28/11/2019
763
Lịch phụng vụ Giáo phận Mỹ Tho Tháng 12.2019

 

LỊCH PHỤNG VỤ GIÁO PHẬN MỸ THO

THÁNG 12.2019

 

Ý cầu nguyện: Cầu cho các quốc gia biết ưu tiên lo cho trẻ em: Xin cho mỗi quốc gia biết dùng những phương tiện cần thiết để ưu tiên lo cho tương lai của các trẻ em, cách riêng những trẻ em đang sống trong đau khổ.

  

Ngày 01: CHÚA NHẬT I MÙA VỌNG năm A. Tv Tuần I. Is 2,1-5; Rm 13,11-14; Mt 24,37-44.

Ngày 02: Thứ Hai. Is 2,1-5 (hay Is 4,2-6); Mt 8,5-11.

Ngày 03: Thứ Ba. THÁNH PHANXICÔ XAVIÊ, LINH MỤC. Bổn mạng các xứ truyền giáo. Lễ kính. 1Cr 9,16-19.22-23; Mc 16,15-20.

- Bổn mạng quý Cha: FX. Trương Quý Vinh, FX. Tô Hoàng Lâm, FX. Nguyễn Thanh Tuấn, FX. Nguyễn Văn Thượng.

Ngày 04: Thứ Tư. Thánh Gioan Đamas, linh mục, Ts.HT (Tr). Is 25,6-10a; Mt 15,29-37.

Ngày 05: Thứ Năm đầu tháng. Is 26,1-6; Mt 7,21.24-27.

Ngày 06: Thứ Sáu đầu tháng. Thánh Nicôla, giám mục (Tr). Is 29,17-24; Mt 9,27-31.

- Caritas Giáo phận hành hương kính các thánh tử đạo và Lòng Thương Xót Chúa.

Ngày 07: Thứ Bảy đầu tháng. Thánh Ambrôsiô, giám mục, Ts.HT. Lễ nhớ. Is 30,19-21.23-26; Mt 9,35-10,1.6-8.

- Kỷ niệm Thụ phong linh mục Cha GB. Tấn Sang (2004)

 

Ngày 08: CHÚA NHẬT II MÙA VỌNG. Tv Tuần II. Is 11,1-10; Rm 15,4-9; Mt 3,1-12. (Lễ Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội dời qua ngày thứ Hai 9.12).

- Bổn mạng thứ nhất của Nhà thờ Chánh Tòa Mỹ Tho.

- Kỷ niệm cung hiến Nhà thờ Cai Lậy (2013).

Ngày 09: Thứ Hai. ĐỨC MẸ VÔ NHIỄM NGUYÊN TỘI. Lễ trọng. Lễ cầu cho giáo dân (Lễ họ). St 3,9-15.20; Ep 1,3-6.11-12; Lc 1,26-38. (Không cử hành lễ Thánh Gioan Điđacô).

- Kỷ niệm cung hiến Nhà thờ Tín Đức.

Ngày 10: Thứ Ba. Is 40,1-11; Mt 18,12-14.

Ngày 11: Thứ Tư. Thánh Đamasô I, giáo hoàng (Tr). Is 40,25-31; Mt 11,28-30.

Ngày 12: Thứ Năm. Đức Mẹ Guađalupê (Tr). Is 41,13-20; Mt 11,11-15 (hay lễ về Đức Mẹ: Is 7,10-14; 8,10c; Lc 1,39-47).

- Kỷ niệm Thụ phong linh mục Cha Henri Nguyễn Văn Ký (1982)

Ngày 13: Thứ Sáu. Thánh Lucia, trinh nữ, tử đạo. Lễ nhớ. Is 48,17-19; Mt 11,16-19.

- Kỷ niệm ngày Thụ phong linh mục Đức Giáo hoàng Phanxicô (1969).

Ngày 14: Thứ Bảy. Thánh Gioan Thánh Giá, linh mục, Tiến sĩ Hội thánh. Lễ nhớ. Hc 48,1-4.9-11; Mt 17,10-13.

- Giỗ Cha Giuse Nguyễn Văn Chúc (+1999).

 

Ngày 15: CHÚA NHẬT III MÙA VỌNG. Tv Tuần III. Is 35,1-6a.10; Gc 5,7-10; Mt 11,2-11.

Ngày 16: Thứ Hai. Ds 24,2-7.15-17a; Mt 21,23-27.

Ngày 17: Thứ Ba. St 49,2.8-10; Mt 1,1-17.

- Kỷ niệm Thụ phong linh mục Cha Phaolô Nguyễn Văn Xuyên (2013) và quý Cha Khóa 11: Tôma Lê Thành Nam, Phaolô Lê Ngọc Toàn, Antôn Trương Chí Tâm, Gabriel Nguyễn Thiện Thuật, Đôminicô Phạm Văn Khanh, Phêrô Bùi Sĩ Thanh, Phêrô Nguyễn Văn Tiển (2015).

