27/02/2021
824
Lịch phụng vụ Giáo phận Mỹ Tho Tháng 03.2021

LỊCH PHỤNG VỤ GIÁO PHẬN MỸ THO

THÁNG 03.2021

 

Ý cầu nguyện: Cầu cho các tín hữu siêng năng lãnh nhận Bí tích Hoà Giải: Xin cho các tín hữu biết siêng năng lãnh nhận Bí tích Hoà Giải với tinh thần đổi mới sâu xa, nhờ đó cảm nhận được lòng thương xót vô biên của Thiên Chúa.

 

THÁNG KÍNH THÁNH GIUSE

Thánh Giuse là bổn mạng và gương mẫu của các người lao động và các gia trưởng. Ngài đã sống cuộc đời lao động để nuôi sống gia đình. Chính Chúa Giêsu, dù là Con Duy Nhất của Thiên Chúa, cũng được gọi là “con của bác thợ mộc”. Vì thế, noi gương thánh Giuse, các người lao động và các gia trưởng hãy học cho biết giá trị của lao động: nuôi sống bản thân và gia đình, liên kết với anh chị em và phục vụ họ, thực thi bác ái đích thực và góp công vào việc kiện toàn công cuộc sáng tạo của Thiên Chúa.

 


 

Ngày 01: Thứ Hai. Đn 9,4b-10; Lc 6,36-38.

Ngày 02: Thứ Ba. Is 1,10.16-20; Mt 23,1-12.

Ngày 03: Thứ Tư. Gr 18,18-20; Mt 20,17-28.

Ngày 04: Thứ Năm đầu tháng. Thánh Casimirô (Tr). Gr 17,5-10; Lc 16,19-31.

Ngày 05: Thứ Sáu đầu tháng. St 37,3-4.12-13a.17b-28; Mt 21,33-43.45-46.

Ngày 06: Thứ Bảy đầu tháng. Mk 7,14-15.18-20; Lc 15,1-3.11-32.

- Kỷ niệm cung hiến Nhà thờ Tân Hiệp (2011)

 

Ngày 07: CHÚA NHẬT III MÙA CHAY. Tv Tuần III. Xh 20,1-17; (hay Xh 20,1-3.7-8.12-17); 1 Cr 1,22-25; Ga 2,13-25. (Không cử hành lễ Thánh nữ Perpêtua và thánh Fêlicita, tử đạo).

- Giỗ Đức Tổng Phaolô Bùi Văn Đọc (+2018)

Ngày 08: Thứ Hai. Thánh Gioan Thiên Chúa, tu sĩ. 2 V 5,1-15a; Lc 4,24-30. Bất cứ ngày nào trong tuần này, khi cử hành thánh lễ theo Mùa Chay, có thể đọc: Xh 7,1-7; Ga 4,5-42.

Ngày 09: Thứ Ba. Thánh Phanxica Rôma, nữ tu. Đn 3,25.34-43; Mt 18,21-35.

Ngày 10: Thứ Tư. Đnl 4,1.5-9; Mt 5,17-19.

- Giỗ Cha Đôminicô Nguyễn Thanh Thảo (+2016)

Ngày 11: Thứ Năm. Gr 7,23-28; Lc 11,14-23.

Ngày 12: Thứ Sáu. Hs 14,2-10; Mc 12,28b-34.

Ngày 13: Thứ Bảy. Hs 6,1-6; Lc 18,9-14.

- Kỷ niệm Thụ phong linh mục Cha Albertô Trần Thúc Tề (1976).

- Kỷ niệm 8 năm ngày Đức Phanxicô được bầu làm Giáo hoàng (2013).

 

Ngày 14: CHÚA NHẬT IV MÙA CHAY. Tv Tuần IV. Hôm nay có thể dùng màu hồng và được sử dụng phong cầm cũng như các nhạc cụ khác. 2Sb 36,14-16.19-23; Ep 2,4-10; Ga 3,14-21. Có thể dùng bài đọc (với bài tiền tụng) năm A: 1Sm 16,1b.6-7.10-13a; Ep 5,8-14; Ga 9,1-41 (hay Ga 9,1.6-9.13-17.34-38).

- Giỗ Cha Giuse Phạm Thanh Minh (+2019)

Ngày 15: Thứ Hai. Is 65,17-21; Ga 4,43-54. Bất cứ ngày nào trong tuần này, khi cử hành thánh lễ theo Mùa Chay, có thể đọc: Mk 7,7-9; Ga 9,1-41.

Ngày 16: Thứ Ba. Ed 47,1-9.12; Ga 5,1-3a.5-16.

- Giỗ Đức Cha Anrê Nguyễn Văn Nam (+2006).

- Kỷ niệm cung hiến Nhà thờ Ba Giồng.

