29/10/2019
818
Lịch phụng vụ Giáo phận Mỹ Tho Tháng 11.2019

 

LỊCH PHỤNG VỤ GIÁO PHẬN MỸ THO

THÁNG 11.2019

 

Ý cầu nguyện: Cầu cho vùng Cận Đông. Xin cho vùng Cận Đông, nơi có nhiều tôn giáo khác nhau đang cùng chung sống, biết luôn sống tinh thần đối thoại, gặp gỡ và hòa giải.

 

Ngày 01: Thứ Sáu đầu tháng. CÁC THÁNH NAM NỮ. Lễ trọng. Lễ cầu cho giáo dân (Lễ họ). Kh 7,2-4.9-14; 1Ga 3,1-3; Mt 5,1-12a.

- Gia Đình Phạt Tạ Thánh Tâm hành hương kính các thánh tử đạo và Lòng Thương Xót Chúa.

Ngày 02: Thứ Bảy đầu tháng. CẦU CHO CÁC TÍN HỮU ĐÃ QUA ĐỜI (LỄ CÁC ĐẲNG).

Lễ I: G 19,1.23-27a; Rm 5,5-11; Ga 6,37-40.

Lễ II: Is 25,6a.7-9; Rm 8,14-23; Lc 23,33.39-42.

Ngày 03: CHÚA NHẬT XXXI TN. Tv Tuần III. Kn 11,22-12,2; 2Tx 1,11-2,2; Lc 19,1-10. (Không cử hành lễ Thánh Martinô Porres, tu sĩ).

 

Ngày 04: Thứ Hai. Thánh Carôlô Borrômêô, Gm. Lễ nhớ. Rm 11,29-36; Lc 14,12-14.

- Bổn mạng Cha Carôlô Lê Văn Lô.

Ngày 05: Thứ Ba. Rm 12,5-16a; Lc 14,15-24.

Ngày 06: Thứ Tư. Rm 13,8-10; Lc 14,25-33.

Ngày 07: Thứ Năm đầu tháng. Rm 14,7-12; Lc 15,1-10.

- Lễ giỗ Cha Phaolô Phạm Ngọc Hiền (+2015)

Ngày 08: Thứ Sáu. Rm 15,14-21; Lc 16,1-8.

Ngày 09: Thứ Bảy. CUNG HIẾN THÁNH ĐƯỜNG LATÊRANÔ. Lễ kính. Ed 47,1-2.8-9.12 (hay 1Cr 3,9c-11.16-17); Ga 2,13-22.

 

Ngày 10: CHÚA NHẬT XXXII TN. Tv Tuần IV. 2Mcb 7,1-2.9-14; 2Tx 2,16-3,5; Lc 20,27-38. (hay Lc 20,27.34-38). (Không cử hành lễ Thánh Lêô Cả, Giáo hoàng, Ts.HT).

- Bổn mạng Cha Lêô Trần Văn Thanh.

Ngày 11: Thứ Hai. Thánh Martinô, Gm. Lễ nhớ. Kn 1,1-7; Lc 17,1-6.

 - Bổn mạng Cha Martinô Phạm Hữu Lễ.

- Kỷ niệm cung hiến Nhà thờ Tân Phong (2016).

Ngày 12: Thứ Ba. Thánh Jôsaphat, Gm., tử đạo. Lễ nhớ. Kn 2,23-3,9; Lc 17,7-10.

Ngày 13: Thứ Tư. Kn 6,1-11; Lc 17,11-19.

Ngày 14: Thứ Năm. Kn 7,22-8,1; Lc 17,20-25.

Ngày 15: Thứ Sáu. Thánh Albertô Cả, giám mục, Ts.HT (Tr). Kn 13,1-9; Lc 17,26-37.

- Kỷ niệm ngày thụ phong giám mục của ĐỨC CHA PHÊRÔ (2008).

- Bổn mạng Cha Albertô Trần Thúc Tề.

Ngày 16: Thứ Bảy. Thánh nữ Magrarita Scotland, Thánh Gertruđê, trinh nữ (Tr). Thánh nữ Êlisabeth Hungari. Kn 18,14-16; 19,6-9; Lc 18,1-8.

Ngày 17: CHÚA NHẬT XXXIII TN. Tv Tuần I. Ml 3,19-20a; 2Tx 3,7-12; Lc 21,5-19. Kính trọng thể CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM (Đ) [HĐGMVN, khóa họp tháng 04-1991]. *Phụng vụ Lời Chúa: chọn trong số lễ chung kính các thánh tử đạo. (Không cử hành lễ Thánh nữ Êlisabeth Hungari.).

Ngày 18: Thứ Hai. Cung hiến thánh đường thánh Phêrô và thánh đường thánh Phaolô. 1Mcb 1,10-15.41-43.54-57.62-64; Lc 18,35-43 (hay lễ về hai thánh tông đồ: Cv 28,11-16.30-31; Mt 14,22-33).

Ngày 19: Thứ Ba. 2Mcb 6,18-31; Lc 19,1-10.

Ngày 20: Thứ Tư. 2 Mcb 7,1.20-31; Lc 19,11-28.

Ngày 21: Thứ Năm. Đức Mẹ dâng mình trong đền thờ. Lễ nhớ. Dcr 2,14-17; Mt 12,46-50.

Ngày 22: Thứ Sáu. Thánh Cêcilia, trinh nữ, tử đạo. Lễ nhớ. 1Mcb 4,36-37.52-59; Lc 19,45-48.

Ngày 23: Thứ Bảy. Thánh Clêmentê I, giáo hoàng, tử đạo (Đ), Thánh Côlumbanô, viện phụ (Tr). 1Mcb 6,1-13; Lc 20,27-40.

 

Ngày 24: CHÚA NHẬT XXXIV TN. ĐỨC GIÊSU KITÔ VUA VŨ TRỤ. Lễ trọng. 2Sm 5,1-3; Cl 1,12-20; Lc 23,35-43. (Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam dời qua ngày 25.11).

Ngày 25: Thứ Hai. CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM. Bổn mạng Hội Thánh Việt Nam. Lễ trọng.

- Kỷ niệm thụ phong linh mục Cha GB. Nguyễn Văn Học (1992).

Ngày 26: Thứ Ba. Tv Tuần II. Đn 2,31-45; Lc 21,5-11.

Ngày 27: Thứ Tư. Đn 5,1-6.13-14.16-17.23-28; Lc 21,12-19.

Ngày 28: Thứ Năm. Đn 6,12-28; Lc 21,20-28.

- Kỷ niệm cung hiến Nhà thờ Thánh Giuse Lao Công (Chợ Cũ) (2012).

Ngày 29: Thứ Sáu. Đn 7,2-14; Lc 21,29-33.

Ngày 30: Thứ Bảy. THÁNH ANRÊ TÔNG ĐỒ. Lễ kính. Rm 10,9-18; Mt 4,18-22.

- Bổn mạng quý Cha: Anrê Phạm Ngọc Nhạn, Anrê Nguyễn Khắc Chung.

Têrêsa Mai An

Gp. Mỹ Tho