19/02/2016
4386
Nghi thức nhậm chức Cha sở mới trong Thánh lễ
 
 1. NGHI THỨC MỞ ĐẦU
Sau lời chào đầu lễ như thường lệ là các nghi thức:
 1. Công bố văn thư bổ nhiệm.
 2. Giám mục giới thiệu và rồi trao chìa khóa nhà thờ cho cha sở mới.
 3. Cha sở mới tuyên xưng đức tin và hứa trung thành. Chuẩn bị sách Tin Mừng và đặt trước bàn thờ.
Thánh lễ tiếp tục với Kinh Vinh danh (nếu có) và Lời nguyện nhập lễ.
 1. PHỤNG VỤ LỜI CHÚA
Phụng vụ Lời Chúa như thường. Riêng bài Tin Mừng do chính cha sở mới công bố. Ngài xin phép lành và nhận sách từ Giám mục.
Sau bài giảng, cha sở mới lập lại lời hứa ngày chịu chức linh mục:
Con rất thân mến, trước mặt giáo dân được trao phó cho con chăm sóc,
con hãy lặp lại quyết định mà con đã tuyên bố trong ngày chịu chức linh mục.
1. Con có muốn không ngừng chu toàn nhiệm vụ tư tế ở bậc linh mục
như là cộng sự viên tốt của hàng Giám mục
trong việc chăn dắt đoàn chiên Chúa
theo sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần không?
Đáp: THƯA CON MUỐN.
2. Con có muốn cử hành một cách đạo đức và trung tín
các mầu nhiệm của Đức Kitô,
để ngợi khen Thiên Chúa và thánh hóa dân Kitô hữu
theo truyền thống của Hội Thánh
nhất là trong Hy tế Tạ ơn và Bí tích Hòa giải không?
Đáp: THƯA CON MUỐN.
3. Con có muốn cùng với chúng tôi
không ngừng dựa vào lệnh Chúa truyền phải cầu nguyện
mà nài xin lòng thương xót của Chúa
cho đoàn dân đã được trao phó cho con không?
Đáp: THƯA CON MUỐN.
4. Con có muốn ngày càng liên kết mật thiết hơn với Đức Kitô Thượng Tế,
Đấng đã tự hiến mình cho Chúa Cha làm của lễ tinh tuyền vì chúng ta,
và có muốn cùng với Người hiến thân cho Thiên Chúa
để cứu độ loài người không?
Đáp: THƯA, NHỜ ƠN CHÚA GIÚP, CON MUỐN.
5. Con có hứa kính trọng và vâng phục cha cùng các đấng kế vị cha không?
Đáp: THƯA CON HỨA.
Xin Thiên Chúa hoàn tất việc tốt lành Ngài đã khởi sự nơi con.
Rồi Giám mục cùng với cha sở mới đi dọc nhà thờ. Người dẫn lễ nói lên ý nghĩa của từng nơi theo thứ tự sau đây:
Sau đây, Đức Giám mục sẽ trao cho Cha sở mới những nơi liên hệ tới tác vụ của ngài.
 1. Kéo chuông (nếu có): [Đọc khi các ngài đang tiến ra tháp chuông]
Trước hết, Đức Giám mục sẽ mời Cha sở mới đánh chuông. Tiếng chuông có mục đích tập họp dân Kitô giáo đến cử hành phụng vụ hoặc để loan báo cho họ những biến cố chính xảy ra trong cộng đoàn địa phương. Vì thế, tiếng chuông diễn tả cảm xúc của Dân Thiên Chúa, lúc họ ca vui hay khóc lóc, tạ ơn hay cầu khẩn, họp nhau và biểu hiện mầu nhiệm hiệp nhất trong Chúa Kitô.
 1. Xông hương Giếng rửa tội (nếu có)
Cha sở mới sẽ nhận và xông hương giếng rửa tội. Giếng này phát sinh từ cạnh sườn của Chúa Kitô. Nơi đây, nhờ tham dự vào cuộc tử nạn và Phục Sinh của Chúa Kitô, những người tin trở nên con Thiên Chúa và con Hội Thánh.
 1. Toà giải tội
Tiếp theo, Đức Giám mục trao Toà Giải tội cho cha sở mới để nói lên chức vụ hoà giải của ngài. Nơi toà giải tội, ngài làm cho những ai mang nặng tội lỗi được giải thoát, và những ai ô nhiễm bụi trần được nên thanh sạch trong Máu Chiên Con.
 1. Ghế chủ sự
Đức Giám mục trao cho cha sở mới ghế chủ sự để nói lên các nhiệm vụ thánh của ngài là giáo huấn, cai quản và thánh hoá các tín hữu.
 1. Mở cửa nhà tạm và xông hương Mình Thánh Chúa
Cuối cùng, Đức Giám mục mời cha sở mới mở cửa Nhà Tạm và xông hương Mình Thánh Chúa. Nhà Tạm vừa làm cho chúng ta nghĩ đến sự hiện diện của Chúa, bắt nguồn từ Hy tế Thánh lễ, vừa nghĩ đến anh chị em mà chúng ta phải yêu mến bằng tình yêu của Chúa Kitô.
Xin mời cộng đoàn quỳ.
 
