01/10/2022
1195
Lịch phụng vụ Giáo phận Mỹ Tho Tháng 10.2022

 

 

 
 

 

Ý cầu nguyện:

Cầu cho Giáo Hội cởi mở với hết mọi người: Xin cho Giáo Hội, trung thành với Tin Mừng và can đảm khi loan báo, trở thành một cộng đoàn liên đới, huynh đệ và cởi mở. Ước mong Giáo Hội ngày càng mở ra hơn với tất cả mọi người.

 

Ngày 01: Thứ Bảy đầu tháng. THÁNH TÊRÊSA HÀI ĐỒNG GIÊSU, TRINH NỮ, Ts.HT. Bổn mạng các xứ truyền giáo. Lễ Kính. Is 66,10-14c (hay Rm 8,14-17); Mt 18,1-5.

- Kỷ niệm thụ phong linh mục quý Cha:Tổng đại diện Phaolô Trần Kỳ Minh, GB. Nguyễn Văn Sáng (1991); FX. Lê Nguyễn Lý Anh Viên, M. Kolbe Bùi Quang Đức Ái, Martinô Trần Huy Quí, Gioan Lâm Trọng Bổn, Luca Nguyễn Tiến Đức, Tôma Lê Duy Khang, Philipphê Nguyễn Văn Nhanh, Giuse Nguyễn Đặng Khánh Nhật, Ambrôsiô Nguyễn Bảo Trị, Phaolô Nguyễn Văn Xuân, Phêrô Nguyễn Thanh Xuân, Antôn Đặng Hoàn Vũ (2020)

 

Ngày 02: CHÚA NHẬT XXVII THƯỜNG NIÊN. Tv Tuần III. Kb 1,2-3;2,2-4; 2Tm 1,6-8.13-14; Lc 17,5-10. Được kính trọng thể lễ Đức Mẹ Mân Côi (Tr). [HĐGM Việt Nam, khoá họp 04/1991]: Cv 1,12-14; Gl 4,4-7; Lc 1,26-38. (Không cử hành lễ Các thiên thần hộ thủ).

- Mừng sinh nhật ĐỨC CHA PHÊRÔ (1952).

- Phiên Chầu Lượt Giáo phận: Giáo xứ Long Định II và Nhị Mỹ.

Ngày 03: Thứ Hai. Gl 1,6-14; Lc 10,25-37.

- Kỷ niệm thụ phong linh mục Cha Phêrô Nguyễn Thành Danh (2013).

- Kỷ niệm cung hiến Nhà thờ An Đức.

Ngày 04: Thứ Ba. Thánh Phanxicô Assisi. Lễ nhớ. Gl 1,13-24; Lc 10,38-42.

- Bổn Mạng quý cha: F. At. Trần Thanh Hùng, F. At. Nguyễn Minh Hoàng.

Ngày 05: Thứ Tư. Thánh Maria Faustina (Helena) Kowalska, trinh nữ (Tr). Gl 2,1-2.7-14; Lc 11,1-4.

Ngày 06: Thứ Năm đầu tháng. Thánh Brunô, linh mục (Tr). Gl 3,1-5;Lc 11,5-13.

Ngày 07: Thứ Sáu đầu tháng. Đức Mẹ Mân Côi. Lễ nhớ. Cv 1,12-14 (hay Gl 4,4-7); Lc 1,26-38.

- Kỷ niệm cung hiến Nhà thờ An Thái Trung.

- Giỗ Cha Sylvester Nguyễn Văn Phương (+2020).

Ngày 08: Thứ Bảy. Gl 3,22-29; Lc 11,27-28.

 

Ngày 09: CHÚA NHẬT XXVIII THƯỜNG NIÊN. Tv Tuần IV. 2V 5,14-17; 2Tm 2,8-13; Lc 17,11-19. (Không cử hành lễ thánh Điônysiô, giám mục, và các bạn, tử đạo. Thánh Gioan Lêônarđô, linh mục).

- Giỗ quý Cha: Phêrô Đặng Tri Cậy (+2005);

Antôn Nguyễn Văn Trọng (+2019).

- Phiên Chầu Lượt Giáo phận: Giáo xứ Cao Lãnh và An Đức.

Ngày 10: Thứ Hai. Gl 4,22-24.26-27.31-5,1; Lc 11,29-32.

Ngày 11: Thứ Ba. Thánh Gioan XXIII, giáo hoàng (Tr). Gl 5,1-6; Lc 11,37-41 (hay lễ về hai thánh giáo hoàng: Ed 34,11-16; Ga 21,15-17).

- Bổn mạng Trung tâm Mục vụ Giáo phận.

- Bổn mạng Chủng viện dự bị Thánh Gioan XXIII.

Ngày 12: Thứ Tư. Gl 5,18-25; Lc 11,42-46.

