01/06/2019
1101
Lịch phụng vụ Giáo phận Mỹ Tho Tháng 06.2019


 

LỊCH PHỤNG VỤ GIÁO PHẬN MỸ THO

THÁNG 06.2019

 

Ý cầu nguyện: Cầu cho các linh mục. Xin cho các linh mục nhờ đời sống tiết độ và khiêm tốn mà liên kết chặt chẽ với những người nghèo khổ nhất.

 

Ngày 01: Thứ Bảy đầu tháng. Thánh Justinô, tử đạo. Lễ nhớ. Cv 18,23-28; Ga 16,23b-28.

Chiều: LỄ VỌNG CHÚA THĂNG THIÊN (Tr).

 

Ngày 02: CHÚA NHẬT VII PHỤC SINH. CHÚA THĂNG THIÊN. Lễ trọng. Lễ cầu cho giáo dân (Lễ họ). Cv 1,1-11; Dt 9,24-28; 10,19-23 (hay Ep 1,17-23); Lc 24,46-53. (Không cử hành lễ Thánh Marcellinô và thánh Phêrô, tử đạo).

- Bổn mạng Cha Marcellinô Trần Văn Tốt.

- Lễ giỗ Cha Đôminicô Nguyễn Công Diện (+2016)

Ngày 03: Thứ Hai. Tv Tuần III. Thánh Carôlô Lwanga và các bạn, tử đạo. Lễ nhớ. Cv 19,1-8; Ga 16,29-33.

Ngày 04: Thứ Ba. Cv 20,17-27; Ga 17,1-11a.

Ngày 05: Thứ Tư. Thánh Bônifatiô, giám mục, tử đạo. Lễ nhớ. Cv 20,28-38; Ga 17,11b-19.

Ngày 06: Thứ Năm đầu tháng. Thánh Norbertô, giám mục (Tr). Cv 22,30; 23,6-11; Ga 17,20-26.

Ngày 07: Thứ Sáu đầu tháng. Cv 25,13b-21; Ga 21,15-19.

- Hạt Cù Lao Tây hành hương kính các Thánh tử đạo và kính lòng thương xót Chúa.

 

Ngày 08: Thứ Bảy. Cv 28,16-20.30-31; Ga 21,20-25.

Chiều: LỄ VỌNG CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG (Đ). St 11,1-9 (hay Xh 19,3-8a.16-20b hay Ed 37,1-14 hay Ge 3,1-5); Rm 8,22-27; Ga 7,37-39.

 

Ngày 09: CHÚA NHẬT CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG. Lễ trọng. Lễ cầu cho giáo dân (Lễ họ). Cv 2,1-11; 1Cr 12,3b-7.12-13 (hay Rm 8,8-17); Ga 20,19-23 (hay Ga 14,15-16.23b-26). Đọc hay hát ca tiếp liên. (Không cử hành lễ Thánh Ephrem, phó tế, Ts.HT).

Ngày 10: Thứ Hai. Tuần X Thường Niên. Tv Tuần II. Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Hội Thánh. Lễ nhớ. 2Cr 1,1-7; Mt 5,1-12 (hay lễ về Đức Mẹ: St 3,9-15.20 [hay Cv 1,12-14]; Ga 19,25-27).

- Kỷ niệm cung hiến Nhà thờ Mộc Hóa.

Ngày 11: Thứ Ba. Thánh Barnaba, tông đồ. Lễ nhớ. Cv 11,21b-26; 13,1-3; Mt 10,6-13 (hay bài đọc Mùa Thường Niên: Mt 5,13-16).

Ngày 12: Thứ Tư. 2 Cr 3,4-11; Mt 5,17-19.

Ngày 13: Thứ Năm. Thánh Antôn Pađôva, Lm, Ts.HT. Lễ nhớ. 2 Cr 3,15-4,1.3-6; Mt 5,20-26.

