30/05/2017
768
Lịch phụng vụ Giáo phận Mỹ Tho Tháng 06.2017

LỊCH PHỤNG VỤ GIÁO PHẬN MỸ THO

THÁNG 06.2017

 

Ý cầu nguyện:

Cầu cho việc hủy bỏ nạn buôn bán vũ khí: Xin cho những nhà lãnh đạo các quốc gia biết dùng những biện pháp hữu hiệu để chấm dứt việc buôn bán vũ khí, nguyên nhân tạo nên biết bao nạn nhân vô tội.

 

Ngày 01: Thứ Năm đầu tháng. Thánh Justinô, tử đạo. Lễ nhớ.

Cv 22,30; 23,6-11; Ga 17,20-26.

Ngày 02: Thứ Sáu đầu tháng. Thánh Marcellinô và Thánh Phêrô, tử đạo. Cv 25,13b-21; Ga 21,15-19.

- Bổn mạng Cha Marcellinô Trần Văn Tốt.

- Lễ giỗ giáp năm Cha Đôminicô Nguyễn Công Diện (+2016)

Ngày 03: Thứ Bảy đầu tháng. Thánh Carôlô Lwanga và các bạn, tử đạo. Lễ nhớ. Cv 28,16-20.30-31; Ga 21,20-25.

Chiều: LỄ VỌNG CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG (Đ). St 11,1-9 (hay Xh 19,3-8a.16-20b hay Ed 37,1-14 hay Ge 3,1-5); Rm 8,22-27; Ga 7,37-39.

 

Ngày 04: CHÚA NHẬT CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG. Lễ trọng. Lễ cầu cho giáo dân (Lễ họ). Cv 2,1-11; 1Cr 12,3b-7.12-13; Ga 20,19-23.

Đọc hay hát ca tiếp liên.

Ngày 05: Thứ Hai.  Tuần IX Thường Niên. Thánh Bônifatiô, giám mục, tử đạo. Lễ nhớ. Tv Tuần I. Tb 1,3; 2,1a-8; Mc 12,1-12

 

Ngày 06: Thứ Ba. Thánh Norbertô, giám mục (Tr). Tb 2,9-14; Mc 12,13-17.

Ngày 07: Thứ Tư. Tb 3,1-11a.16-17a; Mc 12,18-27.

Ngày 08: Thứ Năm. Tb 6,10-11; 7,1.9-17; 8,4-9; Mc 12,28b-34.

Ngày 09: Thứ Sáu. Thánh Ephrem, phó tế, Ts.HT. (Tr). Tb 11,5-17; Mc 12,35-37.

Ngày 10: Thứ Bảy. Tb 12,1.5-15.20; Mc 12,38-44.

- Kỷ niệm cung hiến Nhà thờ Mộc Hóa.

 

Ngày 11: CHÚA NHẬT X THƯỜNG NIÊN. CHÚA BA NGÔI. Lễ trọng. Lễ cầu cho giáo dân (Lễ họ). Xh 34,4b-6.8-9; 2Cr 13,11-13; Ga 3,16-18. (Không cử hành lễ Thánh Barnaba, tông đồ).

Ngày 12: Thứ Hai. Tv Tuần II. 2 Cr 1,1-7; Mt 5,1-12.

Ngày 13: Thứ Ba. Thánh Antôn Pađôva, linh mục, tiến sĩ Hội thánh. Lễ nhớ. 2Cr 1,18-22; Mt 5,13-16.

- Bổn mạng quý cha: Antôn Vũ Sĩ Hoằng, Antôn Nguyễn Văn Trọng, Antôn Nguyễn Văn Đức, Antôn Nguyễn Ánh Quang, Antôn Nguyễn Văn Tiếng, Antôn Nguyễn Võ Triều Duy, Antôn Nguyễn Ngô Tri, Antôn Nguyễn Xuân Hà, Antôn Phạm Trần Huy Hoàng, Antôn Nguyễn Hoàng Sang, Antôn Trương Chí Tâm.

- Kỷ niệm cung hiến nhà thờ Thánh Antôn.

Ngày 14: Thứ Tư. 2Cr 3,4-11; Mt 5,17-19.

Ngày 15: Thứ Năm. 2Cr 3,15-4,1.3-6; Mt 5,20-26.

Ngày 16: Thứ Sáu. 2Cr 4,7-15; Mt 5,27-32.

Ngày 17: Thứ Bảy. 2 Cr 5,14-21; Mt 5,33-37.

 

Ngày 18: CHÚA NHẬT XI TN. MÌNH VÀ MÁU THÁNH CHÚA KITÔ. Lễ trọng. Lễ cầu cho giáo dân (Lễ họ). Đnl 8,2-3.14b-16a; 1Cr 10,16-17; Ga 6,51-58.

Ngày 19: Thứ Hai. Tv Tuần III. Thánh Rômualđô, viện phụ (Tr).

2Cr 6,1-10; Mt 5,38-42.

Ngày 20: Thứ Ba. 2Cr 8,1-9; Mt 5,43-48.

Ngày 21: Thứ Tư. Thánh Luy Gônzaga, tu sĩ. Lễ nhớ. 2Cr 9,6-11; Mt 6,1-6.16-18.

- Bổn mạng quý cha: Luy Nguyễn Trí Hướng, Luy Huỳnh Thanh Tân.

Ngày 22: Thứ Năm. Thánh Paulinô, giám mục Nôla (Tr). Thánh Gioan Fisher, giám mục, tử đạo, và thánh Tôma More, tử đạo (Đ).

2Cr 11,1-11; Mt 6,7-15.

