30/12/2023
5324
Lịch phụng vụ Giáo phận Mỹ Tho Tháng 1.2024 

 
 LỊCH PHỤNG VỤ GIÁO PHẬN MỸ THO

THÁNG 01.2024

Thực hiện: Vp. Truyền Thông

Gp. Mỹ Tho 

Ý cầu nguyện: Cầu cho việc nhận biết tính đa dạng trong lòng Giáo Hội: Xin Thánh Thần giúp chúng ta nhận biết những đặc sủng khác nhau trong cộng đoàn Kitô giáo và khám phá sự phong phú của những truyền thống nghi thức khác nhau giữa lòng Giáo Hội Công Giáo.

 

Ngày 01: Thứ Hai. CUỐI TUẦN BÁT NHẬT GIÁNG SINH. THÁNH MARIA, MẸ THIÊN CHÚA. Lễ trọng. Ngày cầu cho hòa bình thế giới. Ds 6,22-27; Gl 4,4-7; Lc 2,16-21.

 

Ngày 02: Thứ Ba. Thánh Basiliô Cả và thánh Grêgôriô, giám mục, Ts.HT. Lễ nhớ. 1Ga 2,22-28; Ga 1,19-28.

 

Ngày 03: Thứ Tư. Danh Thánh Chúa Giêsu. 1Ga 2,29-3,6; Ga 1,29-34.

 

Ngày 04: Thứ Năm đầu tháng. 1Ga 3,7-10; Ga 1,35-42.

 

Ngày 05: Thứ Sáu đầu tháng. 1Ga 3,11-21; Ga 1,43-51.

 

Ngày 06: Thứ Bảy đầu tháng. 1Ga 5,5-13; Mc 1,7-11 hay Lc 3,23-38 hay Lc 3,23.31-34.36-38.

Chiều: Lễ vọng Chúa Hiển Linh.

- Giỗ Cha Phêrô Tạ Đức Tiến (+1998)

 

Ngày 07: LỄ CHÚA HIỂN LINH. Lễ trọng. Lễ cầu cho giáo dân. Lễ họ. Is 60,1-6; Ep 3,2-3a.5-6; Mt 2,1-12. (Không cử hành lễ thánh Raimunđô Penyafort, Linh mục).

- Phiên chầu lượt giáo phận: Giáo xứ Kinh CùngHòa Định.

 

Ngày 08: Thứ Hai. CHÚA GIÊSU CHỊU PHÉP RỬA. Lễ kính. Is 55,1-11 (hay 1Ga 5,1-9); Mc 1,7-11.

 

Ngày 09: Thứ Ba. Tuần I Thường niên. Tv tuần I. 1Sm 1,9-20; Mc 1,21-28.

 

Ngày 10: Thứ Tư.1Sm 3,1-10.19-20; Mc 1,29-39.

- Giỗ Cha Giuse Bùi Văn Hoàng (+2011)

 

Ngày 11: Thứ Năm. 1Sm 4,1-11; Mc 1,40-45.

- Kỷ niệm cung hiến Nhà thờ Thủ Thừa.

 

Ngày 12: Thứ Sáu. 1Sm 8,4-7.10-22a; Mc 2,1-12.

 

Ngày 13: Thứ Bảy. Thánh Hilariô, giám mục, Ts.HT. 1Sm 9,1-4.17-19; 10,1a; Mc 2,13-17.

 

Ngày 14: CHÚA NHẬT II THƯỜNG NIÊN. Tv Tuần II. 1Sm 3,3b-10.19; 1Cr 6,13c-15a.17-20; Ga 1,35-42.

- Phiên chầu lượt Giáo phận: Giáo xứ Thánh AntônBình Quân

 

Ngày 15: Thứ Hai. 1Sm15,16-23; Mc 2,18-22.

- Giỗ Cha Antôn Lê Quang Thạnh (+1997)

 

Ngày 16: Thứ Ba. 1Sm 16,1-13; Mc 2,23-28.

 

Ngày 17: Thứ Tư. Thánh Antôn, viện phụ. Lễ nhớ. 1Sm 17,32-33.37.40-51; Mc 3,1-6

 

Ngày 18: Thứ Năm. Khởi đầu tuần lễ cầu cho các Kitô hữu được hiệp nhất. 1Sm 18,6-9; 19,1-7; Mc 3,7-12.

 

Ngày 19: Thứ Sáu. 1Sm 24,3-21; Mc 3,13-19.

- Kỷ niệm Thụ phong linh mục Cha Phêrô Phạm Quang Thảo (2008)

- Giỗ Cha Phanxicô Maria Nguyễn Chí Tịnh (+2009)

 

Ngày 20. Thứ Bảy. Thánh Fabianô, Giáo hoàng, tử đạo. Thánh Sêbastianô, tử đạo. 2Sm 1,1-4.11-12.19.23-27; Mc 3,20-21.

 

Ngày 21: CHÚA NHẬT III THƯỜNG NIÊN. Tv Tuần III. Gn 3,1-5.10; 1Cr 7,29-31; Mc 1,14-20. (Không cử hành lễ thánh Anê, trinh nữ, tử đạo).

- Kỷ niệm Cung hiến Nhà thờ Chánh Tòa Mỹ Tho (1999)

- Kỷ niệm Thụ phong linh mục Cha Anphongsô Khuất Đăng Tôn (1988).

- Phiên chầu lượt Giáo phận: Giáo xứ Rạch CầuMỹ Hạnh.

 

Ngày 22: Thứ Hai. Thánh Vinh Sơn, phó tế, tử đạo. 2Sm 5,1-7.10; Mc 3,22-30.

 

Ngày 23: Thứ Ba. 2Sm 6,12b-15.17-19; Mc 3,31-35.

 

Ngày 24: Thứ Tư. Thánh Phanxicô Salêsiô, giám mục, Ts.HT. Lễ nhớ. 2Sm 7,4-17; Mc 4,1-20

 

Ngày 25: Thứ Năm. Thánh Phaolô tông đồ trở lại. Lễ kính. Kết thúc tuần lễ cầu cho các Kitô hữu được hiệp nhất. Cv 22,3-16 (hay Cv 9,1-22); Mc 16,15-18.

- Bổn mạng Cha Phaolô Nguyễn Văn Xuân.

- Kỷ niệm cung hiến: Nhà thờ Thánh Phaolô (Bà Từ) (2017)

 

Ngày 26: Thứ Sáu. Thánh Timôthêô và thánh Titô, giám mục. Lễ nhớ. 2 Tm 1,1-8; Lc 10,1-9.

 

Ngày 27: Thứ Bảy. Thánh Angêla Mêrici, trinh nữ. 2Sm 12,1-7a.10-17; Mc 4,35-41.

- Kỷ niệm Thụ phong linh mục Cha Bênêđictô Nguyễn Công Tuyển (1983)

 

Ngày 28: CHÚA NHẬT IV THƯỜNG NIÊN. Tv Tuần IV. Đnl 18,15-20; 1Cr 7,32-35; Mc 1,21-28. (Không cử hành lễ thánh Tôma Aquinô, Linh mục, Ts.HT).

- Phiên chầu lượt Giáo phận: Giáo xứ Tràm ChimFatima.

 

Ngày 29: Thứ Hai. 1Sm 15,13-14.30; 16,15-13b; Mc 5,1-20.

 

Ngày 30: Thứ Ba. 2Sm 18,9-10.14b.24-25a.30-19,3; Mc 5,21-43.

 

Ngày 31: Thứ Tư. Thánh Gioan Bosco, Linh mục. Lễ nhớ. 2Sm 24,2.9-17; Mc 6,1-6.