08/05/2020
414
Suy niệm Chúa Nhật 5 Phục Sinh_Lm Trầm Phúc 

GỢI Ý SUY NIỆM LỜI CHÚA

Chúa Nhật 5 Phục Sinh năm A

Lời Chúa: Ga 14,1-12

 

Đây là những lời tâm sự cuối cùng của Chúa Giêsu với các môn đệ trước khi bước vào tử nạn. Những lời tràn ngập tình yêu. Sau khi Chúa thông báo cho các ông việc một môn đệ sẽ nộp Thầy và Thầy sẽ ra đi. Các ông tỏ ra bối rối và buồn phiền. Chúa biết điều đó, vì thế Ngài bảo: “Anh em đừng xao xuyến và sợ hãi”. Trong đầu của các ông rối bù nhiều câu hỏi mà chưa nói ra được. Nếu chúng ta ở trong hoàn cảnh của các môn đệ, chúng ta nghĩ sao? Chúng ta có buồn và thắc mắc không? Sống với Thầy mấy năm nay, được Thầy dạy dỗ, được gần gũi với Thầy, thân mật và yêu thương. Rồi đột nhiên Thầy nói Thầy sẽ ra đi, làm sao không thắc mắc? Vì thế, Chúa cho các ông biết lý do Ngài ra đi để làm gì: “Thầy đi là để dọn chỗ cho anh em”. Chúa dùng cách nói cụ thể để giúp cho các ông hiểu công việc của Ngài: “Trong nhà Cha Thầy có nhiều chỗ ở… Thầy đi là để dọn chỗ cho anh em… Rồi Thầy lại đến và đem anh em về với Thầy, để Thầy ở đâu, anh em cũng ở đó với Thầy”. Thầy đi không phải vì lợi ích của Thầy mà là vì anh em, vì lợi ích của anh em. Thầy dọn chỗ cho anh em trong nhà Cha Thầy. Dọn chỗ đây là một cách nói cụ thể cho dễ hiểu, tức là chuẩn bị cho anh em. Nhà của Cha Thầy cũng chỉ là một cách nói cụ thể, vì trong thế giới thiêng liêng, không cần một chỗ nào. Đích điểm của cuộc sống này là về với Chúa Cha, vì Chúa Cha mới là nguồn hạnh phúc tuyệt vời của mọi người con của Ngài. Chúa Giêsu đến trong trần gian là để dẫn chúng ta trở về quê thật của chúng ta là Chúa Cha. “Thầy đi… Thầy sẽ trở lại và đem anh em về với Thầy, để Thầy ở đâu, anh em cũng ở đó”. Ngài không đi và bỏ anh em, nhưng ngược lại Thầy sẽ trở lại. Vì thế, anh em đừng xao xuyến. Thầy đi đâu anh em đã biết đường rồi. Anh em đã nghe Thầy dạy dỗ bấy lâu nay, anh em hãy làm theo những gì Thầy đã dạy. Đó là con đường để đến với Thầy. Nhưng Tôma thắc mắc: “Chúng con không biết Thầy đi đâu, làm sao chúng con biết đường?” Tôma, con người cũng bộc phát không kém Phêrô, con người không tin ai cho đến khi Chúa cho ông nhận ra Chúa. Nhờ vấn nạn đó, Chúa mạc khải thêm nhiều điều quan trọng.

Điều quan trọng thứ nhất: “Thầy là đường, là sự thật và là sự sống”. Trong trời đất này, không ai dám tự xưng mình như thế. Chỉ có Ngài, vì Ngài là Thiên Chúa. Đường này dẫn chúng ta đến với Chúa Cha là nguồn sự sống và hạnh phúc. Chúng ta không có con đường nào khác. Những con đường của loài người không thể dẫn chúng ta đến hạnh phúc và thường là bế tắc, và nếu có đem lại cho chúng ta những lợi ích nào thì cũng chỉ làm tạm bợ. Chỉ có Ngài là con đường duy nhất, chắc chắn nhất để dẫn chúng ta vào hạnh phúc bất diệt. Những lời Ngài dạy, gương sống của Ngài, là đường dẫn chúng ta đến với Chúa Cha mà không lạc lối: “Không ai đến được với Cha mà không qua Thầy”.

Điều quan trọng thứ hai: Thầy là sự thật”. Nơi Ngài không có sự gian dối, không có lầm lạc. Thầy là Ngôi Lời, đầy ân sủng và sự thật. Nhờ đó chúng ta có thể thờ phượng Chúa trong tinh thần và sự thật. Ngài mạc khải cho chúng ta Chúa Cha, Cha của Ngài, là nguồn sự thật duy nhất. Chúng ta được mời gọi sống trong sự thật. Yêu thương thực tình không dối trá. Chúa còn hứa ban cho chúng ta Thần Khí sự thật. Ngài sẽ dẫn chúng ta đến sự thật vẹn toàn, là Chúa Cha.

Điều quan trọng thứ ba: “Thầy là sự sống”. Cuộc sống đời này chỉ là tạm thời, chóng qua và tàn lụi theo ngày tháng, sự sống của Chúa là sự sống vĩnh cửu. Qua cuộc đời tạm này, chúng ta sẽ được cùng sống với Chúa trong vinh quang. Chúa đã toàn thắng sự chết, sự chết không còn quyền gì trên Ngài nữa. Sống trong Ngài mới là sống thật. Ngài là Bánh ban sự sống. Ăn lấy Ngài chúng ta mới thực sự là sống. Vì ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời.

Chúa Giêsu đến trong trần gian là để mạc khải Chúa Cha và qua Ngài, chúng ta đến với Chúa Cha là nguồn tình yêu và là nguồn sự sống. Chúng ta không thế thấy Chúa Cha, Ngài mới là hiện thân của Chúa Cha vô hình. Vì thế, Ngài nói với các môn đệ: “Nếu anh em biết Thầy, anh em cũng biết Cha Thầy. Ngày từ bây giờ anh em biết Người và đã thấy Người”. Qua lời yêu cầu của Philipphê xin được thấy Chúa Cha, Chúa Giêsu nói rõ cho mọi người chúng ta biết: “Ai thấy Thầy là thấy Chúa Cha. Ngay từ bây giờ, anh em biết Người và đã thấy Người”… Anh không tin rằng Thầy ở trong Chúa Cha và Chúa Cha ở trong Thầy sao? Câu này được lặp lại hai lần. Chúng ta hiểu như thế nào? Chúa xác quyết một cách rất mạnh mẽ và rõ ràng mối liên hệ giữa Ngài với Chúa Cha. Và mọi việc Ngài làm, mọi lời Ngài nói là hoàn toàn theo ý Chúa Cha. Vì thế hãy tin vào Thầy. Chỉ có Thầy mới hướng dẫn chúng ta đến với Chúa Cha vì Thầy là đường, là sự thật và là sự sống.

Lm. Trầm Phúc

Gp. Mỹ Tho