16/08/2018
620
Vị Tử Đạo Ba Binh Tại Làng Mỹ Quí Đông Họ Đạo Nhị Quí

 

 

Nguyên trước đây nhà thờ tại làng Mỹ Quí Tây bị hư sập nên được dời về làng Mỹ Quí Đông; hai làng này nhập lại thành Nhị Quí (huyện Cai Lậy). Vào năm 1861, quân Pháp chiếm đồn Tân Thành gần làng Hữu Đạo, bổn đạo bồng bế nhau chạy xuống làng Trấn Định, Ba Giồng, tổng Hưng Nhơn. Làng này thuộc quyền cai trị của người Pháp.

Vì vậy quân lính triều đình chỉ bắt được một người có đạo tên là BINH, rể bà biện Đạo. Họ dẫn ông lên nhà ông hai Trạch và khuyến dụ ông bỏ đạo, nhưng ông nhất mực không chịu. Quan liền giao ông Binh cho ông cai Di hành hình. Ông này quá sợ nên uống rượu cho vững tinh thần rồi dẫn ông Binh ra ngã ba giáp làng Phú Quí. Lúc đó khoảng 9 giờ tối, đèn đuốc nhá nhem nên ông chém đến 3 lần mà chỉ lát gò má phải cắt mới đứt đầu. Đầu ông được bêu ba ngày và sau đó được chôn chung với xác ông dưới gốc cây sơn rừng.

Nguồn: Kỷ yếu 50 năm Giáo phận Mỹ Tho (1960-2010)


1. Trích trong Sưu tập Những Họ Đạo cổ Xưa Tây Đàng Trong của Lêô Nguyễn Vân Quý, 1991