Ngày 17: Thứ Tư. Thánh Patriciô, giám mục. Is 49,8-15; Ga 5,17-30.

Ngày 18: Thứ Năm. Thánh Cyrillô  Giêrusalem, Ts.HT. Xh 32,7-14; Ga 5,31-47.

Ngày 19: Thứ Sáu. THÁNH GIUSE, BẠN TRĂM NĂM ĐỨC MARIA. Lễ trọng. Lễ cầu cho giáo dân (Lễ họ). 2 Sm 7,4-5a.12-14a.16; Rm 4,13.16-18.22; Mt 1,16.18-21.24a (hay Lc 2,41-51a).

- Bổn mạng quý Cha: Giuse Đặng Ngọc Ra, Giuse Nguyễn Hoàng Hân, Giuse Nguyễn Văn Nhạn, Giuse Tô Minh Phương, Giuse Nguyễn Tuấn Hải, Giuse Nguyễn Văn Nhật, Giuse Lê Quan Trung, Giuse Trần Thanh Long, Giuse Trần Ngọc Chi, Giuse Phạm Phú Cường, Giuse Nguyễn Hồng Quân, Giuse Nguyễn Bá Long CSsR, Giuse Trần Minh Quang CSsR, Giuse Nguyễn Đặng Khánh Nhật.

- Bổn mạng Dòng MTG Mỹ Tho.

- Kỷ niệm cung hiến Nhà nguyện Dòng MTG Mỹ Tho. (tại nhà Dòng lễ trọng)

- Kỷ niệm cung hiến Nhà nguyện Dòng Thánh Phaolô Mỹ Tho. (tại nhà Dòng lễ trọng)

Ngày 20: Thứ Bảy. Gr 11,18-20; Ga 7,40-53.

 

Ngày 21: CHÚA NHẬT V MÙA CHAY. Tv Tuần I. Gr 31,31-34; Dt 5,7-9; Ga 12,20-33. Có thể dùng bài đọc (với bài tiền tụng) năm A: Ed 37,12-14; Rm 8,8-11; Ga 11,1-45 (hay Ga 11,3-7.17.20-27.33b-45).

Ngày 22: Thứ Hai. Đn 13,1-9.15-17.19-30.33-62 (hay Đn 13,41c-62); Ga 8,1-11. Bất cứ ngày nào trong tuần này, khi cử hành thánh lễ theo Mùa Chay, có thể đọc: 2V 4,18b-21.32-37; Ga 11,1-45.

Ngày 23: Thứ Ba. Thánh Turibiô Môgrôvêjô, giám mục. Ds 21,4-9; Ga 8,21-30.

Ngày 24: Thứ Tư. Đn 3,14-20.24-25.28; Ga 8,31-42.

Ngày 25: Thứ Năm. LỄ TRUYỀN TIN. Lễ trọng. Is 7,10-14; 8,10; Dt 10,4-10; Lc 1,26-38.

- Kỷ niệm thụ phong linh mục Cha Phêrô Đặng Văn Đâu (2001) và quý Cha khóa 10: Phêrô Trương Hòa Nghĩa, Antôn Phạm Trần Huy Hoàng, Antôn Nguyễn Hoàng Sang, Micae Tôn Quang Tiến, Emmanuel Huỳnh Thanh Tuấn (2014).

- Giỗ Cha Tôma Nguyễn Ngọc Hồ (+2006).

Ngày 26: Thứ Sáu. Gr 20,10-13; Ga 10,31-42.

- Kỷ niệm thụ phong linh mục quý Cha Khóa 9: Giuse Trần Ngọc Chi, Gioan Kim-khẩu Phan Văn Định, Phaolô Trần Duy Tân, FX. Nguyễn Văn Thượng (2012).

Ngày 27: Thứ Bảy. Ed 37,21-28; Ga 11,45-56.

 

Ngày 28: CHÚA NHẬT LỄ LÁ. TƯỞNG NIỆM CUỘC THƯƠNG KHÓ CỦA CHÚA. Tv Tuần II.

Làm phép và rước lá: Mc 11,1-10 (hay Ga 12,12-16).

Thánh lễ: Is 50,4-7; Pl 2,6-11; Mt 14,1-15,47 (hay Mc 15,1-39).

Ngày 29: THỨ HAI TUẦN THÁNH. Is 42,1-7; Ga 12,1-11.

Ngày 30: THỨ BA TUẦN THÁNH. Is 49,1-6; Ga 13,21-33.36-38.

Ngày 31: THỨ TƯ TUẦN THÁNH. Is 50,4-9a; Mt 26,14-25. THÁNH LỄ LÀM PHÉP DẦU (Tr) Is 61,1-3a.6a.8b-9; Kh 1,5-8; Lc 4,16-21.

Têrêsa Mai An

BTT Gp. Mỹ Tho