03/12/2019
412
Giáo huấn vui. Kỳ 1: số 1-7 Gaudete et Exsultate

 

Vatican News

Vatican News xin giới thiệu với đến thính giả toàn bộ tông huấn Gaudete et Exsultate trong mục Giáo Huấn Vui vào mỗi thứ Năm hằng tuần. Bình thường nghe nói tới giáo huấn là thấy khô như cơm cháy rồi, nên Vatican News cố gắng trình bày toàn bộ giáo huấn nhưng cũng không thiếu phần hài hước, vui tươi…
Văn Yên, SJ

(Nguồn: RV)