29/05/2021
1732
Linh mục trong Giáo phận đang du học (Cập nhật 05.2021)

 

 
 

 

 

STT

Tên thánh, họ tên

Năm sinh

Năm linh mục

Nơi học

1

Giuse Nguyễn Hồng Quân

1976

2010

Philippines

2

Giuse Trần Ngọc Chi

1976

2012

Mỹ

3

Tôma Nguyễn Hoàng Duy

1983

2012

Mỹ

4

Phêrô Nguyễn Thanh Hùng

1980

2014

Tp. HCM

5

Phêrô Bùi Sĩ Thanh

1984

2015

Học viện CG

6

Bênađô Nguyễn Xuân Hải

1985

2017

Ý

7

Antôn Phan Văn Đại

1984

2017

Philippines