10/03/2016
2495
Linh mục gốc Giáo phận Mỹ Tho (cập nhật tháng 03 năm 2016)


*ĐÃ QUA ĐỜI

Stt

Họ Tên

Năm Sinh

Năm LM

Giáo Xứ

Ngày mất

Dòng tu/ Triều

1

Stêphanô Cổ Tấn Hưng

15.12.1929

1974

Gò Công

+13.11.2015

Dòng tên VN

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

*LINH MỤC ĐƯƠNG NHIỆM

Stt

Họ tên

Năm sinh

Năm Lm

Giáo xứ

Nơi phục vụ

LM Dòng/ Triều

1

Gioakim Lương Thành Đạt

1982

2013

NVHB

St. Thomas Aquinas (Mỹ)

Lm Triều

Gp. San Tore

2

Phêrô Dương Bá Hoạt

 

 

Bắc Hòa

Đài Loan

Lm Triều 

3

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

*Ban Truyền Thông Giáo phận chỉ mới cập nhật được vài linh mục đã qua đời, và linh mục đương nhiệm gốc Giáo phận Mỹ Tho. Ban Truyền Thông sẽ tiếp tục cập nhật, nhưng để thông tin được đầy đủ và phong phú, kính xin quý Cha, quý tu sĩ và quý đọc giả cung cấp thêm thông tin cho Ban Truyền Thông Giáo phận qua email: ttxhgpmt@yahoo.com. Xin chân thành cám ơn, và xin Chúa chúc lành cho quý Cha, quý tu sĩ, và quý đọc giả.