06/01/2016
2260
Linh mục Giáo phận Mỹ Tho qua đời (cập nhật năm 2015)


 

STT

HỌ VÀ TÊN

SINH

LM

QUA ĐỜI

1

Đôminicô Hoàng Minh Duệ

1908

1936

+ 1963

2

Sêbastianô Hồ Đoan Chánh

1890

1920

+ 1965

3

Giuse        Phạm Khắc Đẩu

1890

1932

+ 1966

4

Giuse        Đặng Ngọc Linh

1900

1927

+ 1970

5

Phêrô       Ngô Văn Niềm

1909

1937

+ 1971

6

Phanxicô X. Nguyễn Văn Nhơn

1897

1926

+ 1972

7

Phêrô        Võ Phước Lưu

1905

1932

+ 1973

8

Giuse        Phạm Quang Kính

1914

1944

+ 1973

9

Tađêô       Võ Thành Tích

1906

1938

+ 1974

10

Bourguignon Lê Hữu Bửu

1913

1936

+ 1974

11

Giuse        Vũ Tiền Tiến

1902

1933

+ 1976

12

Phêrô        Đặng Ngọc Thái

1887

1918

+ 1977

13

Đôminicô Đoàn Trung Trực

1894

1926

+ 1977

14

Matthêu    Đỗ Quang Cao

1906

1934

+ 1977

15

GB.           Trần Văn Huyến

1918

1945

+ 1977

16

Phêrô        Bùi Văn Thấy

1919

1945

+ 1978

17

GB.           Trần Trọng Cung

1900

1933

+ 1979

18

Phillipphê Nguyễn Ngọc Quang

1909

1937

+ 1979

19

Phanxicô X. Hồ Thiện Tri

1913

1940

+ 1979

20

Bênađô     Trần Công Triệu

1903

1932

+ 1983

21

Antôn       Bạch Thái Hiền

1903

1937

+ 1984

22

Micae        Nguyễn Khoa Học

1907

1935

+ 1984

23

Antôn       Nguyễn Thành Long

1937

1968

+ 1984

24

Phanxicô X. Hồ Đức Nhượng

1905

1935

+ 1986

25

GB.           Nguyễn Sư Nghiêm

1905

1932

+ 1987

26

Antôn       Đặng Minh Tâm

1914

1942

+ 1987

27

Phêrô        Trần Xuân Lộc

1904

1935

+ 1990

28

Phaolô      Nguyễn Hữu Lễ

1909

1935

+ 1990

29

Phaolô      Nguyễn Minh Chiếu

1909

1937

+ 1990

30

Phaolô      Trần Văn Hạnh

1912

1941

+ 1990

31

Giuse        Phùng Cảnh

1929

1953

+ 1991

32

Đôminicô Nguyễn Văn Hiệu

1918

1944

+ 1993

33

Phaolô      Nguyễn Văn Hoàng

1943

1974

+ 28.09.1995

34

Batôlômêô Nguyễn Văn Thật

1902

1929

+ 04.07.1996

35

Phanxicô At. Nguyễn Văn Hùng

1967

1992

+ 08.09.1996

36

Antôn       Lê Quang Thạnh

1915

1941

+ 15.01.1997

37

Đôminicô Lê Văn Bền

1940

1970

+ 18.04.1997

38

Phêrô        Tạ Đức Tiến

1938

1965

+ 06.01.1998

39

Phêrô        Nguyễn Văn Ninh

1923

1950

+ 22.02.1998

40

Tôma        Lê Văn Hiếu

1923

1950

+ 28.07.1998

41

Giuse        Nguyễn Văn Chúc

1934

1961

+ 14.12.1999

42

Đôminicô Trần Ngọc Lợi

1912

1939

+ 10.02.2000

43

Giuse        Chu Văn Oanh

1921

1950

+ 07.02.2003

44

Bênađô     Nguyễn Văn Đệ

1944

1972

+ 18.10.2004

45

Phêrô        Đặng Tri Cậy

1941

1968

+ 09.10.2005

46

Tôma        Nguyễn Ngọc Hồ

1948

1991

+ 25.03.2006

47

Phaolô      Võ Văn Chánh

1924

1951

+ 26.07.2007

48

Đaminh    Đinh Duy Khiêm

1918

1950

+ 29.10.2007

49

Giuse        Vũ Đức Tuấn

1933

1963

+ 27.09.2008

50

Phanxicô M Nguyễn Chí Tịnh

1924

1950

+ 19.01.2009

51

Stêphanô  Nguyễn Văn Khen

1937

1963

+ 14.05.2009

52

Mátthêu    Trương Quang Minh

1933

1995

+ 18.08.2009

53

Giuse        Bùi Văn Hoàng

1948

1974

+ 10.01.2011

54

Phêrô        Nguyễn Thanh Tuân

1935

1963

+ 09.05.2012

55

Micae        Nguyễn Hữu Thanh

1936

1962

+ 08.08.2013

56

Antôn       Nguyễn Ngọc Đẹp

1952

1989

+18.04.2014                                                                

57

Phêrô        Nguyễn Văn Vĩnh

1959

1998

+26.09.2015

58

Phaolô      Phạm Ngọc Hiền

1980

2010

+07.11.2015