30/10/2020
275
Suy niệm Chúa Nhật 31 Thường Niên - Năm A_Lm Trầm Phúc


 

GỢI Ý SUY NIỆM LỜI CHÚA

Chúa Nhật 31 Thường Niên

Các thánh nam nữ

Lời Chúa: Mt 5,1-12a

 

Hôm nay là ngày lễ của toàn thể Giáo Hội và của mỗi người chúng ta, vì chúng ta đang dâng lời cảm tạ Chúa với toàn thể các thánh trên trời. Hôm nay, chúng ta sống một cách đặc biệt mầu nhiệm các thánh thông công. Chúng ta hãy vui mừng cùng với các thánh vì hạnh phúc Chúa ban cho các ngài. Các ngài không là ai xa lạ, mà là những người mà chúng ta đã thân quen khi các ngài còn ở trần gian. Có những đấng thánh đã được Giáo Hội tuyên phong như những gương mẫu cho chúng ta, nhưng còn rất nhiều đấng thánh không được tuyên phong nhưng hiện nay đang được hạnh phúc với Chúa. Hôm nay, Giáo Hội mừng tất cả các thánh đó. Chúng ta có thể gọi các thánh đó là các thánh vô danh.

Mừng kính các thánh nam nữ, Giáo Hội muốn nhắc chúng ta rằng, chúng ta là giống nòi được tuyển chọn, là hàng tư tế vương giả, là chủng tộc thánh thiện, là dân thánh, dân riêng của Thiên Chúa như thánh Phêrô đã nói trong thư thứ nhất của ngài. Chúng ta phải là thánh. Không phải giờ này chúng ta mới biết chúng ta phải là thánh. Ngày từ thời Cựu Ước, Thiên Chúa đã nói trong sách Đệ Nhị Luật: “Các ngươi phải nên thánh, vì Ta là Đấng Thánh”. Vậy nên thánh là gì? Phải chăng là nên giống như Thiên Chúa?

Làm sao biết Chúa thánh thiện như thế nào? Hãy nhìn vào Chúa Giêsu. Ngài đã đến trần gian, sống như chúng ta để mạc khải cho chúng ta biết Chúa Cha. Ngài là hình ảnh của Chúa Cha vô hình. Thánh thiện cũng có nghĩa là nên giống Chúa Giêsu, là sống như Ngài đã sống. Chúng ta thường xem việc thánh thiện là một việc không phải ai cũng làm được, một việc chỉ dành cho một số người đạo đức siêu phàm. Đó là một sai lầm. Mọi người đều phải nên thánh. Chúa Giêsu, khi sống ở trần gian, Ngài đã sống như chúng ta, lao động như chúng ta, nghèo khổ như chúng ta, yêu thương như chúng ta. Nên giống Ngài là sống cuộc sống hằng ngày của chúng ta, với những công việc hằng ngày, nhưng trong tình yêu. Noi gương khiêm nhượng hiền lành của Ngài. Chúng ta nên thánh không phải là làm những điều lạ lùng mà là làm mọi việc vì yêu mến Chúa, theo ý Chúa. Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã viết trong tông huấn: Hãy vui mừng hoan hỉ: “Tất cả chúng ta đều được mời gọi nên thánh bằng đời sống yêu thương và làm chứng trong mọi việc mình làm, ở nơi mình sống… Sự thánh thiện mà Chúa mời gọi bạn hướng tới sẽ lớn lên qua những cử chỉ nhỏ bé”, và tầm thường hằng ngày.

Hãy nhìn vào Mẹ Maria. Mẹ không làm những việc lớn lao. Mẹ chỉ săn sóc dạy dỗ Chúa Giêsu, làm việc nội trợ trong gia đình, và Mẹ đã nên thánh nhờ những công việc đó. Mẹ đã âm thầm yêu mến Chúa Giêsu và lo lắng cho Ngài. Chúng ta hãy đi trong con đường âm thầm đó. Như thế chúng ta nên thánh nhờ những công việc thường ngày như thế.

Chúa Giêsu cũng chỉ cho chúng ta con đường nên thánh, đó là con đường bát phúc (tám mối phúc thật). Trong Tông thư: Hãy vui mừng hoan hỉ, Đức Thánh Cha Phanxicô đã giải thích một cách ngắn gọn nhưng dễ hiểu tám con đường hạnh phúc này. Ngài gọi Tám mối phúc là “gần như là căn cước của Kitô hữu”, “đó cũng là chân dung của Chúa Giêsu mà chúng ta phải phản chiếu chân dung ấy trong cuộc sống hằng ngày của chúng ta”. Tóm lại, nên thánh tức là sống theo gương mẫu của Chúa Giêsu.

Các thánh nam nữ là một tiếng gọi mãnh liệt mời gọi chúng ta bước theo Chúa để được hạnh phúc với các ngài. Chúng ta thường không có can đảm bước vào con đường thánh thiện, vì chúng ta còn quá nhiều yếu đuối, chúng ta cần hoán cải mỗi ngày vì những thiếu sót lầm lỡ hay khờ dại của chúng ta, nhưng như Mẹ thánh Têrêxa Calcutta đã nói: “Vâng, tôi mang nhiều yếu đuối và khốn cùng của phận người… Nhưng Thiên Chúa đã đoái thương sử dụng chúng tôi để trở nên tình yêu và lòng trắc ẩn của Ngài trong thế giới, bất chấp tội lỗi, đớn hèn và nhiều lỗi lầm”. Con đường nên thánh không dễ dàng, nhưng nếu chúng ta biết hoán cải và tự hiến sống với Chúa từng ngày, chúng ta sẽ được Chúa trợ lực. Cứ bền tâm tiến bước.

Trên con đường nên thánh đầy chông gai này, Chúa Giêsu không để chúng ta một mình. Ngài đến với chúng ta như lời Ngài đã hứa: “Thầy sẽ ở lại cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế”, và Ngài đã giữ lời. Ngài đến với chúng ta hằng ngày trong Bí tích Thánh Thể, một của ăn mà Ngài muốn chúng ta phải ăn, nhờ đó, Ngài luôn đồng hành với chúng ta trong từng giây phút. Chúng ta đừng để Ngài cô đơn trong chúng ta. Hãy cùng với Ngài làm mọi việc chúng ta phải làm, nhưng luôn làm với Ngài. Đó là nên thánh. Các thánh đang mời gọi chúng ta. Các ngài đã đi trước chúng ta và đã thành công. Xin các thánh giúp chúng ta trung thành đến cùng.

Lm. Trầm Phúc

Gp. Mỹ Tho