04/09/2020
146
Suy niệm Chúa Nhật 23 Thường Niên - Năm A_Lm Trầm Phúc


 

GỢI Ý SUY NIỆM LỜI CHÚA

Chúa Nhật 23 Thường Niên năm A

Lời Chúa: Mt 18,15-20

 

Đây là một trong những chỉ thị của Chúa về đời sống cộng đoàn. Chúng ta là gia đình của Chúa ở trần gian. Chúng ta là một trong Chúa Kitô, thánh Phaolô đã nói đến điều đó nhiều lần. Chúng ta cũng là thân thể của Chúa Kitô. Chúng ta không thể là một hòn đảo. Chúng ta là anh em cùng một gia đình, là anh chị em của Chúa Giêsu, Chúa đã nói như thế. Chúng ta liên đới với nhau vì chúng ta chịu cùng một phép rửa, ăn cùng một tấm bánh, tham dự cùng một Thánh Thần. Vì thế, chúng ta liên đới với nhau và chịu trách nhiệm lẫn nhau. Chúng ta không thể trả lời với Chúa như  Ca-in xưa: “Con có giữ em con đâu!”

Chúng ta liên đới với nhau đến nỗi Chúa nói: “Ai làm gương mù gương xấu làm cho người anh em vấp phạm, thì thà rằng cột cối đá vào cổ nó mà quăng xuống biển”. Thánh Phaolô luôn nhắc nhở các giáo đoàn là phải sống hòa thuận với nhau. Khi giáo dân Côrintô chia rẽ, ngài không tiếc lời sửa dạy họ. Trong thư gửi cho giáo đoàn Galat, ngài cũng khuyên: “Thưa anh em, nếu ai vướng mắc tội nào, thì anh em, những người được Thần Khí thúc đẩy, hãy lấy tinh thần hiền hòa mà sửa dạy người ấy…” Nơi khác ngài cũng bảo: “Anh em hãy mang gánh nặng cho nhau”. Trong thư gửi giáo đoàn Rôma, ngài cũng khuyên: “Bổn phận của chúng ta, những người có đức tin vững mạnh là phải nâng đỡ những người yếu đuối”. Mỗi người chúng ta phải cảm thấy rằng mình có trách nhiệm với người anh em, chúng ta không chỉ giữ đạo cho một mình mình mà bỏ quên những người anh em khác.

Chúa vẫn mong chúng ta sửa lỗi cho nhau trong cộng đoàn. Mỗi xã hội có những cách khác nhau để chỉnh đốn những sai phạm của những thành viên. Chúa bảo chúng ta nhẹ nhàng, không hấp tấp, đi từng giai đoạn. Nhưng sửa lỗi cho anh em là một điều tế nhị, vì chúng ta có thể chạm tự ái của người anh em. Cần khôn khéo và tế nhị. Nhưng chúng ta không thể né tránh trách nhiệm của chúng ta đối với anh em.

Chúa Giêsu luôn chú ý đến cuộc sống cộng đoàn. Tất cả những người nghe lời Chúa đều là mẹ, là anh chị của Ngài, tức là gia đình của Ngài. Chúng ta cũng chỉ có một Cha ở trên trời. Ngài dạy chúng ta cầu nguyện thì Ngài bảo chúng ta nói: “Lạy Cha chúng con ở trên trời” chứ không nói: lạy Cha của con. Có thể nói chúng ta là dòng giống tập thể. Các Kitô hữu đầu tiên luôn sống với nhau như một: “Họ luôn một lòng một ý với nhau, siêng năng cầu nguyện và lắng nghe giáo lý của các Tông Đồ”.

Giáo Hội hôm nay luôn cầu nguyện cho sự hiệp nhất, vì chúng ta chia năm xẻ bảy. Trong giáo xứ chúng ta cũng không hiệp nhất với nhau. Trong mỗi đoàn thể có những tranh đua giành giựt những điều không ra gì, gây nên chia rẽ nhiều lúc rất trầm trọng. Chúng ta nghĩ sao? Nếu như thế, chúng ta làm sao cầu nguyện? Vì ở đâu có hai ba người hiệp nhau vì danh Thầy thì có Thầy ở đó. Chúng ta chỉ được Chúa nhậm lời khi chúng ta hiệp nhau cầu nguyện. Mỗi người chúng ta phải là một yếu tố hiệp nhất thì Giáo Hội mới tiến triển.

Điều răn mới và trọng nhất của Chúa Giêsu là: “Anh em hãy yêu thương nhau như thầy đã thương anh em”. Chúng ta có yêu thương nhau không? Chúng ta đang sống trong một xã hội đầy hận thù tranh chấp, vì người ta đã loại trừ Chúa ra khỏi cuộc sống của họ, vì thế người ta không thể yêu thương nhau. Chúng ta cũng sống như thế gian sao? Chúng ta là môn đệ của Thiên Chúa Tình Yêu, chúng ta dám sống yêu thương như Chúa không? Đến dâng của lễ nơi bàn thờ, chúng ta có xét lại bản thân không? Có một điều gì xích mích với anh em không? Chúa chỉ ưng nhận một của lễ là tình yêu mà thôi.

Chúa Giêsu đến để đổi mới mọi sự, vì Ngài là Đầu của Giáo Hội, xin Ngài đổi mới con người đầy tham vọng trần thế của chúng ta nên giống con người của Ngài, để chúng ta biết để ý đến những người anh em khác, đang cùng đi với chúng ta trên cùng một chuyến đi. Cho chúng ta đến bến bình an trong tình thương của Chúa. Chúa cũng cho chúng ta ăn cùng một tấm bánh tình yêu để chúng ta không còn đố kị một ai, nhưng luôn sống hiệp nhất trong cùng môt gia đình là gia đình của Chúa.

Lm. Trầm Phúc

Gp. Mỹ Tho