- BM Quý Cha: Antôn Vũ Sĩ Hoằng, Antôn Nguyễn Văn Trọng, Antôn Nguyễn Văn Đức, Antôn Nguyễn Ánh Quang, Antôn Nguyễn Văn Tiếng, Antôn Nguyễn Võ Triều Duy, Antôn Nguyễn Ngô Tri, Antôn Nguyễn Xuân Hà, Antôn Phạm Trần Huy Hoàng, Antôn Nguyễn Hoàng Sang, Antôn Trương Chí Tâm, Antôn Phan Văn Đại.

- Kỷ niệm cung hiến Nhà thờ Thánh Antôn.

Ngày 14: Thứ Sáu. 2Cr 4,7-15; Mt 5,27-32.

Ngày 15: Thứ Bảy. 2Cr 5,14-21; Mt 5,33-37.

 

Ngày 16: CHÚA NHẬT XI TN. CHÚA BA NGÔI. Lễ trọng. Lễ cầu cho giáo dân (Lễ họ). Cn 8,22-31; Rm 5,1-5; Ga 16,12-15.

Ngày 17: Thứ Hai. Tv Tuần III. 2Cr 6,1-10; Mt 5,38-42.

Ngày 18: Thứ Ba. 2Cr 8,1-9; Mt 5,43-48.

Ngày 19: Thứ Tư. Thánh Rômualđô, viện phụ (Tr). 2Cr 9,6-11; Mt 6,1-6.16-18.

Ngày 20: Thứ Năm. 2Cr 11,1-11; Mt 6,7-15.

Ngày 21: Thứ Sáu. Thánh Luy Gônzaga, tu sĩ. Lễ nhớ. 2Cr 11,18.21b-30; Mt 6,19-23.

- Bổn mạng quý Cha: Luy Nguyễn Trí Hướng, Luy Huỳnh Thanh Tân.

Ngày 22: Thứ Bảy. Thánh Paulinô, giám mục Nôla (Tr). Thánh Gioan Fisher, giám mục, tử đạo, và thánh Tôma More, tử đạo (Đ). 2Cr 12,1-10; Mt 6,24-34.

 

Ngày 23: CHÚA NHẬT XII TN. MÌNH VÀ MÁU THÁNH CHÚA KITÔ. Lễ trọng. Lễ cầu cho giáo dân (Lễ họ). St 14,18-20; 1Cr 11,23-26; Lc 9,11b-17. (Buổi chiều không cử hành lễ vọng Sinh nhật thánh Gioan Tẩy Giả).

Ngày 24: Thứ Hai. SINH NHẬT THÁNH GIOAN TẨY GIẢ. Lễ trọng. Is 49,1-6; Cv 13,22-26; Lc 1,57-66.80.

- BM quý Cha: GB. Nguyễn Thư Thành, GB. Đặng Văn Hứa, GB. Nguyễn Văn Sáng,  GB. Nguyễn Văn Học, GB. Nguyễn Tấn Sang, GB. Nguyễn Nhựt Cương, GB. Nguyễn Trung Hiếu.

Ngày 25: Thứ Ba. Tv Tuần IV. St 13,2.5-18; Mt 7,6.12-14.

Ngày 26: Thứ Tư. St 15,1-12.17-18; Mt 7,15-20.

Ngày 27: Thứ Năm. Thánh Cyrillô Alexandria, Ts.HT (Tr). St 16,1-12.15-16 (hay St 16,6b-12.15-16); Mt 7,21-29.

- TPLM quý Cha K1: Giacôbê Hà Văn Xung, Phaolô Đặng Tiến Dũng, Lêô Trần Văn Thanh, Stêphanô Ngô Văn Tú, Phaolô Phạm Minh Thanh (1992).

- Kỷ niệm TPGM ĐGH Phanxicô (1992).

