05/12/2019
385
Giáo huấn vui. Kỳ 2: số 8-13 Vui Mừng và Hân Hoan

 

 

Cái gì mà... Cho em gần thánh thêm chút nữa...!

 


 

Vatican News

Playlist tất cả các số: https://www.youtube.com/playlist?list=PLMlHvsfpJYRcGqDoPAfGMqxjhpOS2s14-

Thanh xuân như một ly trà

Nghe xong tông huấn mới là thanh xuân...:)

Văn Yên, SJ

(Nguồn: RV)