28/04/2021
824
Lịch phụng vụ Giáo phận Mỹ Tho Tháng 05.2021


LỊCH PHỤNG VỤ GIÁO PHẬN MỸ THO

THÁNG 05.2021

 

Ý cầu nguyện: Cầu cho thế giới tài chính. Xin cho những người chịu trách nhiệm về tài chính biết làm việc với các chính phủ để chỉnh đốn lãnh vực tài chính, và bảo vệ công dân khỏi những hiểm nguy trong lãnh vực này.

 

THÁNG KÍNH ĐỨC MẸ

“Các tín hữu hãy nhớ rằng lòng tôn sùng chân chính không hệ tại tình cảm chóng qua và vô bổ, cũng không hệ tại một sự dễ tin phù phiếm, nhưng phát sinh từ một đức tin chân thật. Đức tin dẫn chúng ta đến chỗ nhìn nhận địa vị cao cả của Mẹ Thiên Chúa, và thúc đẩy chúng ta lấy tình con thảo yêu mến Mẹ chúng ta và noi gương các nhân đức của Mẹ” (GH 67)

 


 

Ngày 01: Thứ Bảy đầu tháng. Thánh Giuse Thợ (Tr). Cv 13,44-52; Ga 14,7-14 (hay lễ về thánh Giuse: St 1,26-2,3 [hay Cl 3,14-15.17.23-24]; Mt 13,54-58).

- Bổn mạng Cha Giuse Nguyễn Huy Hoàng.

 

Ngày 02: CHÚA NHẬT V PHỤC SINH. Tv Tuần I. Cv 9,26-31; 1 Ga 3,18-24; Ga 15,1-8. (Không cử hành lễ Thánh Athanasiô, Giám mục, Ts.HT).

Ngày 03: Thứ Hai. THÁNH PHILIPPHÊ VÀ THÁNH GIACÔBÊ, TÔNG ĐỒ. Lễ kính. 1Cr 15,1-8; Ga 14,6-14.

- Bổn mạng quý Cha: Philipphê Trần Bá Lộc, Philipphê Huỳnh Ngọc Tuấn.

- Kỷ niệm Thụ phong linh mục quý Cha: Phêrô Nguyễn Văn Bé, Antôn Nguyễn Văn Đức, Luy Nguyễn Trí Hướng, Đôminicô Phạm Văn Khâm (1976).

Ngày 04: Thứ Ba. Cv 14,19-28; Ga 14,27-31a.

Ngày 05: Thứ Tư. Cv 15,1-6; Ga 15,1-8.

- Kỷ niệm Thụ phong linh mục Cha Phêrô Đặng Ngọc Hiền (1974).

Ngày 06: Thứ Năm đầu tháng. Cv 15,7-21; Ga 15,9-11.

Ngày 07: Thứ Sáu đầu tháng. Cv 15,22-31; Ga 15,12-17.

Ngày 08: Thứ Bảy. Cv 16,1-10; Ga 15,18-21.

 

Ngày 09: CHÚA NHẬT VI PHỤC SINH. Tv Tuần II. Cv 10,25-26.34-35.44-48; 1Ga 4,7-10; Ga 15,9-17.

- Lễ giỗ Cha Phêrô Nguyễn Thanh Tuân (+2012).

- Kỷ niệm cung hiến Nhà thờ Bình Trưng.

Ngày 10: Thứ Hai. Cv 16,11-15; 15,26-16,4a.

- Kỷ niệm cung hiến Nhà thờ Thủ Ngữ.

- Kỷ niệm Thụ phong linh mục quý cha Khoá 13: Phaolô Lê Hoàng Nguyễn, Gioakim Nguyễn Ngọc Huynh, Phêrô Lê Hồng Đức (2018)

Ngày 11: Thứ Ba. Cv 16,22-34; Ga 16,5-11.

Ngày 12: Thứ Tư. Thánh Nêrêô thánh Achilêô, tử đạo (Đ) và Thánh Pancratiô, tử đạo (Đ). Cv 17,15.22-18,1; Ga 16,12-15.

Ngày 13: Thứ Năm. Đức Mẹ Fatima (Tr). Cv 18,1-8; Ga 16,16-20 (hay lễ về Đức Mẹ: Is 61,9-11; Lc 11,27-28).

- Kỷ niệm cung hiến Nhà thờ Bãi Chàm (2007).

Ngày 14: Thứ Sáu. THÁNH MATTHIA, TÔNG ĐỒ. Lễ kính. Cv 1,15-17.20-26; Ga 15,9-17.

 - Kỷ niệm Thụ phong linh mục Cha Phêrô Nguyễn Kim Long (1968).

- Giỗ Cha Stêphanô Nguyễn Văn Khen (+2009).

Ngày 15: Thứ Bảy. Cv 18,23-28; Ga 16,23b-28.

Chiều: LỄ VỌNG CHÚA THĂNG THIÊN. (Tr).

 

Ngày 16: CHÚA NHẬT VII PHỤC SINH. CHÚA THĂNG THIÊN. Lễ trọng. Lễ cầu cho giáo dân (Lễ họ). Cv 1,1-11; Ep 1,17-23; (hay Ep 4,1-13 hay Ep 4,1-7.11-13) Mc 16,15-20.

