15/10/2013
1029

Thông cáo về việc đọc tên Thánh Giuse

 trong các Kinh nguyện Thánh Thể  

 ThongCao_TenThanhGiuse.JPG