24/09/2020
358
Suy niệm Chúa Nhật 26 Thường Niên - Năm A_Lm Trầm Phúc


 

GỢI Ý SUY NIỆM LỜI CHÚA

Chúa Nhật 26 Thường Niên năm A

Lời Chúa: Mt 21,28-32

 

“Tôi bảo thật các ông: những người thu thuế và những cô gái điếm vào Nước Thiên Chúa trước các ông”. Một lời cảnh báo thật mạnh mẽ! Và Chúa nói với ai? Với các thượng tế và kỳ mục trong dân, những người có chức phận và là thầy dạy cho dân, những người tự xưng mình là những người công chính, gương mẫu cho mọi người.

Tại sao Chúa cảnh báo mạnh mẽ như thế? Vì họ là những người tự cho mình là công chính và không tin vào lời rao giảng của Gioan Tẩy giả, và không biết hối cải ăn năn. Sự tự mãn làm cho lòng họ ra chai đá không còn biết nhìn nhận những kém khuyết của mình. Họ là những đứa con vâng vâng dạ dạ mà không làm theo ý cha mình. Chúa Giêsu là gương mẫu của người con luôn tuân theo ý Cha, dù phải đi ngang qua nỗi thống khổ thập giá.

Chúa biết con người là ai, Chúa luôn mời gọi họ bước tới, bỏ đi những ham muốn trần tục để tìm thấy tự do và bình an. Chúng ta chỉ tự do thực sự khi chúng ta buông bỏ những định kiến riêng của chúng ta để tuân hành thánh ý Chúa. Chúa Giêsu khẳng khái cảnh báo Phêrô khi ông trở thành chướng ngại cho Ngài: “Satan, anh hãy lui ra đàng sau Thầy, anh làm Thầy vấp ngã!” Ngài luôn vâng phục và vâng phục đến nỗi bằng lòng chịu chết và chết trên thập giá. Đó là mẫu gương sống động cho chúng ta.

Giữ đạo là gì? Là làm con Thiên Chúa. Nhưng chúng ta là hạng con nào? Có những đứa con vâng dạ nhưng không làm. Nhiều người trong chúng ta là hạng con đó. “Không phải ai nói “lạy Chúa, lạy Chúa” là vào được Nước Trời đâu”. Chúa không chấp nhận những hạng cho mình là giỏi, là đạo đức mà không làm theo ý Chúa. Chúa nhìn thấu tâm can mỗi người. Không cần ai dạy cho Ngài biết tâm trạng của mỗi người. Ngài yêu quí những tâm hồn thành thật, không dối trá. Vì thế những đứa con xem ra ươn ngạnh, khó thương lại là những người được vào Nước Trời, vì họ biết nhìn nhận sự yếu đuối của mình và hoán cải. Chúa Giêsu đến trần gian là để kêu gọi những người tội lỗi chứ không đến để tìm danh lợi cho riêng mình. Vì thế người Do thái thời bấy giờ ngạc nhiên tại sao Ngài ăn nhậu với phường tội lỗi, bọn thu thuế, tại sao Ngài để cho một người đàn bà xấu nết động đến chân mình? Trước mặt Ngài, mọi người đều được yêu thương, kể cả người tội lỗi. Chúng ta có ngỡ ngàng vì được Chúa thương không? Chúng ta là gì mà vẫn được yêu thương như thế?

Hãy nhìn những người như ông Gia-kêu, như Maria Macđala, như Phêrô, như Phaolô. Chúng ta sẽ thấy dễ thở hơn. Họ đã được yêu và đã đáp lại tình yêu, mặc dù họ đã lầm lỡ, yếu đuối, hay dại khờ. Hãy chấp nhận rằng chúng ta không vẹn toàn thánh thiện, nhưng chúng ta không tự cao tự đại, chúng ta dám nhìn nhận lỗi phạm của mình và trở về với Chúa. Đó là điều Chúa đang mong chờ nơi chúng ta.

Chúa thương chúng ta và đã đến nhận lấy than phận con người của chúng ta, chết để cứu chúng ta khỏi chết, cho chúng ta làm con Chúa Cha như Ngài. Chúng ta hãy vâng phục như Ngài và chỉ sống cho danh Cha cả sáng mà thôi. Chúng ta còn mơ ước gì? Được làm con Cha trên trời, chúng ta chẳng thấy vui sao? Hay chúng ta không tin? Hãy cùng với anh em chúng ta trong Giáo Hội, cám tạ lòng thương của Cha và cố gắng sống sao cho Cha trên trời được vinh sáng. Chúa chỉ mong chúng ta hạnh phúc và để chúng ta hạnh phúc, Ngài không từ chối đi vào cuộc sống chúng ta bằng một phương tiện làm chúng ta không thôi ngỡ ngàng đó là cho chúng ta ăn lấy thịt máu Ngài. Đó là tột đỉnh của tình thương. Chúng ta sẽ làm gì để đáp lại tình yêu vô biên đó? Hãy sống với Ngài ngay hôm nay, làm mọi sự chỉ vì yêu Ngài mà thôi.

Lm. Trầm Phúc

Gp. Mỹ Tho