01/12/2022
1686
Lịch phụng vụ Giáo phận Mỹ Tho Tháng 12.2022 

 

 
 

 

 

Ý cầu nguyện:

Cầu cho các cơ quan từ thiện. Xin cho các tổ chức và hiệp hội cổ võ phẩm giá con người, gặp được những người dám xả thân vì công ích và luôn tìm được những phương thế hợp tác mới trên bình diện quốc tế.

 

Ngày 01: Thứ Năm đầu tháng. Is 26,1-6 ; Mt 7,21,24-27.

Ngày 02: Thứ Sáu đầu tháng. Is 29,17-24 ; Mt 9,27-31.

Ngày 03: Thứ Bảy đầu tháng. THÁNH PHANXICÔ XAVIÊ, LINH MỤC. Bổn mạng các xứ truyền giáo. Lễ kính. 1Cr 9,16-19.22-23; Mc 16,15-20.

- Bổn mạng quý Cha: FX. Trương Quý Vinh, FX. Tô Hoàng Lâm, FX. Nguyễn Thanh Tuấn, FX. Nguyễn Văn Thượng, FX. Lê Nguyễn Lý Anh Viên.

Ngày 04: CHÚA NHẬT II MÙA VỌNg. Tv tuần II. Is 11,1-10 ; Rm 15,4-9; Mt 3,1-12. (Không cử hành lễ thánh Gioan Đamas, linh mục, Ts. HT).

 - Phiên chầu lượt Giáo phận: Giáo xứ Đức Hòa và Bến Siêu.

Ngày 05: Thứ Hai. Is 35,1-10 ; Lc 5,17-26.

Ngày 06: Thứ Ba. Thánh Nicôla, giám mục (Tr). Is 40,1-11; Mt 18,12-14.

- Bổn mạng Cha Nicôla Nguyễn Tấn Hoàng.

Ngày 07: Thứ Tư. Thánh Ambrôsiô, giám mục, Ts. HT. Lễ nhớ. Is 40,25-31 ; Mt 11,28-30.

- Kỷ niệm Thụ phong linh mục Cha GB. Nguyễn Tấn Sang (2004)

- Bổn mạng Cha Ambrôsiô Nguyễn Bảo Trị.

Ngày 08: Thứ Năm. ĐỨC MẸ VÔ NHIỄM NGUYÊN TỘI. Lễ trọng. Lễ cầu cho giáo dân (Lễ họ). St 3,9-15.20 ; Ep 1,3-6.11-12; Lc 1,26-38.

- Bổn mạng thứ nhất của Nhà thờ Chánh Tòa Mỹ Tho.

- Kỷ niệm cung hiến Nhà thờ Cai Lậy (2013), Văn Hiệp, Thiên Phước.

- Kỷ niệm Thụ phong linh mục quý Cha Khóa 16: Antôn Trần Quốc Huy, Phaolô Hồ Tấn Nghiệp, Antôn Maria Lê Hà Diệp Phúc, Giuse Nguyễn Dương Phúc, Phêrô Nguyễn Hồng Phúc, Phêrô Lê Hữu Phương, Giuse Nguyễn Huỳnh Bảo Sơn, Phêrô Trần Minh Toàn (2021) .

Ngày 09: Thứ Sáu. Thánh Gioan Điđacô (Tr). Is 48,17-19 ; Mt 11,6-19.

- Kỷ niệm cung hiến Nhà thờ Tín Đức.

Ngày 10: Thứ Bảy. Đức Mẹ Loreto (Tr). Hc 48,1-4.9-11 ; Mt 17,10-13.

Ngày 11: CHÚA NHẬT III MÙA VỌNG. Tv Tuần III. Hôm nay có thể dùng màu hồng và được sử dụng phong cầm cũng như các nhạc cụ khác. . Is 35,1-6a.10 ; Gc 5,7-10 ; Mt 11,2-11. (Không cử hành lễ thánh Đamasô I, giáo hoàng).

- Phiên chầu lượt Giáo phận: Giáo xứ Cần Giuộc và Chợ Bưng.

Ngày 12: Thứ Hai. Đức Mẹ Guađalupê.(Tr). Ds 24,2-7.15-17a ; Mt 21,23-27.

- Kỷ niệm Thụ phong linh mục Cha Henri Nguyễn Văn Ký (1982)

Ngày 13: Thứ Ba. Thánh Lucia, trinh nữ, tử đạo. Lễ nhớ. Xp 3,1-2.9-13 ; Mt 21,28-32.

- Kỷ niệm ngày Thụ phong linh mục Đức Giáo hoàng Phanxicô (1969).

Ngày 14: Thứ Tư. Thánh Gioan Thánh Giá, linh mục, Ts.HT. Lễ nhớ. Is 45,6b-8.18.21b-25 ; Lc 7,19-23.

- Giỗ Cha Giuse Nguyễn Văn Chúc (+1999)

Ngày 15: Thứ Năm. Is 54,1-10 ; Lc 7,24-30.

Ngày 16: Thứ Sáu. Is 56,1-3a.6-8 ; Ga 5,33-36.

Ngày 17: Thứ Bảy. St 49,2.8-10 ; Mt 1,1-17.

- Kỷ niệm Thụ phong linh mục Cha Phaolô Nguyễn Văn Xuyên (2013) và quý Cha Khóa 11: Tôma Lê Thành Nam, Phaolô Lê Ngọc Toàn, Antôn Trương Chí Tâm, Gabriel Nguyễn Thiện Thuật, Đôminicô Phạm Văn Khanh, Phêrô Bùi Sĩ Thanh, Phêrô Nguyễn Văn Tiển (2015).

