18/02/2021
230
Suy niệm Chúa Nhật 1 Mùa Chay - Năm B_Lm Trầm Phúc




















 

GỢI Ý SUY NIỆM LỜI CHÚA

Chúa Nhật I Mùa Chay

Lời Chúa: Mc 1,12-15

 

Chúng ta bước vào mùa chay. Giáo Hội nhắc chúng ta đến giai đoạn khởi đầu của cuộc sống công khai của Chúa Giêsu. Ngài vừa chịu phép rửa bởi Gioan Tẩy Giả, thánh Maccô ghi lại là Chúa Thánh Thần liền đẩy Ngài vào sa mạc. Chi tiết này quan trọng vì chính Chúa Thánh thần luôn hoạt động với Chúa Giêsu trong suốt cuộc sống của Ngài. Chúng ta quên chi tiết này. Chúa Thánh Thần đẩy Ngài vào hoang địa có nghĩa là sức mạnh của Chúa Thánh Thần luôn ở với Ngài và thúc đẩy Ngài một cách mãnh liệt. Sứ mệnh cứu rỗi của Ngài rất nặng nề như chúng ta đã thấy. Chúng ta cũng thế, phải có ơn Thánh Thần, chúng ta mới đủ sức mạnh chống lại những khuynh hướng xấu của chúng ta, chúng ta mới trung thành với Chúa. Đừng bao giờ quên Chúa Thánh Thần. Giáo Hội luôn nhắc chúng ta phải luôn cầu xin ơn Thánh Thần trước khi khởi công một việc gì.

Các thánh sử khác như Matthêu kể lại ba cuộc cám dỗ của ma quỷ trong hoang địa, thánh Maccô chỉ nói vắn tắt là chịu ma quỷ cám dỗ. Cơn cám dỗ của Chúa Giêsu không chỉ xảy ra trong hoang địa mà thôi, mà suốt cuộc sống của Chúa là một cuộc đọ sức giữa ma quỷ, thế gian và chính các môn đệ cũng thành cơn cám dỗ cho Ngài: “Phêrô, con làm Thầy vấp phạm”. Thái độ của Chúa Giêsu trước những cơn thử thách là những bài học quí giá cho chúng ta.

Trong mùa chay thánh này, chúng ta có dịp nhìn lại bản thân chúng ta, nhìn lại những cơn cám dỗ và sa ngã của chúng ta, nếu không mùa chay không còn ý nghĩa gì cả. Chúng ta đã chiến đấu như thế nào?

Chúa Giêsu vào sống trong sa mạc bốn mươi ngày. Chi tiết này nhắc nhớ đến bốn mươi năm, dân Do Thái sống trong sa mạc và phải chịu thử thách, đã sa ngã và đã trở lại với Chúa như thế nào. Bốn mươi năm ròng rã, Chúa rèn luyện dân Do Thái để đưa họ về Đất Hứa. Chúa Giêsu không cần tinh luyện, Ngài muốn kết hiệp với Cha Ngài trước khi đi vào công cuộc rao giảng. Và trong suốt những ngày tháng sống ở trần gian, Ngài luôn liên kết mật thiết với Chúa Cha, cầu nguyện thâu đêm. Chúng ta không quen thân mật với Chúa. Đa số chúng ta sống không có Chúa đang lúc Chúa Giêsu rất gần với chúng ta. Ngài trở thành lương thực nuôi sống linh hồn chúng ta mà chúng ta không hay biết. Chúng ta ăn lấy Chúa, nuốt Chúa vào trong chúng ta mà chúng ta vẫn không để ý đến Ngài. Đó là một thiếu sót lớn của rất nhiều người. Được sống thân mật với Chúa là một đặc ân mà chúng ta không biết. Hãy luôn gắn bó với Chúa vì thân phận chúng ta là tro bụi. Chỉ có Chúa mới làm cho chúng ta mạnh sức, chúng ta mới đủ khả năng chống lại ma quỷ và chịu đựng mọi khó khăn do những người khác gây nên cho chúng ta. Và chúng ta luôn được thanh thản vui tươi.

Thánh Maccô ghi lại rằng, Chúa sống giữa loài dã thú. Chỉ có thánh Maccô nói lên điều đó và ý nghĩa như thế nào? Thời bấy giờ, người Do Thái xem dã thú như những đại diện cho Satan, là dụng cụ của Satan. Thánh Maccô muốn cho chúng ta hiểu rằng, Chúa Giêsu luôn bị ma quỷ bao vây để hãm hại Ngài. Nhưng sau đó Maccô lại bảo: có các thiên thần hầu hạ Ngài, nghĩa là Chúa Giêsu luôn được bảo vệ, dù làm người như chúng ta, Ngài vẫn là Thiên Chúa. Chúng ta cũng được thiên thần bảo vệ mà lắm khi chúng ta không nhớ đến Ngài.

Sau cùng, thánh Maccô nhắc lại sứ điệp của Chúa Giêsu là kêu gọi mọi người thống hối vì Nước Trời đã đến gần.

Mùa Chay là mùa trở về. Chúng ta có thể đã đi xa khỏi vòng tay của Chúa. Thế gian vẫn luôn là một cám dỗ liên lỉ, chi phối mọi hoạt động của chúng ta. Cần có một không gian nào đó để tìm lại những gì chúng ta có thể đánh mất. Cái chúng ta dễ đánh mất là tình yêu Chúa. Chúng ta có sẵn sàng trở về với Chúa là Tình Yêu không bao giờ hao hụt không?

Lm Trầm Phúc

Gp. Mỹ Tho