19/10/2011
1253
Hình ảnh ngày họp mặt Legio Mariae GP. Mỹ Tho tại Trung Tâm Mục Vụ 19.10.2011

HÌNH ẢNH NGÀY HỌP MẶT LEGIO MARIAE GP. MỸ THO

TẠI TRUNG TÂM MỤC VỤ GIÁO PHẬN

19.10.2011

 

1.                Họp mặt, đọc kinh, nghe huấn từ và chia sẻ

Legio DH 20111019_01.JPG

Legio DH 20111019_02.JPG

Legio DH 20111019_03.JPG

 

 

2.                Thánh lễ do Đức Cha Phaolô, Giám mục Giáo phận, chủ tế

 

Legio DH 20111019_04.JPG

 

Legio DH 20111019_05.JPG

 

Legio DH 20111019_06.JPG

 

Legio DH 20111019_07.JPG

 

Legio DH 20111019_08.JPG

 

Legio DH 20111019_09.JPG

 

Legio DH 20111019_10.JPG