25/05/2018
420
Suy niệm Chúa Nhật Chúa Ba Ngôi_Lm. Trầm Phúc 

GỢI Ý SUY NIỆM LỜI CHÚA

Chúa Ba Ngôi năm B

Lời Chúa: Mt 28,16-20

 

Chúng ta thường cầu nguyện với Ba Ngôi Thiên Chúa, nhưng ít người nhớ đến Ba Ngôi. Chúng ta làm dấu thánh giá, là nhân danh Chúa Ba Ngôi. Chúng ta đọc kinh sáng danh, là tôn vinh Thiên Chúa Ba Ngôi. Trong thánh lễ, chúng ta đọc kinh Vinh danh cũng là tôn vinh Thiên Chúa Ba Ngôi. Chúng ta đọc kinh tin kính cũng nhắc chúng ta tin vào Chúa Ba Ngôi. Thế nhưng không mấy khi chúng ta nhớ. Chúng ta quen thuộc với Chúa Giêsu nhiều hơn và điều đó dễ hiểu thôi.

Mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi cũng không được chúng ta chú ý đến bao nhiêu, vì chúng ta cho rằng khó hiểu và khô khan. Nhưng suy cho cùng thì đây chính là một mầu nhiệm rất êm đềm vì là một mầu nhiệm của tình yêu. Chỉ vì chúng ta không chú ý đó thôi.

Thiên Chúa Ba Ngôi là một gia đình, có cha, có con và tình yêu là Thánh Thần. Chúng ta không thể hiểu tường tận mầu nhiệm, nhưng chúng ta cũng có thể biết rằng Chúa Cha yêu Chúa Con và hoàn toàn ban chính mình cho Chúa Con, và Chúa Con lãnh nhận tất cả từ nơi Cha, là phản ánh vẻ huy hoàng, là hình ảnh trung thực của bản thể Thiên Chúa, cũng yêu thương Chúa Cha trọn vẹn và luôn làm đẹp lòng Cha. Ngài là “Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, Ánh Sáng bởi Ánh Sáng, Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thật”. Khi đến trong trần gian, theo ý Chúa Cha, Ngài tỏ hiện Chúa Cha và tình thương của Người. Chính Chúa Con đã nói rõ: “Để cho thế gian nhận biết là Thầy yêu mến Chúa Cha và tuân theo những giới luật của Người”.

Thiên Chúa cũng là Thánh Thần là Tình Yêu của Chúa Cha và Chúa Con. Việc hiến dâng của Chúa Cha cho Chúa Con và Chúa Con tự hiến cho Chúa Cha là một thực thể đến nỗi trở thành một Ngôi Vị Thiên Chúa, một Thần Khí Tình Yêu. Ngôn ngữ chúng ta nghèo nàn, không thể diễn tả được thực tại của Thiên Chúa. Chúng ta hãy bằng lòng với những gì chúng ta có thể nói lên được bằng ngôn ngữ trần thế của chúng ta. Chúng ta nhận thấy rằng nơi Thiên Chúa có Ba Ngôi thực sự, nhưng Ba Ngôi chỉ là một. Chính Chúa Giêsu đã nói rõ: “Cha với Thầy là một”. Nếu Cha với Thầy là một thì Thánh Thần cũng là một với Cha và Con vì là tình yêu của Cha và Con. Vì thế Giáo Hội tuyên xưng một Thiên Chúa duy nhất và Ba Ngôi. Thiên Chúa là Tình Yêu, vì thế Ngài không đơn độc, mà là một gia đình, nhưng gia đình đó chỉ là một trong một tình yêu thần linh, trong một bản thể duy nhất. Đức tin mới giúp chúng ta chấp nhận một thực tại vượt xa tầm hiểu biết của chúng ta, là thực tại của Thiên Chúa.

Thiên Chúa là Tình Yêu. Ngài đổ tràn tình yêu của Ngài trên chúng ta. Chúng ta được Thiên Chúa yêu thương đến nỗi ban Con Một cho chúng ta” để nhờ Ngài, chúng ta trở nên con của Chúa Cha. Một hồng ân vô cùng quí báu mà nhiều người đã quên. Chúng ta được rửa nhân danh Ba Ngôi, và nhờ đó chúng ta được Chúa Thánh Thần trợ lực để có thể gọi “Abba, ba ơi”. Mấy người trong chúng ta, khi thức giấc, nhớ mình là con Thiên Chúa? Mấy người cảm thấy hạnh phúc vì được Chúa yêu thương? Dù chúng ta phải đương đầu hằng ngày với những khó khăn của cuộc sống, chúng ta hãy nhớ rằng Chúa vẫn yêu thương chúng ta và không bao giờ bỏ rơi chúng ta. Mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi là mầu nhiệm của một tình yêu không tàn phai theo năm tháng và luôn bao bọc chúng ta.

Vì được yêu thương như thế, chúng ta phải loan truyền tình yêu Chúa cho mọi người như lời Chúa dạy: “Anh em hãy đi, làm cho muôn dân thành môn đệ… dạy bảo họ tuân giữ mọi điều Thầy truyền cho anh em”. Chúng ta phải là sứ giả của tình yêu Chúa trong thế giới hôm nay và không được chối từ sứ mệnh cao quí đó, dù chúng ta là ai, ở trong hoàn cảnh nào. Nhiều người đã thối thoát vì nghĩ rằng tôi chẳng biết gì cả, tôi không thể loan báo tình yêu Chúa vì tôi nhỏ bé quá… Thánh Thần Chúa sẽ trợ lực chúng ta, vì Ngài là Ánh Sáng, là Tình Yêu. Chỉ cần yêu mến Chúa, chúng ta biết phải làm gì và làm cách nào.

Khi sai chúng ta vào đời làm chứng nhân cho Ngài, Chúa Giêsu bảo đảm cho chúng ta bằng cách ở cùng chúng ta mọi ngày cho đến tận thế, nhờ Bí tích Thánh Thể, của ăn không thể thiếu. Ăn lấy Ngài là một cử chỉ yêu mến tuyệt vời và từ đó chúng ta làm một với Ngài, sống với Ngài, loan báo tình yêu của Ngài bằng chính cuộc sống hôm nay. Nếu chúng ta yêu mến Chúa và sống làm một với Ngài, thì dù chúng ta làm gì, mỗi hành động của chúng ta đều là một loan báo. Và Thánh Thần Chúa cũng không bao giờ vắng mặt, hướng dẫn chúng ta trong mọi lúc. Hãy vui tươi bước đi trong Thánh Thần Tình Yêu.

Lm. Trầm Phúc

Gp. Mỹ Tho