28/04/2020
1253
Lịch phụng vụ Giáo phận Mỹ Tho Tháng 05.2020

 

 

LỊCH PHỤNG VỤ GIÁO PHẬN MỸ THO

THÁNG 05.2020


 

Ý cầu nguyện: Cầu cho các phó tế. Xin cho các phó tế, khi trung thành phục vụ Lời Chúa và người nghèo, trở nên dấu chỉ sống động cho toàn Giáo Hội.

 

Ngày 01: Thứ Sáu đầu tháng. Thánh Giuse Thợ (Tr). Cv 9,1-20; Ga 6,52-59 (hay lễ về thánh Giuse: St 1,26-2,3 [hay Cl 3,14-15.17.23-24]; Mt 13,54-58).

- Bổn mạng Cha Giuse Nguyễn Huy Hoàng.

Ngày 02: Thứ Bảy đầu tháng. Thánh Athanasiô, Giám mục, Ts.HT. Lễ nhớ. Cv 9,31-42; Ga 6,51.60-69.

 

Ngày 03: CHÚA NHẬT IV PHỤC SINH. Tv Tuần IV. CHÚA NHẬT CHÚA CHIÊN LÀNH. Cầu cho ơn thiên triệu linh mục và tu sĩ. Cv 2,14a.36-41; 1Pr 2,20b-25; Ga 10,1-10. (Không cử hành lễ thánh Philipphê và thánh Giacôbê, tông đồ).

- Bổn mạng quý Cha: Philipphê Trần Bá Lộc, Philipphê Huỳnh Ngọc Tuấn.

- Kỷ niệm Thụ phong linh mục quý Cha: Phêrô Nguyễn Văn Bé, Antôn Nguyễn Văn Đức, Luy Nguyễn Trí Hướng, Đôminicô Phạm Văn Khâm, Sylvestê Nguyễn Văn Phương, GB. Nguyễn Thư Thành (1976).

Ngày 04: Thứ Hai. Cv 11,1-18; Ga 10,11-18.

Ngày 05: Thứ Ba. Cv 11,19-26; Ga 10,22-30.

- Kỷ niệm Thụ phong linh mục Cha Phêrô Đặng Ngọc Hiền (1974).

Ngày 06: Thứ Tư. Cv 12,24-13,5a; Ga 12,44-50.

Ngày 07: Thứ Năm đầu tháng. Cv 13,13-25; Ga 13,16-20.

Ngày 08: Thứ Sáu. Cv 13,26-33; Ga 14,1-6.

Ngày 09: Thứ Bảy. Cv 13,44-52; Ga 14,7-14.

- Lễ giỗ Cha Phêrô Nguyễn Thanh Tuân (+2012).

- Kỷ niệm cung hiến Nhà thờ Bình Trưng.

 

Ngày 10: CHÚA NHẬT V PHỤC SINH. Tv Tuần I. Cv 6,1-7; 1Pr 2,4-9; Ga 14,1-12.

- Kỷ niệm cung hiến Nhà thờ Thủ Ngữ.

- Kỷ niệm Thụ phong linh mục quý cha Khóa 13: Phaolô Lê Hoàng Nguyễn, Gioakim Nguyễn Ngọc Huynh, Phêrô Lê Hồng Đức (2018)

Ngày 11: Thứ Hai. Cv 14,5-18; Ga 14,21-26.

Ngày 12: Thứ Ba. Thánh Nêrêô, thánh Achilêô, tử đạo (Đ) và Thánh Pancratiô, tử đạo (Đ). Cv 14,19-28; Ga 14,27-31a.

Ngày 13: Thứ Tư. Đức Mẹ Fatima (Tr). Cv 15,1-6; Ga 15,1-8 (hay lễ về Đức Mẹ: Is 61,9-11; Lc 11,27-28).

- Kỷ niệm cung hiến Nhà thờ Bãi Chàm (2007).

Ngày 14: Thứ Năm. THÁNH MATTHIA, TÔNG ĐỒ. Lễ kính. Cv 1,15-17.20-26; Ga 15,9-17.

 - Kỷ niệm Thụ phong linh mục Cha Phêrô Nguyễn Kim Long (1968).

- Giỗ Cha Stêphanô Nguyễn Văn Khen (+2009).

Ngày 15: Thứ Sáu. Cv 15,22-31; Ga 15,12-17.

Ngày 16: Thứ Bảy. Cv 16,1-10; Ga 15,18-21.

 

Ngày 17: CHÚA NHẬT VI PHỤC SINH. Tv Tuần II. Cv 8,5-8.14-17; 1Pr 3,15-18; Ga 14,15-21.

