.

Trong sạch: “Ai trong các người trách Ta về điều gì?”

Xây dựng hòa bình: “Thầy ban cho anh em bình an của Thầy”.

Bị bách hại vì lẽ công chính: Cuộc tử nạn là bằng chứng rõ rệt và hùng hồn nhất.

Các thánh đều đi qua con đường Ngài đã đi. Chúng ta cũng đang lần bước trên con đường hạnh phúc này. Thế gian không thể hiểu được hạnh phúc của chúng ta. Đây là con đường không dễ đi và không mấy người dám bước trên con đường gai góc này. Chúa Giêsu, Chúa chúng ta đã chọn con đường khó khăn này và Ngài đã toàn thắng. Chúng ta ngại chăng? Phải, chúng ta yếu đuối, chúng ta muốn mọi sự dễ dàng. Hạnh phúc trần gian phải trả một giá rất đắt, huống hồ hạnh phúc vĩnh cửu!

Sách Khải Huyền cho chúng ta thấy, các thánh là ai: “Một trong các Kỳ Mục lên tiếng hỏi tôi: “Những người mặc áo trắng kia là ai vậy? Họ từ đâu đến?” Tôi trả lời: “Thưa Ngài, Ngài biết đó”. Vị ấy bảo tôi: “Họ là những người đã đến, sau khi trải qua cơn thử thách lớn lao. Họ đã giặt sạch và tẩy trắng áo mình trong máu Con Chiên.” Chúng ta là dòng giống các thánh, chúng ta là dân thánh, dân riêng của Chúa. Chúng ta phải là thánh, chúng ta cũng trải qua cuộc thử thách lớn lao là cuộc sống hôm nay. Chúng ta cũng cần giặt sạch áo chúng ta trong máu Con Chiên khi chúng ta tham dự thánh lễ và nhất là khi chúng ta ăn lấy Chúa chúng ta. Chúa Giêsu dùng thịt máu Ngài tẩy sạch tội lỗi chúng ta và thánh hóa chúng ta. Không phải đợi tới lúc chúng ta về với Chúa, chúng ta mới nên thánh. Chúng ta phải sống thánh ngay từ hôm nay khi chúng ta sống với Chúa Giêsu, cùng một nhịp tim, cùng một dòng máu. Chúng ta nên thánh vì chúng ta được sở hữu Ngài. Ngài trở nên một xương một thịt với chúng ta. Chúng ta có tin điều đó không? Chúng ta nên chú ý đến Chúa Giêsu trong chúng ta. Chúng ta là đền thánh của Ngài hãy sống với Ngài trong những công việc trần thế lao nhọc vui buồn của chúng ta. Đó là nên thánh.

Lm Trầm Phúc

Gp. Mỹ Tho