27/05/2021
1875
Lịch phụng vụ Giáo phận Mỹ Tho Tháng 06.2021

LỊCH PHỤNG VỤ GIÁO PHẬN MỸ THO

THÁNG 06.2021

 

Ý cầu nguyện: Cầu cho vẻ đẹp của hôn nhân. Xin cho các bạn trẻ biết chuẩn bị hôn nhân với sự giúp đỡ của một cộng đoàn Kitô hữu, và mong họ lớn lên trong tình yêu cùng với lòng quảng đại, chung thuỷ và kiên trì.
 

THÁNG KÍNH THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU

Kính nhớ Thánh Tâm Chúa Giêsu là kính nhớ Tình Thương của Thiên Chúa. Tình Thương Cứu Độ của Thiên Chúa được tỏ bày ra nơi con người Đức Giêsu và nhất là trong cái chết trên thập giá vì tội lỗi loài người. Thánh Tâm đã bị đâm thâu là hình ảnh rõ rệt nhất, là tiếng nói mạnh nhất về Tình Thương của Thiên Chúa đối với chúng ta là một bằng chứng không thể chối cãi được của Tình Thương lạ lùng ấy.

 

Ngày 01: Thứ Ba. Thánh Justinô, tử đạo. Lễ nhớ. Tv Tuần I. Tb 2,9-14; Mc 12,13-17.

Ngày 02: Thứ Tư. Thánh Marcellinô và thánh Phêrô, tử đạo (Đ). Tb 3,1-11a.16-17a; Mc 12,18-27.

- Bổn mạng Cha Marcellinô Trần Văn Tốt.

- Lễ giỗ Cha Đôminicô Nguyễn Công Diện (+2016)

Ngày 03: Thứ Năm đầu tháng. Thánh Carôlô Lwanga và các bạn, tử đạo. Lễ nhớ. Tb 6,10-11; 7,1.9-17; 8,4-8; Mc 12,28b-34.

Ngày 04: Thứ Sáu đầu tháng. Tb 11,5-17; Mc 12,35-37.

Ngày 05: Thứ Bảy đầu tháng. Thánh Bônifatiô, giám mục, tử đạo. Lễ nhớ. Tb 12,1.5-15.20; Mc 12,38-44.

 

Ngày 06: CHÚA NHẬT X THƯỜNG NIÊN. MÌNH VÀ MÁU THÁNH CHÚA KITÔ. Lễ trọng. Lễ cầu cho giáo dân (Lễ họ). Xh 24,3-8; Dt 9,11-15; Mc 14,12-16.22-26. (Không cử hành lễ thánh Norbertô, giám mục).

Ngày 07: Thứ Hai. Tv Tuần II. 2Cr 1,1-7; Mt 5,1-12.

Ngày 08: Thứ Ba. 2Cr 1,18-22; Mt 5,13-16.

Ngày 09: Thứ Tư. Thánh Ephrem, phó tế, Ts.HT (Tr). 2Cr 3,4-11; Mt 5,17-19.

Ngày 10: Thứ Năm. 2Cr 3,15-4,1.3-6; Mt 5,20-26.

- Kỷ niệm cung hiến Nhà thờ Mộc Hóa.

Ngày 11: Thứ Sáu. THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU. Lễ trọng. Ngày thế giới xin ơn thánh hóa các linh mục. Hs 11,1.3-4.5c.8ac-9; Ep  3,8-12.14-19; Ga 19,31-37. (Không cử hành lễ Thánh Barnaba, tông đồ).

Ngày 12: Thứ Bảy. Trái Tim Vô Nhiễm Đức Mẹ. Lễ nhớ. Is 61,9-11; Lc 2,41-51.

 

Ngày 13: CHÚA NHẬT XI THƯỜNG NIÊN. Tv Tuần III. Ed 17,22-24; 2Cr 5,6-10; Mc 4,26-34. (Không cử hành lễ Thánh Antôn Pađôva, Lm, Ts.HT).

