27/05/2020
876
Lịch phụng vụ Giáo phận Mỹ Tho Tháng 06.2020

 

 

LỊCH PHỤNG VỤ GIÁO PHẬN MỸ THO

THÁNG 06.2020

 
 

Ý cầu nguyện: Cầu xin Thánh Tâm mở lối. Xin cho tất cả những ai đang gặp đau khổ, đều tìm được con đường sống, khi chạy đến cùng Thánh Tâm Chúa Giêsu.

 

Ngày 01: Thứ Hai. Tuần IX Thường Niên. Tv Tuần I. Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Hội Thánh. Lễ nhớ. 2Pr 1,2-7; Mc 12,1-12 (hay lễ về Đức Mẹ: St 3,9-15.20 [hay Cv 1,12-14]; Ga 19,25-27). (Không cử hành lễ Thánh Justinô, tử  đạo.).

Ngày 02: Thứ Ba. Thánh Marcellinô và thánh Phêrô, tử đạo (Đ). 2Pr 3,12-15a.17-18; Mc 12,13-17.

- Bổn mạng Cha Marcellinô Trần Văn Tốt.

- Lễ giỗ Cha Đôminicô Nguyễn Công Diện (+2016)

Ngày 03: Thứ Tư. Thánh Carôlô Lwanga và các bạn, tử đạo. Lễ nhớ. 2Tm 1,1-3.6-12; Mc 12,18-27.

Ngày 04: Thứ Năm đầu tháng. 2Tm 2,8-15; Mc 12,28b-34.

Ngày 05: Thứ Sáu đầu tháng. Thánh Bônifatiô, giám mục, tử đạo. Lễ nhớ. 2Tm 3,10-17; Mc 12,35-37.

- Gia Đình Phạt Tạ Thánh Tâm Chúa Giêsu hành hương kính các Thánh tử đạo và kính lòng thương xót Chúa.

Ngày 06: Thứ Bảy đầu tháng. Thánh Norbertô, giám mục (Tr). 2Tm 4,1-8; Mc 12,38-44.

Ngày 07: CHÚA NHẬT X THƯỜNG NIÊN. CHÚA BA NGÔI. Lễ trọng. Lễ cầu cho giáo dân (Lễ họ). Xh 34,4b-6.8-9; 2Cr 13,11-13; Ga 3,16-18.

 

Ngày 08: Thứ Hai. Tv Tuần II. 1V 17,1-6; Mt 5,1-12.

Ngày 09: Thứ Ba. Thánh Ephrem, phó tế, Ts.HT (Tr). 1V 17,7-16; Mt 5,13-16.

Ngày 10: Thứ Tư. 1V 18,20-39; Mt 5,17-19.

- Kỷ niệm cung hiến Nhà thờ Mộc Hóa.

Ngày 11: Thứ Năm. Thánh Barnaba, tông đồ. Lễ nhớ. Cv 11,21b-26; 13,1-3; Mt 10,6-13 (hay bài đọc Mùa Thường Niên: Mt 5,20-26).

Ngày 12: Thứ Sáu. 1 V 19,9a.11-16; Mt 5,27-32.

Ngày 13: Thứ Bảy. Thánh Antôn Pađôva, Lm, Ts.HT. Lễ nhớ. 1 V 19,19-21; Mt 5,33-37.

- Bổn mạng quý Cha: Antôn Vũ Sĩ Hoằng, Antôn Nguyễn Văn Đức, Antôn Nguyễn Ánh Quang, Antôn Nguyễn Văn Tiếng, Antôn Nguyễn Võ Triều Duy, Antôn Nguyễn Ngô Tri, Antôn Nguyễn Xuân Hà, Antôn Phạm Trần Huy Hoàng, Antôn Nguyễn Hoàng Sang, Antôn Trương Chí Tâm, Antôn Phan Văn Đại, Antôn Nguyễn Phước Triệu.

- Kỷ niệm cung hiến Nhà thờ Thánh Antôn.

