24/02/2020
954
Lịch phụng vụ Giáo phận Mỹ Tho Tháng 03.2020

 

 

LỊCH PHỤNG VỤ GIÁO PHẬN MỸ THO

THÁNG 03.2020 

Ý cầu nguyện: Cầu cho người Công giáo tại Trung Quốc: Xin cho Giáo hội tại Trung Quốc luôn luôn trung thành với Tin Mừng và ngày càng hợp nhất hơn.

 

Ngày 01: CHÚA NHẬT I MÙA CHAY. Tv Tuần I. St 2,7-9; 3,1-7; Rm 5,12-19 (hay Rm 5,12.17-19); Mt 4,1-11.

Ngày 02: Thứ Hai. Lv 19,1-2.11-18; Mt 25,31-46.

Ngày 03: Thứ Ba. Is 55,10-11; Mt 6,7-15.

Ngày 04: Thứ Tư. Thánh Casimirô (Tr). Gn 3,1-10; Lc 11,29-32.

Ngày 05: Thứ Năm đầu tháng. Et 14,1.3-5.12-14 [Hl 4,17k-m.r-t]; Mt 7,7-12.

Ngày 06: Thứ Sáu đầu tháng. Ed 18,21-28; Mt 5,20-26.

- Kỷ niệm cung hiến Nhà thờ Tân Hiệp (2011)

- Hạt Cao Lãnh hành hương kính Các Thánh Tử Đạo và Lòng Thương Xót Chúa.

Ngày 07: Thứ Bảy đầu tháng. Thánh nữ Perpêtua và thánh Fêlicita, tử đạo. Đnl 26,16-19; Mt 5,43-48.

- Lễ giỗ Đức Tổng Giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc (+2018)

 

Ngày 08: CHÚA NHẬT II MÙA CHAY. Tv Tuần II. St 12,1-4a; 2Tm 1,8b-10; Mt 17,1-9. (Không cử hành lễ Thánh Gioan Thiên Chúa, tu sĩ).

Ngày 09: Thứ Hai. Thánh Phanxica Rôma, nữ tu. Đn 9,4b-10; Lc 6,36-38.

Ngày 10: Thứ Ba. Is 1,10.16-20; Mt 23,1-12.

- Giỗ Cha Đôminicô Nguyễn Thanh Thảo (+2016)

Ngày 11: Thứ Tư. Gr 18,18-20; Mt 20,17-28.

Ngày 12: Thứ Năm. Gr 17,5-10; Lc 16,19-31.

Ngày 13: Thứ Sáu. St 37,3-4.12-13a.17b-28; Mt 21,33-43.45-46.

- Kỷ niệm Thụ phong linh mục Cha Albertô Trần Thúc Tề (1976).

- Kỷ niệm 7 năm ngày Đức Phanxicô được bầu làm Giáo hoàng (2013).

Ngày 14: Thứ Bảy. Mk 7,14-15.18-20; Lc 15,1-3.11-32.

 

Ngày 15: CHÚA NHẬT III MÙA CHAY. Tv Tuần III. Xh 17,3-7; Rm 5,1-2.5-8; Ga 4,5-42 (hay Ga 4,5-15.19b-26.39a.40-42).

- Giỗ giáp năm Cha Giuse Phạm Thanh Minh (+2019)

Ngày 16: Thứ Hai. 2V 5,1-15a; Lc 4,24-30.

- Giỗ Đức Cha Anrê Nguyễn Văn Nam (+2006).

- Kỷ niệm cung hiến Nhà thờ Ba Giồng.

Ngày 17: Thứ Ba. Thánh Patriciô, giám mục. Đn 3,25.34-43; Mt 18,21-35.

Ngày 18: Thứ Tư. Thánh Cyrillô  Giêrusalem, Ts.HT. Đnl 4,1.5-9; Mt 5,17-19.

