27/02/2018
5687
Linh mục đương nhiệm Giáo phận Mỹ Tho (Cập nhật 02.2018)

 

Stt

Tên thánh, họ tên

Năm sinh

Năm LM

Giáo xứ

Giáo hạt

1

Gioan Trần Phước Cương

1944

1972

Bến Lức

Đức Hoà

2

Giuse Phạm Thanh Minh

1946

1972

Chợ Cũ

Mỹ Tho

3

Carôlô Lê Văn 

1943

1973

Rạch Cầu

Mỹ Tho

4

Giuse Đặng Ngọc Ra

1943

1973

Thủ Thừa

Tân An

5

Antôn Nguyễn Văn Trọng

1944

1973

Hoà Bình

Mỹ Tho

6

Phêrô Nguyễn Phước Tường

1947

1974

Thánh Tâm

Mỹ Tho

7

Giuse Nguyễn Hoàng Hân

1948

1974

Bến Dinh

Cù Lao Tây

8

Đôminicô Phạm Văn Khâm

1946

1976

Tín Đức

Cái Bè

9

GB. Nguyễn Thư Thành

1946

1976

Lương Hoà Hạ

Đức Hoà

10

Phêrô Nguyễn Văn 

1947

1976

Bãi Chàm

Cù Lao Tây

11

Luy Nguyễn Trí Hướng

1948

1976

Vạn Phước

Đức Hoà

12

Antôn Nguyễn Văn Đức

1950

1976

Thủ Đoàn

Đức Hoà

13

Phêrô Nguyễn Văn Thành

1947

1979

Ngũ Hiệp

Cái Bè

14

Marcel Trần Văn Tốt

1948

1979

Cao Lãnh

Cao Lãnh

15

Phêrô Lâm Tấn Phát

1949

1980

Tân Hồng

Cù Lao Tây

16

Henri Nguyễn Văn 

1950

1982

Fatima

Cù Lao Tây

17

Bênêđictô Nguyễn Công Tuyển

1947

1983

Cái Bè

Cái Bè

18

Tôma Phan Ngọc Phương

1951

1983

Bến Siêu

Cù Lao Tây

19

Micae Nguyễn Văn Hồng

1945

1984

Mỹ An

Cao Lãnh

20

Anphôngsô Khuất Đăng Tôn

1949

1988

Cai Lậy

Cái Bè

21

Phêrô Hà Văn Quận

1952

1988

An Đức

Mỹ Tho

22

Phaolô Trần Kỳ Minh

1952

1991

TTMV

Mỹ Tho

23

GB. Nguyễn Văn Sáng

1956

1991

Thánh Antôn

Mỹ Tho

24

GB. Nguyễn Văn Học

1950

1992

Thiên Phước

Cao Lãnh

25

Giacôbê Hà Văn Xung

1956

1992

Chánh Toà

Mỹ Tho

26

Phaolô Đặng Tiến Dũng

1957

1992

Thủ Ngữ

Mỹ Tho

27

Lêô Trần Văn Thanh

1957

1992

Kiến Bình

Tân An

28

Stêphanô Ngô Văn 

1966

1992

Mỹ Điền

Đức Hoà

29

Phaolô Phạm Minh Thanh

1968

1992

Bắc Hoà

Tân An

30

FX. Trương Quý Vinh

1952

1998

Cái Mây

Cái Bè

31

Inhaxiô Võ Viết Chuyên

1960

1998

Tân Quới

Cù Lao Tây

32

Tôma Bùi Công Dân

1967

1998

Hiệp Hòa

Đức Hoà

33

Đôminicô Nguyễn Trọng Dũng

1967

1998

Nhật Tân

Đức Hoà

34

Gabriel Nguyễn Hữu Kỳ

1968

1998

Mộc Hoá

Tân An

35

Phaolô Nguyễn Thành Sang

1971

1998

ĐCV

Thánh Giuse

TP. HCM

36

Nicôla Nguyễn Tấn Hoàng

1973

1998

Kiến Văn

Cao Lãnh

37

Giuse Nguyễn Văn Nhạn

1959

1999

Tân An

Tân An

38

Phêrô Võ Hiệp 

1960

1999

Kinh Cùng

Tân An

39

Phêrô Diệp Nhật Thanh Phương

1964

1999

Long Định 2

Cái Bè

40

Phêrô Nguyễn Xuân Diễm

1968

1999

An Bình

Cao Lãnh

41

Đôminicô Phạm Minh Tiến