Ngày 23: Thứ Sáu. THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU. Lễ trọng. Ngày thế giới xin ơn thánh hóa các linh mục. Đnl 7,6-11; 1Ga 4,7-16; Mt 11,25-30.

(Chiều: Không cử hành lễ vọng sinh nhật Thánh Gioan Tẩy Giả).

Ngày 24: Thứ Bảy. SINH NHẬT THÁNH GIOAN TẨY GIẢ. Lễ trọng. Is 49,1-6; Cv 13,22-26; Lc 1,57-66.80.

(Không cử hành lễ Trái Tim Vô Nhiễm Đức Mẹ).

- Bổn mạng quý cha: GB. Nguyễn Thư Thành, GB. Đặng Văn Hứa, GB. Nguyễn Văn Luy, GB. Nguyễn Văn Sáng, GB. Nguyễn Văn Học, GB. Nguyễn Tấn Sang, GB. Nguyễn Nhựt Cương.

 

Ngày 25: CHÚA NHẬT XII TN. Tv tuần IV. Gr 20,10-13; Rm 5,12-15; Mt 10,26-33.

Ngày 26: Thứ Hai. St 12,1-9; Mt 7,1-5.

Ngày 27: Thứ Ba. Thánh Cyrillô Alexandria, Ts.HT (Tr). St 13,2.5-18; Mt 7,6.12-14.

- Kỷ niệm thụ phong linh mục quý Cha Khóa 1: Giacôbê Hà Văn Xung, Phaolô Đặng Tiến Dũng, Lêô Trần Văn Thanh, Stêphanô Ngô Văn Tú, Phaolô Phạm Minh Thanh (1992).

- Kỷ niệm thụ phong giám mục Đức Giáo hoàng Phanxicô (1992).

Ngày 28: Thứ Tư. Thánh Irênê, Gm., tử đạo. Lễ nhớ. St 15,1-12.17-18; Mt 7,15-20.

Chiều: LỄ VỌNG THÁNH PHÊRÔ VÀ THÁNH PHAOLÔ, TÔNG ĐỒ (Đ). Cv 3,1-10; Gl 1,11-20; Ga 21,15-19.

Ngày 29: Thứ Năm. THÁNH PHÊRÔ VÀ THÁNH PHAOLÔ,  TÔNG ĐỒ. Lễ trọng. Lễ cầu cho giáo dân (Lễ họ). Cv 12,1-11;  2 Tm 4,6-8.17-18; Mt 16,13-19.

- Kỷ niệm thụ phong linh mục Cha Tôma Phạm Ngọc Dương (1968) và quý cha khóa 4: Antôn Nguyễn Võ Triều Duy, Giacôbê Nguyễn Duy Hiếu, Phaolô Nguyễn Thành Mến, Giuse Tô Minh Phương, Phaolô Phạm Đăng Thiện, Phêrô Trần Anh Tráng, Giuse Nguyễn Tuấn Hải, Antôn Nguyễn Ngô Tri, Phaolô Nguyễn Văn Tuấn, Phêrô Nguyễn Văn Khôi, Phêrô Nguyễn Văn Trí.

- Bổn mạng quý cha Thánh Phaolô: Cha Tổng Đại Diện Phaolô Trần Kỳ Minh, Cha Đặng Tiến Dũng, Phạm Minh Thanh, Nguyễn Thành Sang, Phạm Đăng Thiện, Nguyễn Thành Mến, Hồ Minh Tuấn, Cao Xuân Đắc, Nguyễn Văn Tuấn, Nguyễn Khả Tú, Phạm Thế Hạnh, Phạm Ngọc Hiền, Trần Duy Tân, Nguyễn Văn Xuyên, Lê Ngọc Toàn, Ngô Trung Hiếu, Nguyễn Ngọc Hiệu,

- Bổn mạng ĐỨC CHA PHÊRÔ, Đức ông Hòa; và quý cha Thánh Phêrô: Hồ Bản Chánh, Võ Vinh Phước, Nguyễn Kim Long, Đặng Ngọc Hiền, Nguyễn Phước Tường, Nguyễn Văn Bé, Lâm Tấn Phát, Hà Văn Quận, Võ Hiệp Sĩ, Diệp Nhật Thanh Phương, Nguyễn Xuân Diễm, Phạm Bá Đương, Lê Tấn Bảo, Đặng Văn Đâu, Nguyễn Văn Khôi, Trần Anh Tráng, Nguyễn Văn Trí, Đinh Sơn Hùng, Nguyễn Ngọc Long, Ký Ngọc Tuấn, Tạ Ngọc Hải Sơn, Đặng Xuân Hạnh, Mai Văn Thượng, Trần Trung Chỉnh, Nguyễn Thái Ngọc, Trần Trọng Khương, Phạm Quang Thảo.SDB, Dương Trọng Thiện, Nguyễn Thanh Hùng, Trương Hòa Nghĩa, Bùi Sĩ Thanh, Nguyễn Văn Tiển, Võ Minh Thiện.

Ngày 30: Thứ Sáu. Các thánh tử đạo tiên khởi của giáo đoàn Rôma (Đ).

St 17,1.9-10.15-22; Mt 8,1-4.

- Kỷ niệm thụ phong linh mục quý Cha Khóa 3: Giuse Nguyễn Văn Nhạn, Phêrô Võ Hiệp Sĩ, Phêrô Diệp Nhật Thanh Phương, Đôminicô Phạm Minh Tiến, Đôminicô Lê Minh Cảnh, Phêrô Lê Tấn Bảo, Tôma-Thiện Trần Quốc Hưng, Antôn Nguyễn Ánh Quang (1999).

Têrêsa Mai An

Gp. Mỹ Tho