Ngày 19: Thứ Năm. THÁNH GIUSE, BẠN TRĂM NĂM ĐỨC MARIA. Lễ trọng. Lễ cầu cho giáo dân (Lễ họ). 2 Sm 7,4-5a.12-14a.16; Rm 4,13.16-18.22; Mt 1,16.18-21.24a (hay Lc 2,41-51a).

          - Bổn mạng quý Cha: Giuse Đặng Ngọc Ra, Giuse Nguyễn Hoàng Hân, Giuse Nguyễn Văn Nhạn, Giuse Tô Minh Phương, Giuse Nguyễn Tuấn Hải, Giuse Nguyễn Văn Nhật, Giuse Lê Quan Trung, Giuse Trần Thanh Long, Giuse Trần Ngọc Chi, Giuse Phạm Phú Cường, Giuse Nguyễn Hồng Quân, Giuse Nguyễn Bá Long CSsR, Giuse Trần Minh Quang CSsR.

- Bổn mạng Dòng MTG Mỹ Tho.

- Kỷ niệm cung hiến Nhà nguyện Dòng MTG Mỹ Tho. (tại nhà Dòng lễ trọng)

- Kỷ niệm cung hiến Nhà nguyện Dòng Thánh Phaolô Mỹ Tho. (tại nhà Dòng lễ trọng)

Ngày 20: Thứ Sáu. Hs 14,2-10; Mc 12,28b-34.

Ngày 21: Thứ Bảy. Hs 6,1-6; Lc 18,9-14.

 

Ngày 22: CHÚA NHẬT IV MÙA CHAY. Tv Tuần IV. Hôm nay có thể dùng màu hồng và được sử dụng phong cầm cũng như các nhạc cụ khác. 1Sm 16,1b.6-7.10-13a; Ep 5,8-14; Ga 9,1-41 (hay Ga 9,1.6-9.13-17.34-38).

Ngày 23: Thứ Hai. Thánh Turibiô Môgrôvêjô, giám mục. Is 65,17-21; Ga 4,43-54.

Ngày 24: Thứ Ba. Ed 47,1-9.12; Ga 5,1-3a.5-16.

Ngày 25: Thứ Tư. LỄ TRUYỀN TIN. Lễ trọng. Is 7,10-14; 8,10; Dt 10,4-10; Lc 1,26-38.

- Kỷ niệm thụ phong linh mục Cha Phêrô Đặng Văn Đâu (2001) và quý Cha khóa 10: Phêrô Trương Hòa Nghĩa, Antôn Phạm Trần Huy Hoàng, Antôn Nguyễn Hoàng Sang, Micae Tôn Quang Tiến, Emmanuel Huỳnh Thanh Tuấn (2014).

- Giỗ Cha Tôma Nguyễn Ngọc Hồ (+2006).

Ngày 26: Thứ Năm. Xh 32,7-14; Ga 5,31-47. Bất cứ ngày nào trong tuần này, khi cử hành thánh lễ theo Mùa Chay, có thể đọc: Xh 17,1-7; Ga 4,5-42.

- Kỷ niệm thụ phong linh mục quý Cha Khóa 9: Giuse Trần Ngọc Chi, Gioan Kim-khẩu Phan Văn Định, Phaolô Trần Duy Tân, FX. Nguyễn Văn Thượng (2012).

Ngày 27: Thứ Sáu. Kn 2,1a.12-22; Ga 7,1-2.10.25-30.

Ngày 28: Thứ Bảy. Gr 11,18-20; Ga 7,40-53.

 

Ngày 29: CHÚA NHẬT V MÙA CHAY. Tv Tuần I. Ed 37,12-14; Rm 8,8-11; Ga 11,1-45 (hay Ga 11,3-7.17.20-27.33b-45).

Ngày 30: Thứ Hai. Đn 13,1-9.15-17.19-30.33-62 (hay Đn 13,41c-62); Ga 8,1-11.

Ngày 31: Thứ Ba. Ds 21,4-9; Ga 8,21-30.

Têrêsa Mai An

Gp. Mỹ Tho