1969

1999

Long Quới

 Cái Bè

42

Đôminicô Lê Minh Cảnh

1971

1999

Bình Quân

Tân An

43

Phêrô Phạm Bá Đương

1971

1999

TGM

Mỹ Tho

44

Tôma Thiện Trần Quốc Hưng

1971

1999

ĐCV

Thánh Giuse

TP. HCM

45

Phêrô Lê Tấn Bảo

1972

1999

TTMV

Mỹ Tho

46

Antôn Nguyễn Ánh Quang

1973

1999

Bình Trưng

Cái Bè

47

Phêrô Đặng Văn Đâu

1953

2001

Tân Đông

Tân An

48

Antôn Nguyễn Văn Tiếng

1954

2001

An Long

Cao Lãnh

49

Phaolô Phạm Đăng Thiện

1963

2002

TGM

Mỹ Tho

50

Phaolô Nguyễn Văn Tuấn

1968

2002

Bằng Lăng

Cái Bè

51

Giuse Tô Minh Phương

1968

2002

Chợ Bưng

Cái Bè

52

Antôn Nguyễn Ngô Tri

1969

2002

An Thái Trung

Cái Bè

53

Phaolô Nguyễn Thành Mến

1969

2002

Nước Trong

Tân An

54

Giacôbê Nguyễn Duy Hiếu

1970

2002

Văn Hiệp

Đức Hoà

55

Phêrô Trần Anh Tráng

1971

2002

Tràm Mù

Cái Bè

56

Antôn Nguyễn Võ Triều Duy

1971

2002

Gò Đen

Đức Hoà

57

Giuse Nguyễn Tuấn Hải

1974

2002

TTMV

Mỹ Tho

58

Phêrô Nguyễn Văn Khôi

1974

2002

An Bình

Cao Lãnh

59

Phêrô Nguyễn Văn Trí

1976

2002

Tân Phước

Mỹ Tho

60

Phêrô Đinh Sơn Hùng

1971

2004

Mỹ Hạnh

Đức Hòa

61

Giuse Nguyễn Văn Nhật

1972

2004

Thánh Giuse

Tân An

62

Đôminicô Nguyễn Thanh Liêm

1974

2004

Đức Hòa

Đức Hoà

63

Phaolô Trần Chí Thanh

1974

2004

Vàm Kinh

Mỹ Tho

64

Anrê Phạm Ngọc Nhạn

1974

2004

Thánh  Tâm

Cao Lãnh

65

Inhaxiô Lê Phước Vân

1974

2004

Trà Đư

Cù Lao Tây

66

Phanxicô At. Trần Thanh Hùng

1975

2004

Tân An

Cao Lãnh

67

Antôn Nguyễn Xuân 

1976

2004

Thạnh Trị

Tân An

68

Phêrô Nguyễn Ngọc Long

1977

2004

Mỹ Trung

Cái Bè

69

GB.  Nguyễn  Tấn  Sang

1973

2005

Ba Giồng

Cái Bè

70

Gioan Phạm Phú Cường

1973

2006

Vĩnh Hựu

Mỹ Tho

71

Gabriel Nguyễn Tấn Di

1974

2006

L.Hòa Thượng

Đức Hoà

72

Giuse Nguyễn Huy Hoàng

1978

2006

Hòa Bình

Cao Lãnh

73

Giuse Trần Thanh Long

1977

2006

Tân Hiệp

Cái Bè

74

Tôma Nguyễn Văn Phong

1976

2006

Long Định 1

Cái Bè

75

August. Trần Quang  Hồng Phúc

1973

2006

Nhị Mỹ

Cao Lãnh

76

Phêrô Tạ Ngọc Hải Sơn

1977

2006

Kinh Gãy

Cái Bè

77

Phaolô Hồ Minh Tuấn

1977

2006

Vĩnh Hưng

Tân An

78

Phêrô Ký Ngọc Tuấn

1974

2006

Sông Xoài

Tân An

79

Giuse Lê Quan Trung

1955

2006

Phong Mỹ

Cao Lãnh

80

Phaolô Cao Xuân Đắc

1966

2006

Cồn Bà

Mỹ Tho

81

G.B. Nguyễn Nhựt Cương

1976

2008

Bà Tồn

Cái Bè

82

Phêrô Đặng Xuân Hạnh

1981

2008

Nha Ràm

Đức Hòa

83

Phaolô Phạm Thế Hạnh

1976

2008

Gò Da

Cù Lao Tây

