30/12/2020
463
Lịch phụng vụ Giáo phận Mỹ Tho Tháng 01.2021 

LỊCH PHỤNG VỤ GIÁO PHẬN MỸ THO

THÁNG 01.2021

 

Ý cầu nguyện: Cầu cho tình huynh đệ nhân loại: Xin Chúa ban cho chúng ta được sống trọn vẹn tình huynh đệ với anh chị em thuộc các tôn giáo khác, cầu nguyện cho nhau và khoan dung với hết thảy mọi người.

 


 

Ngày 01: Thứ Sáu đầu tháng. CUỐI TUẦN BÁT NHẬT GIÁNG SINH. THÁNH MARIA, MẸ THIÊN CHÚA. Lễ trọng. Ds 6,22-27; Gl 4,4-7; Lc 2,16-21. Ngày thế giới hòa bình.

- Kỷ niệm TPLM Cha Giuse Nguyễn Bá Long, CSsR (1997).

Ngày 02: Thứ Bảy đầu tháng. Thánh Basilô Cả và Thánh Grêgôriô Nazianzen, Giám mục, Ts.HT. Lễ nhớ. 1Ga 2,22-28; Ga 1,19-28.

 

Ngày 03: CHÚA NHẬT. CHÚA HIỂN LINH. Lễ trọng. Lễ cầu cho giáo dân (Lễ họ). Is 60,1-6; Ep 3,2-3a.5-6; Mt 2,1-12.  (Không cử hành lễ Danh Thánh Chúa Giêsu)

Ngày 04: Thứ Hai. Tv Tuần II. 1Ga 3,22-4,6; Mt 4,12-17.23-25.

Ngày 05: Thứ Ba. 1 Ga 4,7-10; Mc 6,34-44.

Ngày 06: Thứ Tư. 1 Ga 4,11-18; Mc 6,45-52.

- Giỗ Cha Phêrô Tạ Đức Tiến (+1998).

Ngày 07: Thứ Năm đầu tháng. Thánh Raimundo Penyafort, Lm (Tr). 1 Ga 4,19-5,4; Lc 4,14-22a.

Ngày 08: Thứ Sáu. 1Ga 5,5-13; Lc 5,12-16.

Ngày 09: Thứ Bảy. 1Ga 5,14-21; Ga 3,22-30.

 

Ngày 10: CHÚA NHẬT. CHÚA GIÊSU CHỊU PHÉP RỬA. Lễ kính. Is 55,1-11 (hay Is 42,1-4.6-7); 1Ga 5,1-9 (hay Cv 10,34-38); Mc 1,7-11.

- Kỷ niệm cung hiến Nhà thờ Cái Mây.

- Giỗ Cha Giuse Bùi Văn Hoàng (+2011).

Ngày 11: Thứ Hai. Tuần I Thường Niên. Tv Tuần I. Dt 1,1-6; Mc 1,14-20.

- Kỷ niệm cung hiến Nhà thờ Thủ Thừa.

Ngày 12: Thứ Ba. Dt 2,5-12; Mc 1,21-28.

Ngày 13: Thứ Tư. Thánh Hilariô, giám mục, TsHT (Tr). Dt 2,14-18; Mc 1,29-39.

Ngày 14: Thứ Năm. Dt 3,7-14; Mc 1,40-45.

Ngày 15: Thứ Sáu. Dt 4,1-5.11; Mc 2,1-12.

- Giỗ Cha Antôn Lê Quang Thạnh (+1997).

Ngày 16: Thứ Bảy. Dt 4,12-16; Mc 2,13-17.

 

Ngày 17: CHÚA NHẬT II THƯỜNG NIÊN. Tv Tuần II. 1Sm 3,3b-10.19; 1Cr 6,13c-15a.17-20; Ga 1,35-42. (Không cử hành lễ Thánh Antôn, viện phụ)

Ngày 18: Thứ Hai. Dt 5,1-10; Mc 2,18-22. Bắt đầu tuần lễ cầu cho các Kitô hữu hiệp nhất. Trong tuần này có thể cử hành thánh lễ cầu cho các Kitô hữu hợp nhất (kể cả trong ngày Chúa nhật).

Ngày 19:  Thứ Ba. Dt 6,10-20; Mc 2,23-28.

- Kỷ niệm TPLM Cha Phêrô Thảo (2008).

- Giỗ Cha Phanxicô Maria Nguyễn Chí Tịnh (+2009).

Ngày 20: Thứ Tư. Thánh Fabianô, Giáo hoàng, tử đạo và Thánh Sêbastianô, tử đạo (Đ). Dt 7,1-3.15-17; Mc 3,1-6.

Ngày 21:  Thứ Năm. Thánh Anê, trinh nữ, tử đạo. Lễ nhớ. Dt 7,25-8,6; Mc 3,7-12.

- Kỷ niệm cung hiến Nhà thờ Chánh Tòa Mỹ Tho (1999), (LK).

- Kỷ niệm TPLM cha Anphongsô Khuất Đăng Tôn (1988).

Ngày 22: Thứ Sáu. Thánh Vinh Sơn, phó tế, tử đạo (Đ). Dt 8,6-13; Mc 3,13-19.

Ngày 23: Thứ Bảy. Dt 9,2-3.11-14; Mc 3,20-21.

 

Ngày 24: CHÚA NHẬT III THƯỜNG NIÊN. Tv Tuần III. Gn 3,1-5.10; 1Cr 7,29-31; Mc 1,14-20. (Không cử hành lễ thánh Phanxicô Salêsiô, giám mục, Ts.HT)

Ngày 25: Thứ Hai. THÁNH PHAOLÔ TÔNG ĐỒ TRỞ LẠI. Lễ kính. Cv 22,3-16 (hay Cv 9,1-22); Mc 16,15-18. Kết thúc tuần lễ cầu cho Kitô hữu hợp nhất.

Ngày 26: Thứ Ba. Thánh Timôthêô và thánh Titô, giám mục. Lễ nhớ. 2Tm 1,1-8 (hay Tt 1,1-5); Lc 10,1-9.

Ngày 27: Thứ Tư. Thánh Angêla Mêrici, trinh nữ (Tr). Dt 10,11-18; Mc 4,1-20.

- Kỷ niệm TPLM Cha Bênêđictô Nguyễn Công Tuyển (1983).

Ngày 28: Thứ Năm. Thánh Tôma Aquinô, linh mục, TsHt. Lễ nhớ. Dt 10,19-25; Mc 4,21-25.

- Bổn mạng Cha Tôma Phạm Ngọc Dương.

Ngày 29: Thứ Sáu. Dt 10,32-39; Mc 4,26-34.

Ngày 30: Thứ Bảy. Dt 11,1-2.8-19; Mc 4,35-41.

 

Ngày 31: CHÚA NHẬT IV THƯỜNG NIÊN. Tv Tuần IV. Đnl 18,15-20; 1Cr 7,32-35; Mc 1,21-28. (Không cử hành lễ thánh Gioan Bosco, linh mục)

Têrêsa Mai An

BTT Gp. Mỹ Tho