02/02/2009
2832

 

CHÚA GIÊSU, THẦY DẠY CỦA GIÁO LÝ VIÊN

 

Tặng giáo viên và giáo lý viên nhân mùa khai giảng 2008

 

Là giáo viên công giáo, chúng ta có thể bày tỏ tình yêu Thiên Chúa qua việc giảng dạy người khác. Người giáo viên công giáo được nắn đúc theo khuôn mẫu của vị Thầy Giêsu. Ngay khi còn rất trẻ, Chúa Giêsu đã giảng dạy trong đền thờ. Lúc 30 tuổi, Chúa Giêsu đã bắt đầu đời sống công khai giảng dạy như bậc tôn sư. Các sách Tin Mừng đã diễn tả phong cách của Người như một nhà giáo dục đích thực.

 

Chúa Giêsu giảng dạy cách đầy uy lực: Khi Đức Giê-su giảng dạy những điều ấy xong, dân chúng sửng sốt về lời giảng dạy của Người, vì Người giảng dạy như một Đấng có thẩm quyền   (Mt 7, 28-29).

Chúa Giêsu giảng dạy bằng những câu chuyện kể: Người dùng dụ ngôn mà nói với họ nhiều điều” (Mt 13, 3).

Chúa Giêsu tìm hiểu những cảm nghĩ trong tâm tư con người: Người hỏi họ: Các anh vừa đi vừa trao đổi với nhau về chuyện gì vậy?” (Lc 24, 17).

Chúa Giêsu muốn con người tiến bước trong sức mạnh tìm thấy lại: Anh cứ về nhà với thân nhân, và thuật lại cho họ biết mọi điều Chúa đã làm cho anh, và Người đã thương anh như thế nào” (Mc 5, 19).

Chúa Giêsu giảng dạy kèm theo những dấu chỉ xác thực những lời giáo huấn của Người: Thế rồi Đức Giê-su đi khắp miền Ga-li-lê, giảng dạy trong các hội đường, rao giảng Tin Mừng Nước Trời, và chữa hết mọi kẻ bệnh hoạn tật nguyền trong dân” (Mt 4, 23).

Chúa Giêsu giảng dạy như người phục vụ tha nhân: Cũng như Con Người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến dâng mạng sống làm giá chuộc muôn người” (Mt 20, 28).

Chúa Giêsu dành thời gian đi vào nơi thanh vắng để suy niệm và cầu nguyện trước khi giảng dạy: Sáng sớm, lúc trời còn tối mịt, Người đã dậy, đi ra một nơi hoang vắng và cầu nguyện ở đó” (Mc 1, 35).

Chúa Giêsu can đảm dấn thân đương đầu với hoàn cảnh khi cần thiết: Khốn cho các người, hỡi các kinh sư và người Pha-ri-sêu giả hình! Các người khoá cửa Nước Trời không cho thiên hạ vào! Các người đã không vào, mà những kẻ muốn vào, các người cũng không để họ vào” (Mt 23, 13).

Chúa Giêsu giảng dạy bằng tình yêu: Đây là điều răn của Thầy: anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. Không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình” (Ga 15, 12-13).

Chúa Giêsu giảng dạy bằng chính cuộc sống của Người, chứ không chỉ là những lời nói suông: Ai trong các ông chứng minh được là tôi có tội?” (Ga 8, 46).

Chúa Giêsu vừa là thầy dạy, vừa là mục tử: Tôi chính là Mục Tử nhân lành. Tôi biết chiên của tôi, và chiên của tôi biết tôi” (10, 14).

 

CẦU NGUYỆN

Lạy Chúa Giêsu,

Xin giúp chúng con biết lưu tâm đến những hoàn cảnh cuộc sống hằng ngày của các học trò của chúng con, và thấy trước được những vấn đề mà chúng phải đối diện;

Xin giúp chúng con làm triển nở trong tim họ một tinh thần đức tin xác thực và kiên vững trong mọi điều Người đã truyền ban và Giáo hội khuyên dạy.

Lạy Chúa Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa Hằng Sống, xin thương xót chúng con. Xin hãy làm cho chúng con trở thành những người nam và những người nữ cầu nguyện, trở thành những nhà giáo dục đức tin thực thụ.

Amen!

 

Lm. Phaolô Nguyễn Thành Sang góp nhặt