28/09/2016
1063
Lịch phụng vụ Giáo phận Mỹ Tho tháng 10.2016

 

 

Ý cầu nguyện:

Ý chung: Cầu cho các ký giả: Xin cho các ký giả, khi tác nghiệp, biết luôn tôn trọng sự thật và có một ý thức đạo đức thật sự.

Ý truyền giáo: Cầu cho ngày thế giới truyền giáo: Xin cho ngày thế giới truyền giáo canh tân trong tất cả các cộng đoàn Kitô hữu niềm vui và trách nhiệm loan báo Tin Mừng.

 

Ngày 01: Thứ Bảy đầu tháng. Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu, trinh nữ, tiến sĩ Hội Thánh. Bổn mạng các xứ truyền giáo. Lễ kính. Is 66,10-14c (hay Rm 8,14-17); Mt 18,1-5.

- Mừng ngân khánh linh mục quý Cha: Tổng Đại Diện Phaolô Trần Kỳ Minh, Gioan Baotixita Nguyễn Văn Sáng (1991).

 

Ngày 02: CHÚA NHẬT XXVII THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần III. Kb 1,2-3;2,2-4; 2Tm 1,6-8.13-14; Lc 17,5-10. Được kính trọng thể lễ Đức Mẹ Mân Côi. Cv 1,12-14; Gl 4,4-7; Lc 1,26-38. (Không cử hành lễ Các thiên thần hộ thủ).

-  Mừng sinh nhật Đức Cha Phêrô (1952)

Ngày 03: Thứ Hai. Gl 1,6-12; Lc 10,25-37.

-  Kỷ niệm thụ phong linh mục cha Phêrô Nguyễn Thành Danh (2013)

Ngày 04: Thứ Ba. Thánh Phanxicô Assisi. Lễ nhớ. Gl 1,13-24; Lc 1,38-42.

-  Bổn mạng quý Cha: Phanxicô Assisi Trần Thanh Hùng, Phanxicô Assisi Nguyễn  Minh Hoàng.

Ngày 05: Thứ Tư. Gl 2,1-2.7-14; Lc 11,1-4.

Ngày 06: Thứ Năm đầu tháng. Thánh Brunô, linh mục. Gl 3,1-5; Lc 11,5-13.

Ngày 07: Thứ Sáu đầu tháng. Đức Mẹ Mân Côi. Lễ nhớ. Cv 1,12-14 (hay Gl 4,4-7); Lc 1,26-38.

-   Ngày hành hương Năm thánh Lòng Thương Xót của Ban Truyền Giáo và Hội Lêgio Mariae tại TTMV Giáo phận.

Ngày 08: Thứ Bảy. Gl 3,22-29; Lc 11,27-28.

 

Ngày 09: CHÚA NHẬT XXVIII THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần IV. 2V 5,14-17; 2Tm 2,8-13; Lc 17,11-19. (Không cử hành lễ Thánh Điônysiô, giám mục và các bạn, tử đạo. Thánh Gioan Lêônarđô, linh mục).

-  Giỗ Cha Phêrô Đặng Tri Cậy (+2005)

Ngày 10: Thứ Hai. Gl 4,22-24.26-27.31-5,1; Lc 11,29-32.

Ngày 11: Thứ Ba. Gl 5,1-6; Lc 11,37-41.

Ngày 12: Thứ Tư. Gl 5,18-25; Lc 11,42-46.

Ngày 13: Thứ Năm. Ep 1,1-10; Lc 11,47-54.

Ngày 14: Thứ Sáu. Thánh Callistô I, giáo hoàng, tử đạo. Ep 1,11-14; Lc 12,1-7.

Ngày 15: Thứ Bảy. Thánh Têrêsa Giêsu, trinh nữ, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ. Ep 1,15-23; Lc 12,8-12.

 

Ngày 16: CHÚA NHẬT XXIX THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần I. Xh 17,8-13; 2Tm 3,14-4,2; Lc 18,1-8. (Không cử hành lễ Thánh Hedviges, nữ tu. Thánh Margarita Alacoque, trinh nữ).

Ngày 17: Thứ Hai. Thánh Ignatiô Antiôchia, giám mục, tử đạo. Lễ nhớ. Ep 2,1-10; Lc 12,13-21.

-  Bổn mạng Cha Inhaxiô Võ Viết Chuyên.

Ngày 18: Thứ Ba. Thánh Luca, Tác giả sách Tin Mừng. Lễ kính. 2Tm 4,10-17b; Lc 10,1-9.

-  Giỗ cha Bênađô Nguyễn Văn Đệ (+2004).

-   Bổn mạng Cha Luca Nguyễn Hữu Khanh,CSSR.

Ngày 19: Thứ Tư. Thánh Gioan Brêbeuf, Lm.; thánh Isaac Jôgues, Lm., và các bạn, tử đạo (Đ) và Thánh  Phaolô Thánh Giá, Lm (Tr). Ep 3,2-12; Lc 12,39-48.

Ngày 20: Thứ Năm. Ep 3,14-21; Lc 12,49-53.

Ngày 21: Thứ Sáu. Ep 4,1-6; Lc 12,54-59.

Ngày 22: Thứ Bảy. Thánh Gioan Phaolô II, giáo hoàng (Tr). Ep 4,7-16; Lc 13,1-9.

 

Ngày 23: CHÚA NHẬT XXX THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần II. Hc 35,15b-17.20-22a [Hl 35,12-14.16-18]; 2Tm 4,6-8.16-18; Lc 18,9-14. Chúa nhật truyền giáo. Được cử hành thánh lễ cầu cho việc rao giảng Tin Mừng cho các dân tộc. (Không cử hành lễ Thánh Gioan Capestrnô, linh mục).

Ngày 24: Thứ Hai. Thánh Antôn Maria Claret, giám mục. Ep 4,32-5,8; Lc 13,10-17.

Ngày 25: Thứ Ba. Ep 5,21-33; Lc 13,18-21.

Ngày 26: Thứ. Ep 6,1-9; Lc 13,22-30.

Ngày 27: Thứ Năm. Ep 6,10-20; Lc 13,31-35.

Ngày 28: Thứ Sáu. Thánh Simon và thánh Giuđa, tông đồ. Lễ kính. Ep 2,19-22; Lc 6,12-19.

- Thụ phong linh mục quý cha khóa 2: Phanxicô Xaviê Trương Quý Vinh, Inhaxiô Võ Viết Chuyên, Tôma Bùi Công Dân, Đôminicô Nguyễn Trọng Dũng, Gabriel Nguyễn Hữu Kỳ, Nicôla Nguyễn Tấn  Hoàng, Phaolô Nguyễn Thành Sang. (1998)

Ngày 29: Thứ Bảy. Pl 1,18b-26; Lc 14,1.7-11.

-  Giỗ Cha Đaminh Đinh Duy Khiêm (+2007)

 

Ngày 30: CHÚA NHẬT XXXI TN. Thánh vịnh tuần III. Kn 11,22-12,2; 2Tx 1,11-2,2; Lc 19,1-10.

Ngày 31: Thứ Hai. Pl 2,1-4; Lc 14,12-14.

Têrêsa Mai An

Gp. Mỹ Tho