Ngày 18: Thứ Hai. Thánh Gioan I, Giáo hoàng, tử đạo (Đ). Cv 16,11-15; Ga 15,26-16,4a.

- Kỷ niệm Thụ phong linh mục quý Cha Khóa 6: Giuse Lê Quan Trung, Phaolô Cao Xuân Đắc, August. Trần Quang  Hồng Phúc, Giuse Phạm Phú Cường, Phêrô Ký Ngọc Tuấn, Gabriel Nguyễn Tấn Di, Tôma Nguyễn Văn Phong, Phaolô Hồ Minh Tuấn, Giuse Trần Thanh Long, Phêrô Tạ Ngọc Hải Sơn, Giuse Nguyễn Huy Hoàng (2006).

Ngày 19: Thứ Ba. Cv 16,22-34; Ga 16,5-11.

Ngày 20: Thứ Tư. Thánh Bernarđinô Siêna, Linh mục (Tr). Cv 17,15.22-18,1; Ga 16,12-15.

- Kỷ niệm cung hiến Nhà thờ Thạnh Trị.

- Kỷ niệm Thụ phong linh mục quý Cha Khóa 7: Phaolô M. Nguyễn Khả Tú, G.K Lai Thụy Minh Tâm, GB. Nguyễn Nhựt Cương, GB. Nguyễn Trung Hiếu, Phan.At. Nguyễn Minh Hoàng, Phaolô Phạm Thế Hạnh, Luy Huỳnh Thanh Tân, G.K Trần Quốc Toàn, FX. Tô Hoàng Lâm, Phêrô Đặng Xuân Hạnh (2008).

- Kỷ niệm Thụ phong linh mục quý Cha Khóa 8: Phêrô Mai Văn Thượng, Gioan Lasan Lê Thiện Tín, Philipphê Huỳnh Ngọc Tuấn, Giuse Nguyễn Hồng Quân, Lôrensô Nguyễn Minh Toàn, FX. Nguyễn  Thanh Tuấn, Phêrô Trần Trung Chỉnh (2010). Phêrô Nguyễn Thái Ngọc, Phêrô Trần Trọng Khương (2011).

Ngày 21: Thứ Năm. Thánh Christôphôrô Magallanes, Lm., và các bạn, tử đạo. (Đ). Cv 18,1-8; Ga 16,16-20.

Ngày 22: Thứ Sáu. Thánh Rita Cascia, nữ tu (Tr). Cv 18,9-18; Ga 16,20-23a.

Ngày 23: Thứ Bảy. Cv 18,23-28; Ga 16,23b-28.

Chiều: LỄ VỌNG CHÚA THĂNG THIÊN. (Tr)

 

Ngày 24: CHÚA NHẬT VII PHỤC SINH. CHÚA THĂNG THIÊN. Lễ trọng. Lễ cầu cho giáo dân (Lễ họ). Cv 1,1-11; Ep 1,17-23; Mt 28,16-20.

Ngày 25: Thứ Hai. Tv Tuần III. Thánh Bêđa Khả Kính, Lm, Ts.HT (Tr). Thánh Grêgôriô VII, Giáo hoàng (Tr). Thánh Maria Magđalêna Pazzi, trinh nữ (Tr). Cv 19,1-8; Ga 16,29-33.

Ngày 26: Thứ Ba. Thánh Philipphê Nêri, linh mục. Lễ nhớ. Cv 20,17-27; Ga 17,1-11a.

- Kỷ niệm Thụ phong linh mục Cha Phêrô Võ Vinh Phước (1967).

Ngày 27: Thứ Tư. Thánh Augustinô Cantuariô (Tr). Cv 20,28-38; Ga 17,11b-19.

Ngày 28: Thứ Năm. Cv 22,30; 23,6-11; Ga 17,20-26.

Ngày 29: Thứ Sáu. Thánh Phaolô VI, giáo hoàng (Tr). Cv 25,13b-21; Ga 21,15-19.

Ngày 30: Thứ Bảy. Cv 28,16-20.30-31; Ga 21,20-25.

Chiều: LỄ VỌNG CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG (Đ). St 11,1-9 (hay Xh 19,3-8a.16-20b hay Ed 37,1-14 hay Ge 3,1-5); Rm 8,22-27; Ga 7,37-39.

 

Ngày 31: CHÚA NHẬT CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG. Lễ trọng. Lễ cầu cho giáo dân (Lễ họ). Cv 2,1-11; 1Cr 12,3b-7.12-13; Ga 20,19-23. Đọc hay hát ca tiếp liên. (Không cử hành lễ Đức Maria thăm viếng bà Êlisabeth).

- Kỷ niệm cung hiến Nhà thờ Hiệp Hoà.

Têrêsa Mai An

Gp. Mỹ Tho