18/01/2013
2819

Chúa Nhật Chúa Giêsu chịu Phép Rửa
có phải là Chúa Nhật I Thường Niên không?

 

Perth: Một sự lầm lẫn nghiêm trọng mà nhiều người, nhất là các Ca Trưởng Việt Nam tại hải ngoại bị lầm lẫn vì vẫn quan niệm Chúa Nhật Chúa Giêsu chịu Phép Rửa là Chúa Nhật I Thường Niên.

Mùa Giáng Sinh kéo dài từ lễ Giáng Sinh đến ngày Chúa Nhật sau Chúa Nhật Lễ Hiển Linh hay sau ngày 6 tháng Giêng và ngày Lễ Chúa Giêsu chịu Phép Rửa đánh dấu cho ngày cuối cùng của Mùa Giáng Sinh, cho dù ngày lễ này (chịu Phép Rửa) được cử hành vào Chúa Nhật hay vào ngày Thứ Hai. Điều này có nghĩa là nếu Chúa Nhật Lễ Hiển Linh được cử hành vào trước ngày 7 hay 8 tháng Giêng thì Lễ Chúa Giêsu chịu Phép Rửa sẽ được cử hành vào Chúa Nhật của tuần sau đó và ngày Thứ Hai tiếp theo sẽ là ngày Thứ Hai của Tuần I Thường Niên. Nếu Lễ Hiển Linh được cử hành vào ngày 7 hay ngày 8 tháng Giêng thì Lễ Chúa Giêsu chịu Phép Rửa phải cử hành vào ngày Thứ Hai sau đó và từ Thứ Ba là bắt đầu Mùa Thường Niên.

Để cho dễ nhớ cứ đến ngày 6.1 mà chưa cử hành Chúa Nhật Lễ Hiển Linh thì ngày thứ Hai sau Chúa Nhật lễ Hiển Linh sẽ là ngày cử hành lễ Chúa Giêsu chịu Phép Rửa và thứ Ba bắt đầu mùa Thường Niên.

Lỗi lầm từ đâu?

Tại hải ngoại nhiều người vẫn có thói quen dùng cuốn sách “Lễ Giáo Dân”. Thí dụ lấy trong cuốn Sách Lễ Giáo Dân được in ấn năm 2003 của Nhà Xuất Bản Tôn Giáo tại Hà Nội, khi mở ra trang 555 có ghi: “Chúa Nhật lễ Chúa Giêsu chịu Phép Rửa là Chúa Nhật I Quanh Năm…”. Rồi sau đó trang 556 ghi “Chúa Nhật I Quanh Năm - Lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa- (lấy ở trang 155). Vậy thì tại sao lại có ngày Lễ Chúa Giêsu chịu Phép Rửa được cử hành vào thứ Hai.

Vào năm 2007. Chúa Nhật Lễ Hiển Linh cử hành vào ngày 7.1 nên thứ Hai 8.1 buộc cử hành lễ Chúa Giêsu chịu Phép Rửa và Thứ Ba bắt đầu Mùa Thường Niên.

Vào năm ngoái 2012, Chúa Nhật Lễ Hiển Linh cử hành vào ngày 8.1 nên thứ Hai 9.1 là ngày cử hành Lễ Chúa Giêsu chịu Phép Rửa và thứ Ba bắt đầu Mùa Thường Niên.

Năm nay 2013 Lễ Hiển Linh rơi vào ngày Chúa Nhật 6.1 nên Lễ Chúa Giêsu chịu Phép Rửa được cử hành vào ngày Chúa Nhật tuần kế tiếp và thứ Hai bắt đầu vào Mùa Thường Niên.

Trong sách Bài Đọc của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ cũng phân loại rõ ràng Sách Bài Đọc Mùa Vọng và Giáng Sinh có ghi bài đọc cử hành Lễ Chúa Giêsu chịu Phép Rửa. Sách Mùa Thường Niên thì bắt đầu từ ngày thứ Hai.

Trong cuốn Sunday Missal, Baptism of the Lord cũng được xếp trong Mùa Giáng Sinh trước phần Mùa Chay và Phục Sinh.

Trong cuốn sách kinh thần vụ của Các Giờ Kinh Phụng Vụ, sau Giờ Kinh Chiều II của ngày Lễ Chúa Giêsu chịu Phép Rửa. Phần cuối trang có ghi chữ đỏ đóng khung “Hết Mùa Giáng Sinh”.

Tóm lại mùa Giáng Sinh bắt đầu từ Lễ Giáng Sinh đến Lễ Chúa Giêsu chịu Phép Rửa, nên hang đá sẽ được dẹp đi sau Lễ Chúa Giêsu chịu Phép Rửa chứ không cất đi sau ngày Chúa Nhật Lễ Hiển Linh vì Mùa Giáng Sinh vẫn còn đó.

Trung Ngọc

(Nguồn: vietcatholic.org)