07/11/2019
1087
Tuần Thường Huấn Linh mục Gp. Mỹ Tho 2019 (Chiều 06.11.2019-07.11.2019) 
Hình: Têrêsa Mai An
BTT Giáo phận
Ngày 06.11.2019


 

Cha Giám đốc TTMV SG - Phêrô Nguyễn Văn Hiền - chia sẻ về mục vụ Giới trẻ
 

Ngày 07.11.2019


Thánh lễ
 

Các Hạt Báo cáo:

Hạt Cái Bè
Hạt Mỹ Tho


Hạt Tân An


Hạt Đức Hòa


Hạt Cao Lãnh


Hạt Cù Lao Tây


Cha Tổng Đại Diện gặp gỡ các linh mục

Đức Cha Phêrô đúc kết


Cha Thư ký UBTN - Rôcô Nguyễn Duy: Thánh nhạc trong các Giáo xứ