Ngày 17: Thứ Hai. Tv Tuần III. Cv 19,1-8; Ga 16,29-33.

Ngày 18: Thứ Ba. Thánh Gioan I, Giáo hoàng, tử đạo (Đ). Cv 20,17-27; Ga 17,1-11a.

- Kỷ niệm Thụ phong linh mục quý Cha Khoá 6: Giuse Lê Quan Trung, Phaolô Cao Xuân Đắc, August. Trần Quang  Hồng Phúc, Giuse Phạm Phú Cường, Phêrô Ký Ngọc Tuấn, Gabriel Nguyễn Tấn Di, Tôma Nguyễn Văn Phong, Phaolô Hồ Minh Tuấn, Giuse Trần Thanh Long, Phêrô Tạ Ngọc Hải Sơn, Giuse Nguyễn Huy Hoàng (2006).

Ngày 19: Thứ Tư. Cv 20,28-38; Ga 17,11b-19.

Ngày 20: Thứ Năm. Thánh Bernarđinô Siêna, Linh mục (Tr). Cv 22,30; 23,6-11; Ga 17,20-26.

- Kỷ niệm cung hiến Nhà thờ Thạnh Trị.

- Kỷ niệm Thụ phong linh mục quý Cha Khoá 7: Phaolô M. Nguyễn Khả Tú, G.K Lai Thụy Minh Tâm, GB. Nguyễn Nhựt Cương, GB. Nguyễn Trung Hiếu, Phan. At. Nguyễn Minh Hoàng, Phaolô Phạm Thế Hạnh, Luy Huỳnh Thanh Tân, G.K Trần Quốc Toàn, FX. Tô Hoàng Lâm, Phêrô Đặng Xuân Hạnh (2008).

- Kỷ niệm Thụ phong linh mục quý Cha Khoá 8: Phêrô Mai Văn Thượng, Gioan Lasan Lê Thiện Tín, Philipphê Huỳnh Ngọc Tuấn, Giuse Nguyễn Hồng Quân, Lôrensô Nguyễn Minh Toàn, FX. Nguyễn Thanh Tuấn, Phêrô Trần Trung Chỉnh (2010). Phêrô Nguyễn Thái Ngọc, Phêrô Trần Trọng Khương (2011).

Ngày 21: Thứ Sáu. Thánh Christôphôrô Magallanes, Lm., và các bạn, tử đạo. (Đ). Cv 25,13b-21; Ga 21,15-19.

Ngày 22: Thứ Bảy. Cv 28,16-20.30-31; Ga 21,20-25.

Chiều: LỄ VỌNG CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG (Đ). St 11,1-9 (hay Xh 19,3-8a.16-20b hay Ed 37,1-14 hay Ge 3,1-5); Rm 8,22-27; Ga 7,37-39 (Không cử hành lễ thánh Rita Cascia, nữ tu).

 

Ngày 23: CHÚA NHẬT CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG. Lễ trọng. Lễ cầu cho giáo dân (Lễ họ). Cv 2,1-11; 1Cr 12,3b-7.12-13 (hay Gl 5,16-25); Ga 20,19-23 (hay Ga 15,26-27;16,12-15). Đọc hay hát ca tiếp liên.

Ngày 24: Thứ Hai. Tuần VIII Thường Niên. Tv Tuần IV. Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Hội Thánh. Lễ nhớ. St 3,9-15.20 (hay Cv 1,12-14) Ga 19,25-34.

Ngày 25: Thứ Ba. Thánh Bêđa Khả Kính, Lm, Ts.HT (Tr). Thánh Grêgôriô VII, Giáo hoàng (Tr). Thánh Maria Magđalêna Pazzi, trinh nữ (Tr). Hc 35,1-12; Mc 10,28-31.

Ngày 26: Thứ Tư. Thánh Philipphê Nêri, linh mục. Lễ nhớ. Hc 36,1.4-5a.10-17; Mc 10,32-45.

- Kỷ niệm Thụ phong linh mục Cha Phêrô Võ Vinh Phước (1967).

Ngày 27: Thứ Năm. Thánh Augustinô Cantuariô (Tr). Hc 42,15-25; Mc 10,46-52.

Ngày 28: Thứ Sáu. Hc 44,1.9-13; Mc 11,11-26.

Ngày 29: Thứ Bảy. Thánh Phaolô VI, giáo hoàng (Tr). Hc 51,12-20; Mc 11,27-33.

 

Ngày 30: CHÚA NHẬT IX THƯỜNG NIÊN. CHÚA BA NGÔI. Lễ trọng. Đnl 4,32-34.39-40; Rm 8,14-17; Mt 28,16-20.

Ngày 31: Thứ Hai. ĐỨC MARIA THĂM VIẾNG BÀ ÊLISABETH. Lễ kính. Xp 3,14-18a (hay Rm 12,9-16b); Lc 1,39-56.

- Kỷ niệm cung hiến Nhà thờ Hiệp Hoà.

Têrêsa Mai An

BTT Gp. Mỹ Tho