 

Ngày 14: CHÚA NHẬT XI TN. MÌNH VÀ MÁU THÁNH CHÚA KITÔ. Lễ trọng. Lễ cầu cho giáo dân (Lễ họ). Đnl 8,2-3.14b-16a; 1Cr 10,16-17; Ga 6,51-58.

Ngày 15: Thứ Hai. Tv Tuần III. 1V 21,1-16; Mt 5,38-42.

Ngày 16: Thứ Ba. 1V 21,17-29; Mt 5,43-48.

Ngày 17: Thứ Tư. 2 V 2,1.4.6-14; Mt 6,1-6.16-18.

Ngày 18: Thứ Năm. Hc 48,1-14; Mt 6,7-15.

Ngày 19: Thứ Sáu. THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU. Lễ trọng. Ngày thế giới xin ơn thánh hóa các linh mục. Đnl 7,6-11; 1Ga 4,7-16; Mt 11,25-30. (Không cử hành lễ Thánh Rômualđô, viện phụ).

Ngày 20: Thứ Bảy. Trái Tim Vô Nhiễm Đức Mẹ. Lễ nhớ. Is 61,9-11; Lc 2,41-51.

 

Ngày 21: CHÚA NHẬT XII TN. Tv Tuần IV. Gr 20,10-13; Rm 5,12-15; Mt 10,26-33. (Không cử hành lễ Thánh Luy Gônzaga, tu sĩ).

- Bổn mạng quý Cha: Luy Nguyễn Trí Hướng, Luy Huỳnh Thanh Tân.

Ngày 22: Thứ Hai. Thánh Paulinô, giám mục Nôla (Tr). Thánh Gioan Fisher, giám mục, tử đạo, và thánh Tôma More, tử đạo (Đ). 2V 17,5-8.13-15a.18; Mt 7,1-5.

Ngày 23: Thứ Ba. 2V 19,9b-11.14-21.31-35a.36; Mt 7,6.12-14.

Chiều: LỄ VỌNG SINH NHẬT THÁNH GIOAN TẨY GIẢ (Tr). Gr 1,4-10; 1Pr 1,8-12; Lc 1,5-17.

Ngày 24: Thứ Tư. SINH NHẬT THÁNH GIOAN TẨY GIẢ. Lễ trọng. Is 49,1-6; Cv 13,22-26; Lc 1,57-66.80.

- Bổn mạng quý Cha: GB. Nguyễn Thư Thành, GB. Đặng Văn Hứa, GB. Nguyễn Văn Sáng,  GB. Nguyễn Văn Học, GB. Nguyễn Tấn Sang, GB. Nguyễn Nhựt Cương, GB. Nguyễn Trung Hiếu, GB. Cao Duy Thiện.

Ngày 25: Thứ Năm. 2V 24,8-17; Mt 7,21-29.

Ngày 26: Thứ Sáu. 2V 25,1-12; Mt 8,1-4.

Ngày 27: Thứ Bảy. Thánh Cyrillô Alexandria, Ts.HT (Tr). Ac 2,2.10-14.18-19; Mt 8,5-17.

- Kỷ niệm thụ phong linh mục quý Cha Khóa 1: Giacôbê Hà Văn Xung, Phaolô Đặng Tiến Dũng, Lêô Trần Văn Thanh, Stêphanô Ngô Văn Tú, Phaolô Phạm Minh Thanh (1992).

- Kỷ niệm TPGM ĐGH Phanxicô (1992).

 

Ngày 28: CHÚA NHẬT XIII THƯỜNG NIÊN. Tv Tuần I. 2V 4,8-11.14-16a; Rm 6,3-4.8-11; Mt 10,37-42. (Không cử hành lễ Thánh Irênê, Gm., tử đạo).

Chiều: LỄ VỌNG THÁNH PHÊRÔ VÀ THÁNH PHAOLÔ, TÔNG ĐỒ (Đ). Cv 3,1-10; Gl 1,11-20; Ga 21,15-19.

