03/07/2020
210
Suy niệm Chúa Nhật 14 thường niên - Năm A_Lm Trầm Phúc


 

GỢI Ý SUY NIỆM LỜI CHÚA

Chúa Nhật 14 Thường Niên năm A

Lời Chúa: Mt 11,25-30

 

Chúa Giêsu đến trong trần gian là để mạc khải cho chúng ta biết Chúa Cha, nguồn mạch mọi ơn lành và là Tình Yêu, cho chúng ta biết chúng ta không phải là những đứa con mồ côi bơ vơ giữa đời mà là những đứa con hạnh phúc nhất vì có một người cha tuyệt vời hằng săn sóc lo lắng cho con cái mình, đếm từng sợi tóc trên đầu. Chúng ta được yêu thương săn sóc từng giây phút mà chúng ta đâu hay biết gì! Vũ trụ chúng ta đang sống là gia tài Cha trên trời trao ban cho chúng ta. Chúng ta là chủ của trời đất này, chúng ta có biết không? Tại sao chúng ta thở được không khí mà chúng ta không tạo ra? Chúng ta sử dụng mọi thứ trên đời mà chúng ta không cần phải xin phép ai. Tại sao? Vì chúng ta có một người cha tốt lành đã ban cho chúng ta tất cả mọi sự làm sản nghiệp riêng. Cho làm chủ mọi sự tay Ngài sáng tạo. Được biết Cha là một hạnh phúc tuyệt vời, đang lúc rất nhiều người không biết Cha, nhiều người khác lại từ chối Cha. Họ cứ tưởng là họ tự tạo, tự sống, không cần đến ai. Và như thế, cuộc sống của họ không bờ không bến, không biết con thuyền của họ cặp bến nào. Cũng vì thế mà con người hôm nay sử dụng cuộc sống như “đốt tàn một điếu thuốc” thôi. Họ tìm hết mọi cách để hưởng thụ, để thỏa mãn mọi ước mơ của họ, để rồi chết. Những người đó không được hạnh phúc biết Cha trên trời. Chúng ta biết chúng ta có một người Cha hằng yêu thương săn sóc chúng ta. Chúng ta tin vào tình yêu của Ngài, chúng ta sống trong tình yêu của Ngài, vì Con Một của Ngài đã được sai đến trần gian mạc khải cho chúng ta.

Người Con đó đầy tràn ân sủng và chân lý, được trao ban mọi quyền hành trên trời dưới đất, đã hoàn toàn vâng phục ý Cha, cho chúng ta thấy được tình yêu của Ngài đối với Cha Ngài. Các thánh sử đã ghi lại rằng: hằng đêm Ngài lên nơi thanh vắng hầu chuyện với Cha Ngài thâu đêm. Hôm nay, trước mặt các môn đệ, Ngài ngước mắt lên trời cầu nguyện với Cha bằng những lời đầy ắp tình yêu: “Lạy Cha, (Ngài dùng từ abba, nghĩa là tiếng nói ngây thơ của một trẻ nhỏ nói với cha mình) Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha…” Một ngày không xa, tiếng Cha đó trở thành một tiếng kêu thống thiết trong cơn thử thách cuối cùng, khi mồ hôi máu tuôn đổ thấm vào mặt đất: “Lạy Cha, xin cho Con khỏi uống chén này. Nhưng xin vâng theo ý Cha”. Tình yêu của Chúa Con đối với Cha mình là tuyệt đỉnh. Chúa Giêsu cũng mong ước chúng ta vâng phục ý Cha như Ngài, yêu mến Cha như Ngài. Ngài dạy chúng ta cầu nguyện với Cha như thế nào? Vâng ý Cha dưới đất cũng như trên trời.

Nhưng ai sẽ là những người biết vâng theo ý Cha? Đó là những người bé mọn, những người nghèo của Thiên Chúa trong Cựu Ước. Những người được mạc khải những mầu nhiệm Nước Trời không phải là những người khôn ngoan trên đời, mà là những người bé mọn, không tin cậy vào tài năng sức lực của mình mà chỉ tin vào lòng thương xót của Cha, dám phó thác tất cả vào tình thương của Cha thôi.

Chúa Con đã vâng phục ý Cha cho đến chết, vì thế, Cha trên trời trao phó mọi sự cho Ngài, để Ngài mạc khải cho những kẻ bé mọn đã tin vào Ngài. Nhận biết Cha trên trời không do sự khôn ngoan riêng của chúng ta, mà do Chúa Con mạc khải cho. Vì chỉ một mình Chúa Con mới biết Chúa Cha. (Biết ở đây phải hiểu theo nguyên ngữ Do Thái là biết theo nghĩa tình yêu, như những người yêu nhau biết nhau). Sự hiểu biết này phải do Chúa Thánh Thần là Tình Yêu. Như thánh Phaolô đã nói: “Thánh Thần làm cho anh em nên nghĩa tử, khiến chúng ta được kêu lên: “Abba” lạy Cha. Trong Thánh Thần tình yêu, chúng ta mới có thể yêu mến Cha trên trời, vì không ai thấy được Thiên Chúa, chúng ta mới có thể hiểu được chiều rộng cao sâu của tình yêu Chúa, chúng ta mới cảm nếm được sự êm đềm của tình yêu Chúa. Các thánh đã đạt đến tầm vóc của tình yêu đó, vì thế các ngài dám hy sinh tất cả để sống trọn vẹn cho Chúa thôi. Chúng ta cũng đang bước đi trên con đường thánh thiện này, vì chính Chúa Giêsu đã bảo chúng ta: “Anh em hãy nên trọn lành như Cha anh em ở trên trời là Đấng trọn lành”. Chúa Giêsu cho chúng ta biết Cha Ngài là để chúng ta nên giống Cha, trọn lành như Cha. Chỉ cần nhìn vào Chúa Con, Đấng đã mặc lấy xác phàm, sống như người trần thế, vâng phục ý Cha đến trọn vẹn, chúng ta sẽ biết sống thế nào cho đẹp ý Cha.

Chúa cũng biết chúng ta đang phải gánh chịu gánh nặng trần gian, phải đương đầu với những khó khăn hằng ngày, vì thế, Ngài mời gọi chúng ta đến với Ngài, Đấng tràn đầy ân sủng và chân lý. Ngài sẽ trợ lực để chúng ta lãnh nhận ơn này đến ơn khác từ nguồn sung mãn của Ngài. Có Chúa, chúng ta không còn e sợ tương lai, không sợ mất mát, vì bàn tay thần linh của Ngài che chở chúng ta. Hơn nữa, chính Ngài trở thành lương thực hằng sống cho chúng ta. Ăn lấy Ngài, sống với Ngài trên mọi nẻo đường, thì chúng ta còn sợ chi ai? Cùng với Ngài, chúng ta sẽ yêu mến Cha trên trời, sẽ mang tình yêu của Ngài cho những anh em chưa được hạnh phúc biết Ngài.

Lm. Trầm Phúc

Gp. Mỹ Tho