84

G.B. Nguyễn Trung Hiếu

1976

2008

Tân Long

Cù Lao Tây

85

Phan.At. Nguyễn Minh Hoàng

1976

2008

Mỹ Quý

Cao Lãnh

86

FX. Tô Hoàng Lâm

1980

2008

Kim Sơn

Cái Bè

87

Luy Huỳnh Thanh Tân

1977

2008

Lập Điền

Đức Hòa

88

G.K. Trần Quốc Toàn

1978

2008

Hòa Định

Mỹ Tho

89

Phaolô M. Nguyễn Khả 

1974

2008

Hoà Hưng

Cái Bè

90

Phêrô Mai Văn Thượng

1977

2010

TTMV

Mỹ Tho

91

Gioan Lasan Lê Thiện Tín

1983

2010

Rạch Thiên

Đức Hòa

92

Philípphê Huỳnh Ngọc Tuấn

1978

2010

NVHB

Mỹ Tho

93

Giuse Nguyễn Hồng Quân

1976

2010

TTMV

Mỹ Tho

94

Lôrensô Nguyễn Minh Toàn

1978

2010

Thường Phước

Cù Lao Tây

95

Phanxicô Nguyễn Thanh Tuấn

1978

2010

Cái Thia

Cái Bè

96

Phêrô Trần Trung Chỉnh

1975

2010

Mỹ Long

Cao Lãnh

97

Phêrô Trần Trọng Khương

1981

2011

Giồng Cát

Cái Bè

98

Phêrô Nguyễn Thái Ngọc

1980

2011

Tân Hội Trung

Cao Lãnh

99

Giacôbê Nguyễn Trịnh Huy Rặt

1977

2012

An Long

Cao Lãnh

100

Phêrô Dương Trọng Thiện

1984

2012

Tân Phong

Cái Bè

101

FX. Nguyễn Văn Thượng

1982

2012

TTMV

Mỹ Tho

102

Phaolô Trần Duy Tân

1978

2012

Bến Dinh

Cù Lao Tây

103

Phêrô Nguyễn Thành Danh

1978

2013

Chánh Tòa

Mỹ Tho

104

Phêrô Trương Hòa Nghĩa

1977

2014

Rạch Cầu

Mỹ Tho

105

Antôn Phạm Trần Huy Hoàng

1984

2014

Chợ Cũ

Mỹ Tho

106

Phêrô Nguyễn Thanh Hùng

1980

2014

Tân An

Tân An

107

Antôn Nguyễn Hoàng Sang

1978

2014

Tân Hồng

Cù Lao Tây

108

Micae Tôn Quang Tiến

1980

2014

Bãi Chàm

Cù Lao Tây

109

Emmanuel Huỳnh Thanh Tuấn

1980

2014

Thới Sơn

Mỹ Tho

110

Tôma Lê Thành Nam

1984

2015

 Bằng Lăng

 Cái Bè

111

               Phaolô Lê Ngọc Toàn

1983

2015

 Lương Hòa Hạ

 Đức Hòa

112

Antôn Trương Chí Tâm

1984

2015

 Mộc Hóa

Tân An

113

Gabriel Nguyễn Thiện Thuật

1982

2015

 Kinh Cùng

 Tân An

114

Đôminicô Phạm Văn Khanh

1983

2015

 Cao Lãnh

Cao Lãnh

115

Phêrô Nguyễn Văn Tiển

1979

2015

 Thiên Phước

 Cao Lãnh

116

Giacôbê Nguyễn Minh Phụng

1972

2016

Mỹ Trung

Cái Bè

117

Phêrô Phạm Quang Thảo

1971

2008

Thuộc Nhiêu

Cái Bè

118

Anrê Nguyễn Khắc Chung

1984

2017

Thủ Ngữ

Mỹ Tho

119

Phaolô Ngô Trung Hiếu

1986

2017

Hiệp Hòa

Đức Hòa

120

Tôma Lê Uy

1984

2017

Thánh Tâm

Mỹ Tho

121

Antôn Phan Văn Đại

1984

2017

Ngũ Hiệp

Cái Bè

122

Bênađô Nguyễn Xuân Hải

1985

2017

Chánh Tòa

Mỹ Tho

123

Phêrô Nguyễn Minh Thiện

1984

2017

Bến Lức

Đức Hòa

124 Phaolô Nguyễn Ngọc Hiệu 1984 2017 L. Hòa Thượng Đức Hòa