04/03/2023
302
Lời nguyện Tín Hữu: Chúa Nhật II MC - Giáo phận Mỹ Tho 

CHÚA NHẬT II MCPhaolô Quốc Huy
 

Chủ sự: Ông bà anh chị em (và các con thiếu nhi) rất thân mến! Hôm nay, Chúa Giêsu đã biến hình hiển dung, tỏ vinh quang của Người cho ba môn đệ thấy, tiên báo cho chúng ta về hạnh phúc Nước Trời. Với lòng quyết tâm theo Chúa, từ bỏ những cám dỗ trần thế, chúng ta cùng dâng lên Chúa những lời nguyện xin tha thiết:

1. Sách Sáng thế đã viết: “Ông Áp-ram ra đi, như Đức Chúa đã phán với ông”. Chúng ta cùng hiệp ý cầu xin Chúa ban nhiều ơn lành, đức tin cho các vị mục tử trong Hội Thánh, để các ngài luôn bình an, tràn đầy ơn Chúa, hầu trở nên gương sáng, hướng dẫn đoàn chiên một lòng tin tưởng, vâng phục và thờ phượng Thiên Chúa.

2. Thánh Phaolô Tông đồ đã viết: “Dựa vào sức mạnh của Thiên Chúa, anh hãy đồng lao cộng khổ với tôi để loan báo Tin Mừng”. Chúng ta cùng hiệp ý cầu xin Chúa ban ơn soi sáng cho mọi Kitô hữu, biết ăn năn sám hối và mở lòng quảng đại, chia sẻ bác ái với những anh em đang là nạn nhân của nghèo đói, thiên tai và chiến tranh.

3. Có tiếng từ đám mây phán rằng: “Đây là Con yêu dấu của Ta, ta hài lòng về Người. Các ngươi hãy vâng nghe lời Người!”. Chúng ta cùng hiệp ý cầu xin Chúa khơi nơi tâm hồn những ai đang sống trong tình trạng tội lỗi, xa rời Thiên Chúa được ơn hoán cải, trở về với Ngài, hầu biến đổi đời sống trở nên thánh thiện và đạo đức hơn.

4. “Rồi Người biến đổi hình dạng trước mặt các ông”. Chúng ta cùng hiệp ý cầu xin Chúa hướng dẫn cho cộng đoàn giáo xứ (và các em thiếu nhi) biết tỉnh thức thay đổi cách sống của mình, luôn sống theo Lời Chúa dạy, chuyên cần cầu nguyện, thực thi bác ái, ngõ hầu mỗi người trở nên hình ảnh sống động của Chúa Giêsu cho tha nhân.  

Chủ sự: Lạy Chúa, xin nhậm lời chúng con cầu nguyện, để chúng con luôn vâng nghe và khao khát tìm đến với Chúa trong suốt đời sống, hầu đạt được hạnh phúc Nước Trời mà Chúa đã hứa ban. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. 


Marcel Phương
 

Chủ sự: Anh chị em thân mến! Qua bài Tin Mừng hôm nay, Thiên Chúa đã cho chúng ta chiêm ngưỡng vinh quang của Ngài với biến cố biến hình trên núi, qua đó Ngài giúp chúng ta thêm niềm xác tín hơn về sự Phục sinh của Ngài. Tin tưởng vào tình yêu quan phòng của Thiên Chúa, chúng ta cùng dâng lời nguyện xin:

1. Thánh Phaolô nói :“dựa vào sức mạnh của Thiên Chúa, anh hãy đồng lao cộng khổ với tôi để loan báo Tin Mừng”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho Đức Thánh Cha, các Giám mục, Linh mục và Phó tế biết hăng say, nhiệt thành loan báo Tin Mừng bằng đời sống chứng tá của mình giữa lòng thế giới hôm nay.

2. Thánh Phaolô xác quyết: “Người đã cứu độ và kêu gọi chúng ta vào dân thánh của Người”. Chúng ta cùng cầu xin cho mọi thành phân dân Chúa ý thức sâu xa về hồng ân cứu độ mà chính Đức Kitô đã chuộc lấy bằng chính máu thánh của Ngài, đã đổ ra trên thập giá hầu đem lại cho ta nguồn ơn cứu độ.

3. Bài Tin Mừng diễn tả: “Dung nhan Người chói lọi như mặt trời và y phục Người trở nên trắng tinh như ánh sáng”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho những ai đang bị chìm sâu trong bóng đêm lầm lạc, mất phương hướng để nhận ra ánh sáng chân lý cứu độ, biết thành tâm quay về với Thiên Chúa là Cha giàu lòng thương xót, từ bi và nhân hậu.

4. Chúa Cha tuyên phán: “Đây là Con yêu dấu của Ta, Ta hài lòng về Người, các ngươi hãy vâng nghe lời Người!”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho cộng đoàn Giáo xứ chúng ta biết vững lòng tin tưởng, cậy trông và phó thác nơi tình yêu quan phòng của Thiên Chúa và những lời Giáo huấn của Giáo hội.

Chủ sự: Lạy Chúa, qua việc Chúa biến hình trên núi, Chúa đã bày tỏ vinh quang của Ngài cho chúng con, ngang qua thập giá đau thương và sự Phục sinh mà Ngài nhận lấy để đem lại cho chúng con hưởng tái sinh vào sự sống mới. Xin cho chúng con thêm lòng tin tưởng, cậy trông và tín thác nơi Chúa. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Giêsu Kitô – Chúa chúng con. Amen.