Trong lời nguyện phổ quát hay lời nguyện tín hữu, có lời cầu đặc biệt cho Giám mục và cho cha sở mới.
 1. PHỤNG VỤ THÁNH THỂ
Trong nghi thức chúc bình an, cha sở mới chúc bình an cho một số tín hữu đại diện cộng đoàn.
Sau lời nguyện hiệp lễ, cha sở mới vắn tắt ngỏ lời với cộng đoàn.
 
BẢN TUYÊN XƯNG ĐỨC TIN
(Công thức phải sử dụng trong những trường hợp luật đòi tuyên xưng đức tin)
Tôi là: …………………………………………………………………………..
Tôi tin vững vàng và tuyên xưng mọi điều và từng điều trong Kinh Tin Kính,
tức là:
Tôi tin kính một Thiên Chúa duy nhất là Chúa Cha toàn năng,
Đấng tạo thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình.
Tôi tin kính một Chúa duy nhất là Đức Giêsu Kitô, Con Một Thiên Chúa,
sinh bởi Chúa Cha từ trước muôn đời.
Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng,
Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thật, được sinh ra mà không phải được tạo thành,
đồng bản thể với Chúa Cha, nhờ Người mà muôn vật được tạo thành.
Vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta, Người đã từ trời xuống thế.
Bởi phép Chúa Thánh Thần,
Người đã nhập thể trong lòng Trinh Nữ Maria, và đã làm người.
Vì chúng ta, Người chịu đóng đinh vào Thập giá dưới thời Phongxiô Philatô;
Người chịu khổ hình và mai táng,
ngày thứ ba Người sống lại đúng như lời Thánh Kinh.
Người lên trời, ngự bên hữu Chúa Cha, và Người sẽ lại đến trong vinh quang
để phán xét kẻ sống và kẻ chết, triều đại Người sẽ vô cùng vô tận.
Tôi tin kính Chúa Thánh Thần, Ngài là Chúa và là Đấng ban sự sống,
Ngài phát xuất từ Chúa Cha và Chúa Con.
Ngài cùng được phụng thờ và tôn vinh với Chúa Cha và Chúa Con.
Ngài đã dùng các ngôn sứ mà phán dạy.
Tôi tin kính một Hội Thánh duy nhất, thánh thiện, công giáo và tông truyền.
Tôi tuyên xưng có một phép rửa duy nhất để tha tội.
Tôi đợi trông ngày kẻ chết sống lại, và sự sống đời sau. Amen.
Tôi cũng tin vững vàng mọi điều trong Lời Chúa được viết ra hay truyền đạt,
mà Giáo Hội, bằng phán quyết long trọng
hoặc bằng huấn quyền thông thường và phổ quát,
dạy phải tin như là do Thiên Chúa mạc khải.
Tôi cũng chấp nhận và tuân giữ vững chắc
mọi điều và từng điều liên hệ tới giáo lý về đức tin hoặc về phong hoá
mà Giáo Hội đã truyền dạy dứt khoát.
Cũng vậy, với lòng vâng phục kính tôn của ý chí và trí khôn,
tôi gắn bó với những giáo lý do Đức Giáo Hoàng hoặc Giám Mục đoàn đưa ra,
khi các ngài thi hành huấn quyền đích thực,
cho dù không có ý công bố những giáo lý ấy bằng một hành vi dứt khoát.

LỜI THỀ TRUNG THÀNH
KHI THI HÀNH MỘT CHỨC NĂNG NHÂN DANH GIÁO HỘI

(Đặt tay trên sách Tin Mừng)
 1. Tôi là ..................................................................................... …………
  khi lãnh nhận chức năng ........................................................ ………...
  hứa sẽ luôn hiệp thông với Giáo Hội Công Giáo trong lời nói cũng như trong hành động.
 2. Tôi sẽ chuyên cần và trung tín chu toàn những bổn phận đối với Giáo Hội toàn cầu cũng như đối với Giáo Hội địa phương, nơi tôi được kêu gọi đến phục vụ, theo như luật dạy.
 3. Khi thi hành chức năng đã được trao phó cho tôi nhân danh Giáo Hội, tôi sẽ gìn giữ nguyên vẹn, trung thành truyền đạt và làm sáng tỏ kho tàng đức tin; thế nên tôi sẽ tránh xa mọi học thuyết ngược lại kho tàng này.
 4. Tôi sẽ tuân theo cổ võ kỷ luật chung của cả Giáo Hội, cũng như tuân giữ mọi điều luật của Giáo Hội, đặc biệt những luật trong Bộ Giáo Luật.
 5. Với đức vâng phục Kitô giáo, tôi sẽ tuân theo điều mà các Đức Giám Mục công bố với tư cách là tiến sĩ chính thức và thầy dạy đức tin, hoặc điều mà các ngài quy định với tư cách là giám quản của Giáo Hội. Ngoài ra, tôi sẽ vui lòng phục vụ các Giám Mục Giáo Phận, để hoạt động tông đồ, thi hành nhân danh Giáo Hội và do Giáo Hội uỷ nhiệm, được thực hiện trong sự hiệp thông của chính Giáo Hội.

Xin Thiên Chúa cũng như các sách Tin Mừng của Thiên Chúa, mà tay tôi đang chạm tới, giúp đỡ tôi.