09/09/2015
792
Hình Ngày họp mặt Legio Mariae Gp Mỹ Tho 2015

MỘT SỐ HÌNH ẢNH NGÀY HỌP MẶT LEGIO MARIAE GIÁO PHẬN MỸ THO

TẠI NHÀ THỜ NỮ VƯƠNG HÒA BÌNH

08.09.2015

 

Video: Hoài Bão

 

Hình: Henry Nguyễn Tấn Hưng và Hoài Bão

Hoi Legio_ Hop mat 2015 01.jpg

Hoi Legio_ Hop mat 2015 02.jpg

Hoi Legio_ Hop mat 2015 03.jpg

Hoi Legio_ Hop mat 2015 04.jpg

Hoi Legio_ Hop mat 2015 05.jpg

Hoi Legio_ Hop mat 2015 06.jpg

Hoi Legio_ Hop mat 2015 07.jpg

Hoi Legio_ Hop mat 2015 08.jpg

Hoi Legio_ Hop mat 2015 09.jpg

Hoi Legio_ Hop mat 2015 10.jpg

Hoi Legio_ Hop mat 2015 11.jpg

Hoi Legio_ Hop mat 2015 12.jpg

Hoi Legio_ Hop mat 2015 13.jpg

Hoi Legio_ Hop mat 2015 14.jpg

Hoi Legio_ Hop mat 2015 15.jpg

Hoi Legio_ Hop mat 2015 16.jpg

Hoi Legio_ Hop mat 2015 17.jpg

Hoi Legio_ Hop mat 2015 18.jpg