29/08/2015
1388
Gx. Kinh Gãy: Lễ ra mắt Hội Légio Mariae

THÁNH LỄ RA MẮT HỘI LÉGIO MARIAE

GIÁO XỨ KINH GÃY, GP MỸ THO 

22.08.2015

 

Gx Kinh Gay_Ra mat Legio Mariae 01.jpg

Gx Kinh Gay_Ra mat Legio Mariae 02.jpg

Gx Kinh Gay_Ra mat Legio Mariae 03.jpg

Gx Kinh Gay_Ra mat Legio Mariae 04.jpg

Gx Kinh Gay_Ra mat Legio Mariae 05.jpg

Gx Kinh Gay_Ra mat Legio Mariae 06.jpg

Gx Kinh Gay_Ra mat Legio Mariae 07.jpg

Gx Kinh Gay_Ra mat Legio Mariae 08.jpg

Gx Kinh Gay_Ra mat Legio Mariae 09.jpg

Gx Kinh Gay_Ra mat Legio Mariae 10.jpg

Gx Kinh Gay_Ra mat Legio Mariae 11.jpg

Gx Kinh Gay_Ra mat Legio Mariae 12.jpg

Sau một thời gian học hỏi và tìm hiểu Hội Légio Mariae, lúc 9g30 ngày thứ Bảy 22.08.2015, tại nhà thờ Giáo xứ Kinh Gãy, Giáo hạt Cái Bè đã cử hành lễ Đức Maria Nữ Vương và ra mắt Hội Légio Mariae Giáo xứ. Thánh lễ càng long trọng và sốt sắng với sự chủ tế của Cha Tổng Đại Diện (TĐD) Phaolô Trần Kỳ Minh. Đồng tế với Cha có Cha Phaolô Nguyễn Văn Tuấn-Cha sở Giáo xứ Kinh Gãy, Cha Phêrô Diệp Nhựt Thanh Phương-Cha đặc trách Curia Cái Bè, Cha FX. Tô Hoàng Lâm-Cha đồng hành MVTT hạt Cái Bè và quý Cha trong Giáo phận. Tham dự thánh lễ có đông đảo hội viên Hội Légio Mariae Giáo xứ Kinh Gãy và giáo dân Giáo xứ.

Lm. Fx. Tô Hoàng Lâm