10/11/2020
1878
Tuần tĩnh tâm linh mục: Chầu Thánh Thể, và Thánh lễ khai mạc
 
BTT Giáo phận

Tối 09.11.2020
 Chầu Thánh Thể

Ngày 10.11.2020

Giờ Kinh Sáng


Thánh lễ