05/08/2015
652

Tài liệu làm việc (Instrumentum Laboris)

của Đại hội Thường lệ thứ XIV

của THĐGM về Gia đình

 

WHĐ (04.08.2015) – Còn đúng hai tháng, vào ngày 04 tháng Mười 2015, Đại hội Thường lệ thứ XIV của Thượng Hội đồng Giám mục sẽ khai mạc tại Rôma. Trong 3 tuần lễ, các nghị phụ sẽ thảo luận về chủ đề “Ơn gọi và sứ mệnh của gia đình trong Giáo hội và trong thế giới ngày nay”.

Sau đây chúng tôi xin giới thiệu Tài liệu làm việc (Instrumentum Laboris) của Thượng Hội Đồng, đã được công bố hồi cuối tháng Sáu vừa qua; bản dịch tiếng Việt của linh mục Louis Nguyễn Anh Tuấn và linh mục Agostino Nguyễn Văn Dụ.

Tài liệu (dạng pdf) dày 90 trang A5, 674KB.

   

 

Tập tin đính kèm

Thượng Hội đồng Giám mục

(Nguồn: WHĐ)