- Bổn mạng quý Cha: Antôn Vũ Sĩ Hoằng, Antôn Nguyễn Văn Đức, Antôn Nguyễn Ánh Quang, Antôn Nguyễn Văn Tiếng, Antôn Nguyễn Võ Triều Duy, Antôn Nguyễn Ngô Tri, Antôn Nguyễn Xuân Hà, Antôn Phạm Trần Huy Hoàng, Antôn Nguyễn Hoàng Sang, Antôn Trương Chí Tâm, Antôn Phan Văn Đại, Antôn Nguyễn Phước Triệu.

- Kỷ niệm cung hiến Nhà thờ Thánh Antôn.

Ngày 14: Thứ Hai. 2Cr 6,1-10; Mt 5,38-42.

Ngày 15: Thứ Ba. 2Cr 8,1-9; Mt 5,43-48.

Ngày 16: Thứ Tư. 2Cr 9,6-11; Mt 6,1-6.16-18.

Ngày 17: Thứ Năm. 2Cr 11,1-11; Mt 6,7-15.

Ngày 18: Thứ Sáu. 2Cr 11,18-21b-30; Mt 6,19-23.

Ngày 19:  Thứ Bảy. Thánh Rômualđô, viện phụ (Tr). 2Cr 12,1-10; Mt 6,24-34.

 

Ngày 20: CHÚA NHẬT XII THƯỜNG NIÊN. Tv Tuần IV. G 38,1.8-11; 2Cr 5,14-17; Mc 4,35-41.

Ngày 21: Thứ Hai. Thánh Luy Gônzaga, tu sĩ. Lễ nhớ. St 12,1-9; Mt 7,1-5.

- Bổn mạng quý Cha: Luy Nguyễn Trí Hướng, Luy Huỳnh Thanh Tân.

Ngày 22: Thứ Ba. Thánh Paulinô, giám mục Nôla (Tr). Thánh Gioan Fisher, giám mục, tử đạo, và thánh Tôma More, tử đạo (Đ). St 13,2.5-18; Mt 7,6.12-14.

Ngày 23: Thứ Tư. St 15,1-12.17-18; Mt 7,15-20.

Chiều: LỄ VỌNG SINH NHẬT THÁNH GIOAN TẨY GIẢ (Tr). Gr 1,4-10; 1Pr 1,8-12; Lc 1,5-17.

Ngày 24: Thứ Năm. SINH NHẬT THÁNH GIOAN TẨY GIẢ. Lễ trọng. Is 49,1-6; Cv 13,22-26; Lc 1,57-66.80.

- Bổn mạng quý Cha: GB. Đặng Văn Hứa, GB. Nguyễn Văn Sáng, GB. Nguyễn Văn Học, GB. Nguyễn Tấn Sang, GB. Nguyễn Nhựt Cương, GB. Nguyễn Trung Hiếu, GB. Cao Duy Thiện.

Ngày 25: Thứ Sáu. St 17,1.9-10.15-22; Mt 8,1-4.

Ngày 26: Thứ Bảy. St 18,1-15; Mt 8,5-17.

 

Ngày 27: CHÚA NHẬT XIII THƯỜNG NIÊN. Tv Tuần I. Kn 1,13-15; 2,23-24; 2Cr 8,7.9.13-15; Mc 5,21-43 (hay Mc 5,21-24.35b-43. (Không cử hành lễ Thánh Cyrillô Alexandria, Ts.HT).

- Kỷ niệm thụ phong linh mục quý Cha Khóa 1: Giacôbê Hà Văn Xung, Phaolô Đặng Tiến Dũng, Lêô Trần Văn Thanh, Stêphanô Ngô Văn Tú, Phaolô Phạm Minh Thanh (1992).

- Kỷ niệm thụ phong giám mục của ĐGH Phanxicô (1992).

Ngày 28: Thứ Hai. Thánh Irênê, Gm., tử đạo. Lễ nhớ. St 18,16-33; Mt 8,18-22.

Chiều: LỄ VỌNG THÁNH PHÊRÔ VÀ THÁNH PHAOLÔ, TÔNG ĐỒ (Đ). Cv 3,1-10; Gl 1,11-20; Ga 21,15-19.