Ngày 13: Thứ Năm. Ep 1,1-10; Lc 11,47-54.

Ngày 14: Thứ Sáu.Thánh Callistô I, giáo hoàng, tử đạo (Đ). Ep 1,11-14; Lc 12,1-7.

Ngày 15: Thứ Bảy. Thánh Nữ Têrêsa Avila, trinh nữ, Ts.HT. Lễ nhớ. Ep 1,15-23; Lc 12,8-12.

 

Ngày 16: CHÚA NHẬT XXIX THƯỜNG NIÊN. Tv Tuần I. Xh 17,8-13; 2Tm 3,14-4,2; Lc 18,1-8. (Không cử hành lễ thánh Hedviges, nữ tu. Thánh Margarita Alacoque, trinh nữ).

- Phiên Chầu Lượt Giáo phận: Giáo xứ Mỹ Trung và Thới Sơn.

Ngày 17: Thứ Hai. Thánh Ignatiô Antiôchia, giám mục, tử đạo. Lễ nhớ. Ep 2,1-10; Lc 12,13-21.

- Bổn mạng Cha Inhaxiô Võ Viết Chuyên.

Ngày 18: Thứ Ba. THÁNH LUCA, TÁC GIẢ SÁCH TIN MỪNG. Lễ kính. 2Tm 4,10-17b; Lc 10,1-9.

- Giỗ Cha Bênađô Nguyễn Văn Đệ (+2004).

- Bổn mạng Cha Luca Nguyễn Tiến Đức.

Ngày 19: Thứ Tư. Thánh Gioan Brêbeuf, linh mục, thánh Isaac Jôgues, linh mục và các bạn, tử đạo (Đ). Thánh Phaolô Thánh Giá, linh mục (Tr). Ep 3,2-12; Lc 12,39-48.

Ngày 20: Thứ Năm. Ep 3,14-21; Lc 12,49-53.

Ngày 21: Thứ Sáu. Ep 4,1-6; Lc 12,54-59.

Ngày 22: Thứ Bảy. Thánh Gioan Phaolô II, giáo hoàng (Tr). Ep 4,7-16; Lc 13,1-9 (hay lễ về hai thánh giáo hoàng: Is 52,7-10; Ga 21,15-17).

 

Ngày 23: CHÚA NHẬT XXX THƯỜNG NIÊN. Tv Tuần II. Hc 35,15b-17.20-22a [Hl 35,12-14.16-18]; 2Tm 4,6-8.16-18; Lc 18,9-14. Chúa Nhật Truyền Giáo (Tr). Được cử hành thánh lễ cầu cho việc rao giảng Tin Mừng cho các dân tộc. (Không cử hành lễ thánh Gioan Capestranô, lm).

 - Phiên Chầu Lượt Giáo phận: Dòng Thánh Phaolô tỉnh dòng Mỹ Tho và giáo xứ Thuộc Nhiêu.

Ngày 24: Thứ Hai. Thánh Antôn Maria Claret, giám mục (Tr). Ep 4,32-5,8; Lc 13,10-17.

Ngày 25: Thứ Ba. Ep 5,21-33; Lc 13,18-21.

- Kỷ niệm cung hiến Nhà thờ Chợ Bưng (2014)

- Giỗ Cha Martino Phạm Hữu Lễ (+2020)

Ngày 26: Thứ Tư. Ep 6,1-9; Lc 13,22-30.

Ngày 27: Thứ Năm. Ep 6,10-20; Lc 13,31-35.

Ngày 28: Thứ Sáu. THÁNH SIMON VÀ THÁNH GIUĐA, TÔNG ĐỒ. Lễ kính. Ep 2,19-22; Lc 6,12-19.

- Kỷ niệm thụ phong linh mục quý Cha Khóa 2: FX. Trương Quý Vinh, Inhaxiô Võ Viết Chuyên, Tôma Bùi Công Dân, Đôminicô Nguyễn Trọng Dũng, Gabriel Nguyễn Hữu Kỳ, Nicôla Nguyễn Tấn Hoàng, Phaolô Nguyễn Thành Sang (1998).

Ngày 29: Thứ Bảy. Pl 1,18b-26; Lc 14,1.7-11.

- Giỗ Cha Đaminh Đinh Duy Khiêm (+2007).

 

Ngày 30: CHÚA NHẬT XXXI THƯỜNG NIÊN. Tv Tuần III. Kn 11,22-12,2; 2Tx 1,11-2,2; Lc 19,1-10.

- Phiên Chầu Lượt Giáo phận: Giáo xứ Mộc Hóa và Cái Thia.

Ngày 31: Thứ Hai. Pl 2,1-4; Lc 14,12-14.

- Giỗ Cha Phêrô Hà Văn Quận (+2019)

 

Vp. Truyền Thông

Gp. Mỹ Tho