Ngày 28: Thứ Sáu. THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU. Lễ trọng. Ngày thế giới xin ơn thánh hóa các linh mục. Ed 34,11-16; Rm 5,5b-11; Lc 15,3-7. (Không cử hành lễ thánh Thánh Irênê, Gm., tử đạo, và buổi chiều không cử hành lễ Vọng Thánh Phêrô và Thánh Phaolô, Tông Đồ).

Ngày 29: Thứ Bảy. THÁNH PHÊRÔ VÀ THÁNH PHAOLÔ, TÔNG ĐỒ. Lễ trọng. Lễ cầu cho giáo dân (Lễ họ). Cv 12,1-11; 2Tm 4,6-8.17-18; Mt 16,13-19. (Không cử hành lễ Trái Tim Vô Nhiễm Đức Mẹ).

- TPLM Cha Tôma Phạm Ngọc Dương (1968), và quý Cha K4: Antôn Nguyễn Võ Triều Duy, Giacôbê Nguyễn Duy Hiếu, Phaolô Nguyễn Thành Mến, Giuse Tô Minh Phương, Phaolô Phạm Đăng Thiện, Giuse Nguyễn Tuấn Hải, Antôn Nguyễn Ngô Tri, Phêrô Trần Anh Tráng, Phaolô Nguyễn Văn Tuấn, Phêrô Nguyễn Văn Khôi, Phêrô Nguyễn Văn Trí (2002).

- Thánh Phaolô:

BM Cha TĐD Kỳ Minh và quý Cha: Đặng Tiến Dũng, Phạm Minh Thanh, Nguyễn Thành Sang, Phạm Đăng Thiện, Nguyễn Thành Mến, Nguyễn Văn Tuấn, Trần Chí Thanh, Cao Xuân Đắc, Hồ Minh Tuấn, Nguyễn Khả Tú, Phạm Thế Hạnh, Trần Duy Tân, Nguyễn Văn Xuyên, Lê Ngọc Toàn, Ngô Trung Hiếu, Nguyễn Ngọc Hiệu, Lê Hoàng Nguyễn, Trần Thanh Điền (CSsR).

- Thánh Phêrô:

BM ĐỨC CHA PHÊRÔ, Đức ông Hòa; quý Cha: Hồ Bản Chánh, Võ Vinh Phước, Nguyễn Kim Long, Đặng Ngọc Hiền, Nguyễn Phước Tường, Nguyễn Văn Bé, Lâm Tấn Phát, Hà Văn Quận, Võ Hiệp Sĩ, Diệp Nhật Thanh Phương, Nguyễn Xuân Diễm, Phạm Bá Đương, Lê Tấn Bảo, Đặng Văn Đâu, Nguyễn Văn Khôi, Trần Anh Tráng, Nguyễn Văn Trí, Đinh Sơn Hùng, Nguyễn Ngọc Long, Ký Ngọc Tuấn, Tạ Ngọc Hải Sơn, Đặng Xuân Hạnh, Mai Văn Thượng, Trần Trung Chỉnh, Nguyễn Thái Ngọc, Trần Trọng Khương, Phạm Quang Thảo, Dương Trọng Thiện, Nguyễn Thanh Hùng, Trương Hòa Nghĩa, Bùi Sĩ Thanh, Nguyễn Văn Tiển, Võ Minh Thiện, Lê Hồng Đức.

 

Ngày 30: CHÚA NHẬT XIII THƯỜNG NIÊN. Tv Tuần I. 1V 19,16b.19-21; Gl 5,1.13-18; Lc 9,51-62. (Không cử hành lễ các thánh tử đạo tiên khởi của giáo đoàn Rôma).

- TPLM quý Cha K3: Giuse Nguyễn Văn Nhạn, Phêrô Võ Hiệp Sĩ, Phêrô Diệp Nhật Thanh Phương, Đôminicô Phạm Minh Tiến, Đôminicô Lê Minh Cảnh, Phêrô Lê Tấn Bảo, Tôma-Thiện Trần Quốc Hưng, Antôn Nguyễn Ánh Quang (1999).

Têrêsa Mai An

Gp. Mỹ Tho