Ngày 29: Thứ Ba. THÁNH PHÊRÔ VÀ THÁNH PHAOLÔ, TÔNG ĐỒ. Lễ trọng. Lễ cầu cho giáo dân (Lễ họ). Cv 12,1-11; 2Tm 4,6-8.17-18; Mt 16,13-19.

- Kỷ niệm thụ phong linh mục quý Cha Khóa 4: Antôn Nguyễn Võ Triều Duy, Giacôbê Nguyễn Duy Hiếu, Phaolô Nguyễn Thành Mến, Giuse Tô Minh Phương, Phaolô Phạm Đăng Thiện, Giuse Nguyễn Tuấn Hải, Antôn Nguyễn Ngô Tri, Phêrô Trần Anh Tráng, Phaolô Nguyễn Văn Tuấn, Phêrô Nguyễn Văn Khôi, Phêrô Nguyễn Văn Trí (2002); và quý cha Khóa 14: Phêrô Trần Anh Duy, Phêrô Nguyễn Hải Đăng, Phêrô Trương Ngọc Đức, Gioan Cao Duy Thiện, Antôn Nguyễn Phước Triệu (2019).

- Thánh Phaolô:

Bổn mạng Cha TĐD Trần Kỳ Minh và quý Cha: Đặng Tiến Dũng, Phạm Minh Thanh, Nguyễn Thành Sang, Phạm Đăng Thiện, Nguyễn Thành Mến, Nguyễn Văn Tuấn, Trần Chí Thanh, Cao Xuân Đắc, Hồ Minh Tuấn, Nguyễn Khả Tú, Phạm Thế Hạnh, Trần Duy Tân, Nguyễn Văn Xuyên, Lê Ngọc Toàn, Ngô Trung Hiếu, Nguyễn Ngọc Hiệu, Lê Hoàng Nguyễn, Trần Thanh Điền (CSsR).

- Thánh Phêrô:

Bổn mạng ĐỨC CHA PHÊRÔ, Đức ông Phêrô Trần Văn Hòa; và quý Cha: Hồ Bản Chánh, Võ Vinh Phước, Nguyễn Kim Long, Đặng Ngọc Hiền, Nguyễn Phước Tường, Nguyễn Văn Bé, Lâm Tấn Phát, Võ Hiệp Sĩ, Diệp Nhật Thanh Phương, Nguyễn Xuân Diễm, Phạm Bá Đương, Lê Tấn Bảo, Đặng Văn Đâu, Nguyễn Văn Khôi, Trần Anh Tráng, Nguyễn Văn Trí, Đinh Sơn Hùng, Nguyễn Ngọc Long, Ký Ngọc Tuấn, Tạ Ngọc Hải Sơn, Đặng Xuân Hạnh, Mai Văn Thượng, Trần Trung Chỉnh, Nguyễn Thái Ngọc, Trần Trọng Khương, Phạm Quang Thảo, Dương Trọng Thiện, Nguyễn Thanh Hùng, Trương Hòa Nghĩa, Bùi Sĩ Thanh, Nguyễn Văn Tiển, Võ Minh Thiện, Lê Hồng Đức, Nguyễn Hải Đăng, Trương Ngọc Đức, Nguyễn Thanh Xuân.

 

Ngày 30: Thứ Tư. Các thánh tử đạo tiên khởi của giáo đoàn Rôma (Đ). St 21,5.8-20; Mt 8,28-34.

- Kỷ niệm thụ phong linh mục quý Cha Khóa 3: Giuse Nguyễn Văn Nhạn, Phêrô Võ Hiệp Sĩ, Phêrô Diệp Nhật Thanh Phương, Đôminicô Phạm Minh Tiến, Đôminicô Lê Minh Cảnh, Phêrô Lê Tấn Bảo, Tôma-Thiện Trần Quốc Hưng, Antôn Nguyễn Ánh Quang (1999).

Têrêsa Mai An

BTT Gp. Mỹ Tho