10/06/2022
436
Suy niệm Chúa Nhật Chúa Ba Ngôi - năm C_Lm Trầm Phúc

 

GỢI Ý SUY NIỆM LỜI CHÚA

Lễ Chúa Ba Ngôi năm C

Lời Chúa: Ga 16,12-15

 

Đứng trước mầu nhiệm cực thánh Ba Ngôi Thiên Chúa, trí khôn và ngôn ngữ của chúng ta không thể diễn tả hay tìm hiểu được. Chúng ta là những thụ tạo nhỏ bé, quá nhỏ bé, làm sao có thể hiểu được sự sống thần linh và tuyệt đối của Ba Ngôi Thiên Chúa? Các nhà thần học chỉ tìm cách giúp chúng ta hiểu phần nào về Thiên Chúa thôi.

Trong Cựu Ước, dân Do Thái chỉ biết được Thiên Chúa độc nhất mà thôi, nhưng nhờ Chúa Giêsu xuất hiện trong trần gian, Ngài mới cho chúng ta hiểu được phần nào mối liên hệ của Ngài với Chúa Cha và Chúa Thánh Thần, biết được Thiên Chúa Ba Ngôi và dẫn đưa chúng ta vào sự sống của Thiên Chúa, biến chúng ta thành con Thiên Chúa. Chúa Giêsu đã nói: “Không ai thấy Thiên Chúa; Người Con Một, trong cung lòng Chúa Cha mới cho chúng ta biết”. Ngài cũng nói rõ Ngài là một với Chúa Cha: “Ai thấy Thầy là thấy Chúa Cha, vì Thầy với Chúa Cha là một”. Là một vì Chúa Cha yêu Chúa Con với tất cả tình yêu thần linh của Ngài.

Chúa Thánh Thần là Tình Yêu giữa Chúa Cha và Chúa Con. Làm sao chúng ta hiểu được tình yêu thâm sâu của Thiên Chúa? Đứng trước tình yêu thần linh này, Giáo Hội chỉ bập bẹ một vài lời giải thích cho chúng ta biết. Tình yêu này sống động đến nỗi trở thành Ngôi thứ ba. Giáo Hội cũng dạy rằng Thiên Chúa không phải là một Thiên Chúa đơn độc, nhưng là Ba Ngôi cùng một bản thể. Thánh Gioan cũng xác định Thiên Chúa là Tình Yêu. Tình yêu đó được đổ tràn xuống cho chúng ta nhờ Chúa Thánh Thần, nhờ Thánh Thần đó chúng ta mới biết gọi tiếng Cha với tất cả tình con thảo.

Chúa Giêsu đến trong trần gian không chỉ cho chúng ta biết Cha trên trời, Ngài còn là Con Đường dẫn chúng ta vào tận cung lòng của Thiên Chúa Ba Ngôi. Ngài đã nhập thể làm người như chúng ta, sống kiếp người như chúng ta, chết và sống lại cho chúng ta để giờ này chúng ta được tẩy sạch tội lỗi và trở nên con Thiên Chúa. Chúa Giêsu đã nói: “Không ai đến được với Chúa Cha mà không qua Thầy”.

Hồng ân này, mấy người trong chúng ta hiểu được? Chúng ta có vui mừng vì được làm con Chúa không? Chúng ta có hãnh diện vì đã được Chúa nhận làm con không? Bà quản giáo của công chúa, con vua Lu-y 14 một ngày kia đã khiển trách công chúa vì một lỗi lầm nào đó. Công chúa vênh mặt và nói: “Cô không biết rằng tôi là con vua sao?” Bà đáp: “Công chúa chỉ là con vua trần gian, còn tôi, tôi là con Thiên Chúa”.

Vì là con, chúng ta được Thiên Chúa nhận làm nơi ngự trị của Ngài: “Nếu ai yêu mến Thầy thì Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy và Cha Thầy và Thầy sẽ đến và ở trong người ấy”. Hồng ân nối tiếp hồng ân. Nếu chúng ta yêu mến Chúa, chúng ta sẽ thành đền thờ của Thiên Chúa, Chúa Ba Ngôi sẽ ngự trị trong tâm hồn chúng ta, chọn tâm hồn chúng ta làm nơi ngự trị của Ngài. Chúng ta là gì mà Chúa thương chúng ta đến thế? Đây là những thực tại thiêng liêng chúng ta không thể thấy bằng mắt thường nhưng là những hồng ân thực sự. Đức tin sẽ cho chúng ta hiểu được. Thiên Chúa Ba Ngôi sẽ biến tâm hồn và con người chúng ta thành thiên đàng, vì ở đâu có Chúa, ở đó là thiên đàng. Chúng ta không hiểu được, đức tin sẽ giúp chúng ta hiểu và nhờ đó chúng ta mới cảm thấy hạnh phúc: hạnh phúc được làm con Chúa, được làm đền thờ của Chúa.

Giáo Hội luôn nhắc nhở chúng ta sống với Thiên Chúa Ba Ngôi. Khi chúng ta làm dấu thánh giá trước khi làm việc gì, phải chăng chúng ta nhân danh Ba Ngôi để làm việc. Thiên Chúa Ba Ngôi bao bọc chúng ta bằng tình yêu của Ngài. Giáo Hội chúc tụng Chúa Ba Ngôi sau mỗi việc làm, sau mỗi lời kinh bằng kinh Sáng Danh, nhắc cho chúng ta sống trong tinh thần tạ ơn chúc tụng. Thực ra, chúng ta thường cầu nguyện với Chúa Giêsu, và rất ít khi nghĩ đến Chúa Ba Ngôi. Điều đó cũng không hẳn là sai vì như Chúa Giêsu đã nói: “Ai thấy Thầy là thấy Chúa Cha vì Chúa Cha với Thầy là một”. “Không ai đến được với Chúa Cha mà không qua Thầy”. Nhưng điều quan trọng là sống trong tình yêu của Thiên Chúa vì Chúa là Tình Yêu. Chúng ta là những đứa con mà Chúa yêu thương, dù chúng ta yếu đuối lỗi phạm như thế nào, Chúa vẫn yêu thương chúng ta. Ngài yêu chúng ta nên đã tỏ mình cho chúng ta qua Chúa Giêsu, cho chúng ta hiệp thông với Ngài, qua Chúa Giêsu, Người Con yêu quí của Ngài.

Trên hết mọi ơn lành, Chúa Giêsu ban cho chúng ta chính mình Ngài qua Bí tích Thánh Thể. Nhờ đó, chúng ta là một với Ngài, yêu mến Chúa Cha với Ngài và nhờ Ngài, chúng ta càng trở nên xứng đáng hơn với tình yêu của Chúa Cha. Đó là nguồn hạnh phúc mà thế gian không bao giờ biết đến.

Lm Trầm Phúc

Gp. Mỹ Tho