- Kỷ niệm cung hiến Nhà thờ Rạch Thiên.

Ngày 18: CHÚA NHẬT IV MÙA VỌNG. Tv Tuần IV. Is 7,10-14 ; Rm 1,1-7 ; Mt 1,18-24.

- Phiên chầu lượt Giáo phận: Giáo xứ Gò Công và Hòa Bình (Hạt Cao Lãnh)

Ngày 19: Thứ Hai. Tl 13,2-7.24-25a ; Lc 1,5-25.

Ngày 20: Thứ Ba. Is 7,10-14 ; Lc 1,26-38.

- Kỷ niệm cung hiến Nhà thờ Tân An.

Ngày 21: Thứ Tư. Thánh Phêrô Canisiô, linh mục, Ts.HT. Dc 2,8-14 (hay Sp 3,14-18a); Lc 1,39-45.

- Kỷ niệm Thụ phong linh mục Cha Antôn Vũ Sĩ Hoằng (1967).

- Kỷ niệm cung hiến Nhà thờ Mỹ Điền.

Ngày 22: Thứ Năm. 1 Sm 1,24-28 ; Lc 1,46-56.

- Kỷ niệm Thụ phong linh mục quý Cha: Giuse Nguyễn Hoàng Hân, Philipphê Trần Bá Lộc, Phêrô Nguyễn Phước Tường (1974).

Ngày 23: Thứ Sáu. Thánh Gioan Kêty, linh mục. Ml 3,1-4.23-24 ; Lc 1,57-66.

- Kỷ niệm Thụ phong linh mục quý Cha: GB. Đặng Văn Hứa, Marcel Trần Văn Tốt, Phêrô Nguyễn Văn Thành (1979).

Ngày 24: Thứ Bảy.

Sáng: 2Sm 7,1-5.8b-12.14a.16; Lc 1,67-79.

Chiều: LỄ VỌNG GIÁNG SINH. Is 62,1-5; Cv 13,16-17.22-25; Mt 1,1-25 (hay Mt 1,18-25)

- Giỗ giáp năm Cha Giêgôriô Lê Nguyên Hòa (+2021).

Ngày 25: CHÚA NHẬT. CHÚA GIÁNG SINH. Lễ trọng với tuần bát nhật. Lễ buộc. Lễ cầu cho giáo dân (Lễ họ).

Lễ đêm: Is 9,1-6; Tt 2,11-14; Lc 2,1-14.

Lễ rạng đông: Is 62,11-12; Tt 3,4-7; Lc 2,15-20.

Lễ ban ngày: Is 52,7-10; Dt 1,1-6; Ga 1,1-18 (hay Ga 1,1-5.9-14).

Vì lý do mục vụ, có thể tùy nghi thay đổi các bài đọc trên từ Thánh lễ này sang Thánh lễ kia.

- Bổn mạng Cha Emmanuel Huỳnh Thanh Tuấn.

- Phiên chầu lượt Giáo phận: Giáo xứ Nữ Vương Hòa Bình và Tân Hồng.

Ngày 26: Thứ Hai. NGÀY II TRONG TUẦN BÁT NHẬT GIÁNG SINH. THÁNH STÊ PHANÔ, tử đạo tiên khởi. Lễ Kính. Cv 6.8-10 ; 7,54-59 ; Mt 10,17-22.

- Bổn mạng Cha Stêphanô Ngô Văn Tú, Stêphanô Lê Quang Thủ.

Ngày 27: Thứ Ba. NGÀY III TRONG TUẦN BÁT NHẬT GIÁNG SINH. THÁNH GIOAN TÔNG ĐỒ, TÁC GIẢ SÁCH TIN MỪNG. Lễ kính. 1Ga 1,1-4; Ga 20,2-8.

- Bổn mạng quý Cha: Gioan Phạm Văn Chúc, Gioan Nguyễn Huy Muôn, Gioan Trần Phước Cương, Gioan Lâm Trọng Bổn.

- Kỷ niệm cung hiến nhà thờ Đức Hòa (2020)

Ngày 28: Thứ Tư. NGÀY IV TRONG TUẦN BÁT NHẬT GIÁNG SINH. CÁC THÁNH ANH HÀI, TỬ ĐẠO. Lễ kính. 1Ga 1,5-2,2; Mt 2,13-18.

Ngày 29: Thứ Năm. NGÀY V TRONG TUẦN BÁT NHẬT GIÁNG SINH. Tv Tuần I. Thánh Tôma Becket, giám mục, tử đạo (Đ). 1Ga 2,3-11; Lc 2,22-35.

Ngày 30: Thứ Sáu. NGÀY VI TRONG TUẦN BÁT NHẬT GIÁNG SINH. LỄ THÁNH GIA THẤT. Lễ Kính. Hc 3,2-6.12-14 ; Cl 3,12-21 ; Mt 2,13-15.19-23.

- Kỷ niệm Thụ phong linh mục Cha Giacôbê Nguyễn Minh Phụng (2016)

Ngày 31: Thứ Bảy. NGÀY VII TRONG TUẦN BÁT NHẬT GIÁNG SINH. Thánh Silvester I, giáo hoàng. 1Ga 2,18-21; Ga 1,1-18.

 

Vp. Truyền Thông

Gp. Mỹ Tho