- Kỷ niệm cung hiến Nhà thờ Rạch Thiên.

Ngày 18: Thứ Tư. Gr 23,5-8; Mt 1,18-24.

Ngày 19: Thứ Năm. Tl 13,2-7.24-25a; Lc 1,5-25.

Ngày 20: Thứ Sáu. Is 7,10-14; Lc 1,26-38.

- Kỷ niệm cung hiến Nhà thờ Tân An.

Ngày 21: Thứ Bảy. Thánh Phêrô Canisiô, linh mục, Ts.HT. Dc 2,8-14 (hay Xp 3,14-18a); Lc 1,39-45.

- Kỷ niệm Thụ phong linh mục Cha Antôn Vũ Sĩ Hoằng (1967).

- Kỷ niệm cung hiến Nhà thờ Mỹ Điền.

Ngày 22: CHÚA NHẬT IV MÙA VỌNG. Tv Tuần IV. Is 7,10-14; Rm 1,1-7; Mt 1,18-24.

- Kỷ niệm Thụ phong linh mục quý Cha: Giuse Nguyễn Hoàng Hân, Philipphê Trần Bá Lộc, Phêrô Nguyễn Phước Tường (1974).

Ngày 23: Thứ Hai. Thánh Gioan Kêty, linh mục. Ml 3,1-4.23-24; Lc 1,57-66.

- Kỷ niệm Thụ phong linh mục quý Cha: Phêrô Nguyễn Văn Thành, Marcel Trần Văn Tốt, GB. Đặng Văn Hứa (1979).

Ngày 24: Thứ Ba.

Sáng: 2Sm 7,1-5.8b-12.14a.16; Lc 1,67-79.

Chiều: Lễ Vọng Giáng Sinh. Is 62,1-5; Cv 13,16-17.22-25; Mt 1,1-25 (hay Mt 1,18-25).

Ngày 25: Thứ Tư. CHÚA GIÁNG SINH. Lễ trọng với tuần bát nhật. Lễ buộc. Lễ cầu cho giáo dân (Lễ họ).

Lễ đêm: Is 9,1-6; Tt 2,11-14; Lc 2,1-14.

Lễ rạng đông: Is 62,11-12; Tt 3,4-7; Lc 2,15-20.

Lễ ban ngày: Is 52,7-10; Dt 1,1-6; Ga 1,1-18.

Không được cử hành thánh lễ an táng.

- Bổn mạng Cha Emmanuel Huỳnh Thanh Tuấn.

Ngày 26: Thứ Năm. NGÀY II TRONG TUẦN BÁT NHẬT GIÁNG SINH. THÁNH STÊPHANÔ, TỬ ĐẠO TIÊN KHỞI. Lễ kính. Cv 6,8-10; 7,54-60; Mt 10,17-22.

- Bổn mạng Cha Stêphanô Ngô Văn Tú.

Ngày 27: Thứ Sáu. NGÀY III TRONG TUẦN BÁT NHẬT GIÁNG SINH. THÁNH GIOAN TÔNG ĐỒ, TÁC GIẢ SÁCH TIN MỪNG. Lễ kính. 1Ga 1,1-4; Ga 20,2-8.

- Bổn mạng quý Cha: Gioan Phạm Văn Chúc, Gioan Nguyễn Huy Muôn, Gioan Trần Phước Cương.

Ngày 28: Thứ Bảy. NGÀY IV TRONG TUẦN BÁT NHẬT GIÁNG SINH. CÁC THÁNH ANH HÀI, TỬ ĐẠO. Lễ kính. 1Ga 1,5-2,2; Mt 2,13-18.

 

Ngày 29: CHÚA NHẬT TRONG TUẦN BÁT NHẬT GIÁNG SINH. THÁNH GIA: CHÚA GIÊSU, ĐỨC MARIA VÀ THÁNH GIUSE. Lễ kính. Hc 3,3-7.14-17a [Hl 3,2-6.12-14]; Cl 3,12-21; Mt 2,13-15.19-23. (Không cử hành lễ Thánh Tôma Becket, giám mục, tử đạo).

Ngày 30: Thứ Hai. NGÀY VI TRONG TUẦN BÁT NHẬT GIÁNG SINH. Tv Tuần I. 1Ga 2,12-17; Lc 2,36-40.

- Kỷ niệm Thụ phong linh mục Cha Giacôbê Nguyễn Minh Phụng (2016)

Ngày 31: Thứ Ba: NGÀY VII TRONG TUẦN BÁT NHẬT GIÁNG SINH. Thánh Silvester I, giáo hoàng. 1 Ga 2,18-21; Ga 1,1-18.

- Bổn mạng Cha Sylvestê Nguyễn Văn Phương.

Têrêsa Mai An

Gp. Mỹ Tho