Ngày 29: Thứ Hai. THÁNH PHÊRÔ VÀ THÁNH PHAOLÔ, TÔNG ĐỒ. Lễ trọng. Lễ cầu cho giáo dân (Lễ họ). Cv 12,1-11; 2Tm 4,6-8.17-18; Mt 16,13-19.

- Kỷ niệm thụ phong linh mục Cha Tôma Phạm Ngọc Dương (1968); quý Cha Khóa 4: Antôn Nguyễn Võ Triều Duy, Giacôbê Nguyễn Duy Hiếu, Phaolô Nguyễn Thành Mến, Giuse Tô Minh Phương, Phaolô Phạm Đăng Thiện, Giuse Nguyễn Tuấn Hải, Antôn Nguyễn Ngô Tri, Phêrô Trần Anh Tráng, Phaolô Nguyễn Văn Tuấn, Phêrô Nguyễn Văn Khôi, Phêrô Nguyễn Văn Trí (2002); và quý cha Khóa 14: Phêrô Trần Anh Duy, Phêrô Nguyễn Hải Đăng, Phêrô Trương Ngọc Đức, Gioan Cao Duy Thiện, Antôn Nguyễn Phước Triệu (2019).

- Thánh Phaolô:

Bổn mạng Cha TĐD Trần Kỳ Minh và quý Cha: Đặng Tiến Dũng, Phạm Minh Thanh, Nguyễn Thành Sang, Phạm Đăng Thiện, Nguyễn Thành Mến, Nguyễn Văn Tuấn, Trần Chí Thanh, Cao Xuân Đắc, Hồ Minh Tuấn, Nguyễn Khả Tú, Phạm Thế Hạnh, Trần Duy Tân, Nguyễn Văn Xuyên, Lê Ngọc Toàn, Ngô Trung Hiếu, Nguyễn Ngọc Hiệu, Lê Hoàng Nguyễn, Trần Thanh Điền (CSsR).

- Thánh Phêrô:

Bổn mạng ĐỨC CHA PHÊRÔ, Đức ông Hòa; quý Cha: Hồ Bản Chánh, Võ Vinh Phước, Nguyễn Kim Long, Đặng Ngọc Hiền, Nguyễn Phước Tường, Nguyễn Văn Bé, Lâm Tấn Phát, Hà Văn Quận, Võ Hiệp Sĩ, Diệp Nhật Thanh Phương, Nguyễn Xuân Diễm, Phạm Bá Đương, Lê Tấn Bảo, Đặng Văn Đâu, Nguyễn Văn Khôi, Trần Anh Tráng, Nguyễn Văn Trí, Đinh Sơn Hùng, Nguyễn Ngọc Long, Ký Ngọc Tuấn, Tạ Ngọc Hải Sơn, Đặng Xuân Hạnh, Mai Văn Thượng, Trần Trung Chỉnh, Nguyễn Thái Ngọc, Trần Trọng Khương, Phạm Quang Thảo, Dương Trọng Thiện, Nguyễn Thanh Hùng, Trương Hòa Nghĩa, Bùi Sĩ Thanh, Nguyễn Văn Tiển, Võ Minh Thiện, Lê Hồng Đức, Nguyễn Hải Đăng, Phêrô Trương Ngọc Đức.

   Ngày 30: Thứ Ba. Các thánh tử đạo tiên khởi của giáo đoàn Rôma. Am 3,1-8; 4,11-12; Mt 8,23-27.

- Kỷ niệm thụ phong linh mục quý Cha Khóa 3: Giuse Nguyễn Văn Nhạn, Phêrô Võ Hiệp Sĩ, Phêrô Diệp Nhật Thanh Phương, Đôminicô Phạm Minh Tiến, Đôminicô Lê Minh Cảnh, Phêrô Lê Tấn Bảo, Tôma-Thiện Trần Quốc Hưng, Antôn Nguyễn Ánh Quang (1999).

Têrêsa Mai An

Gp. Mỹ Tho