08/04/2016
3452
Linh mục gốc Giáo phận Mỹ Tho (cập nhật tháng 04 năm 2016)

 

*LINH MỤC ĐƯƠNG NHIỆM

Stt

Họ tên

Năm sinh

Năm Lm

Giáo xứ

Nơi phục vụ

LM Dòng/ Triều

1

Gioakim Lương Thành Đạt

1982

2013

NVHB

St. Thomas Aquinas (Mỹ)

Triều

Gp. San Tore

2

Phêrô Dương Bá Hoạt

 1952

1977 

Bắc Hòa

Đài Loan

Triều 

3

Fx. Lý Văn Ca

 

 

Thủ Ngữ

Úc

 

4

Micae Hồ Hữu Nghĩa

 

 

Bình Đại (học tại Mỹ Tho)

Anh

 

5

Bêđa Lê Minh Kiệm

 

 

Lương Hòa Thượng

Canađa

 

6

Hùng

 

 

Chánh Tòa

Canađa

 

7

Vũ Viết Hồng

 

 

 

Sài Gòn

 

8

Lưu Mai Khiên

 

 

 

 

 

9

Phêrô Uông Đình Đạm

 

 

Sài Gòn (học tại Mỹ Tho)

Mỹ

 

10

Tống Thiên Liên

 

 

 

Đà Lạt

 

11

Tám Tình

 

 

Hiệp Hòa

Canađa

 

12

Trần Hữu Đức

 

 

Tân Quới

Úc

 

13

Phạm Xuân Đào

 

 

Sài Gòn (học tại Mỹ Tho)

Pháp

 

14

Thiện

 

 

Bến Siêu

Úc

 

15

Giacôbê Võ Thanh Xuân

 

 

Chánh Tòa

Úc

 

16

Antôn Nguyễn Văn Phải

 

 

Chánh Tòa

Pháp

 

17

Phaolô Chiếu

 

 

Hòa Định

Mỹ (Nghỉ hưu)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* LINH MỤC ĐÃ QUA ĐỜI

Stt

Họ Tên

Năm Sinh

Năm LM

Giáo Xứ

Ngày mất

Dòng tu/ Triều

1

Stêphanô Cổ Tấn Hưng

15.12.1929

1974

Gò Công

+13.11.2015

Dòng tên VN

2

Phanxicô Bùi Quang Triều

1944

1976

Lương Hòa Thượng

+15.04.2013

Triều

 

 

 

 

 

 

 

* Ban Truyền Thông Giáo phận sẽ tiếp tục cập nhật danh sách linh mục gốc Giáo phận Mỹ Tho; nhưng để thông tin được đầy đủ, chi tiết, và chính xác, thì cần quý đọc giả nào biết thông tin xin cung cấp qua email: ttxhgpmt@yahoo.com. Xin chân thành cám ơn quý Cha, quý tu sĩ, và quý đọc giả.