15/10/2013
1799
Thông cáo về việc đọc tên Thánh Giuse trong các Kinh nguyện Thánh Thể

Thông cáo về việc đọc tên Thánh Giuse

 trong các Kinh nguyện Thánh Thể  

 ThongCao_TenThanhGiuse.JPG