25/07/2015
1954
Hội Legio Mariae: Hội đồng Curia Mỹ Tho tập huấn thường niên

HỘI LEGIO MARIAE: HỘI ĐỒNG CURIA MỸ THO TẬP HUẤN THƯỜNG NIÊN

20.07.2015

 

Legio Mariae_tap huan 2015 01.jpg

Legio Mariae_tap huan 2015 02.jpg

Legio Mariae_tap huan 2015 03.jpg

Legio Mariae_tap huan 2015 04.jpg

Legio Mariae_tap huan 2015 05.jpg

Legio Mariae_tap huan 2015 06.jpg

Legio Mariae_tap huan 2015 07.jpg

Legio Mariae_tap huan 2015 08.jpg

Legio Mariae_tap huan 2015 09.jpg

Theo tinh thần của thủ bản hội Legio Mariae, sáng thứ Hai ngày 20.07.2015, tại Nhà thờ Vàm Kinh, hạt Mỹ Tho, Giáo Phận Mỹ Tho, Ban Quản trị Hội đồng Curia Mỹ Tho đã tổ chức Ngày tập huấn thường niên. Ngày tập huấn này dành cho các anh chị ủy viên, thông tín viên và hội viên thuộc các cấp Hội đồng Curia và Praesidia trực thuộc. Chương trình bắt đầu lúc 8g00 sáng và kết thúc lúc 12g00 cùng ngày. Tham dự Ngày tập huấn có Cha Phaolô Trần Chí Thanh- Linh Giám Praesidum Giáo xứ Vàm Kinh, 29 ủy viên và hội viên.

Sau khi lần hạt Năm sự Vui, các hội viên bước vào ngày tập huấn. Chương trình tập huấn đã được chia thành 2 phần, do Anh Trưởng Hội đồng Comitium Giuse Trần Văn Lý trình bày:

- Đề tài 1: Hệ thống cố định của Legio Mariae (theo thủ bản 20 241-244)

- Đề tài 2: Thông tín viên Legio Mariae (Thủ bản, chương 28, SL 280-15 282-5 283-5 284-8).

Trong đề tài 1, Anh Giuse Lý hướng dẫn: Trong Legio dù xuất sắc trong công tác tông đồ, nhưng nếu thiếu lòng trung thành với đường lối Legio và với Đức tin Công giáo, thì Legio nơi đó sẽ không phát triển được. Anh cũng đưa ra những định hướng cốt yếu của hệ thống cố định, trung thành trong đường lối, phục vụ, dự họp, công tác và kỷ luật. Sau đó, Anh đưa ra ba câu hỏi gợi ý về việc cấm viện trợ vật chất (Thủ bản, câu 486 chương 39) để các hội viên thảo luận.

Trong đề tài 2, Anh Trưởng đề nghị các thông tín viên qua thư tín, phải truyền tải được những thông tin về đường lối hoạt động của Legio Mariae. Các thông tín viên phải nhắc nhở cho các hội viên những công việc tông đồ, và hướng dẫn về những ngày lễ trong năm.

Sau khi các tham dự viên đọc kinh Catena, Cha Linh giám Phaolô ban huấn từ và hướng dẫn cử tọa kết hợp việc truyền giáo và việc nhà của mỗi người. Cha cũng nhắc nhở các hội viên phải giữ việc đọc kinh chung trong gia đình. Cuối cùng, Cha Linh giám Phaolô ban phép lành cho toàn thể hội viên tham dự ngày tập huấn. Sau đó, mọi người dùng cơm thân mật trong Nhà xứ.

Xin Thiên Chúa và Mẹ Maria chúc lành và đồng hành để các anh chị luôn kiên vững, hăng say công tác tông đồ; hầu đem Tin Mừng đến cho những người chưa biết Chúa trong vùng đất truyền giáo đầy tiềm năng này.

Thuận Trịnh Công